Abecední rejstřík: ug…

Hesla 1 - 10 z 10 nalezených

 • Uganda dějiny

  Uganda - dějiny Záp. část dnešní U. - Buňoro - byla ve středověku centrem afr. říše Kitwara, jejíž moc kulminovala…

 • Uganda stát

  Uganda, Ugandská republika, svahilsky Jamhuri ya Uganda, angl. Republic of Uganda - vnitrozemský stát ve vých. Africe;…

 • Ugarit

  Ugarit, Rás Šamra - archeol. lokalita na S od Latakíje v Sýrii; osídlení od 7.tis. př.n.l. asi do 1200 př.n.l. Mezi…

 • ugaritská literatura

  ugaritská literatura, nejst. dosud známé lit. texty v ugaritštině z pol. 2.tis. př.n.l., psané na hliněných tabulkách;…

 • ugaritské písmo

  ugaritské písmo, vytvořeno zřejmě uměle pro zápis ugaritštiny; v podstatě alfabetické (vokály se prakticky neoznačují),…

 • ugaritsky jazyk

  ugaritsky jazyk, ugaritšina - zaniklý jaz. severozáp. skupiny semitské větve afroas. rodiny, znám např. z hosp. a lit.…

 • Uggé

  Uggé Emanuel , 21. 3. 1900 - 2. 3. 1970, č. hud. spisovatel a organizátor hud. života; první č. teoretik a kritik…

 • Ugraséna

  viz Nandové

 • Ugrofinové

  Ugrofinové, národy a národnosti, jejichž jazyky náleží k ugrofinské větvi uralské jaz. rodiny. Patří k nim Estonci,…

 • ugrofinské jazyky

  viz uralské jazyky