Abecední rejstřík: ud…

Hesla 1 - 30 z 35 nalezených

 • UDA

  viz Dukla

 • Udabnopithecus

  Udabnopithecus [-ték-], rod vymřelých primátů, nazvaný podle nálezu pozůstatků u gruzínské obce Udabno.

 • Udajpur

  viz Udžajpur

 • udatna

  udatna, Aruncus - rod dvouděložných rostlin z čeledi růžovitých. Známo 5 druhů. V ČR roste jediný druh -…

 • Udava

  Udava, tok na SV SR; levostranný přítok Laborce, dlouhý 38,3 km, povodí 214 km2. - Prameniště U. od 1982 stát.…

 • Udavské

  Udavské, obec ve Východosl. kr., okr. Humenné, v Nízkých Beskydech; 1 184 obyv. (1980).

 • Uddevalla

  Uddevalla, přístavní m. v jz. Švédsku v länu Göteborg och Bohus, u Skagerraku; 29 810 obyv. (2000 úřední odhad) srov.…

 • Udechukwu

  Udechukwu [-ču-] Obiora , *4. 6. 1946, nigerijský výtvarník, básník a pedagog. V osobitých křivkovitých kresbách…

 • úděl

  úděl, údělné knížectví - za raného feud. oblast vlády vyčleněná jednotlivým příslušníkům panující dyn.;…

 • úděl bytí

  úděl bytí, nevěd. pojem ideal. filoz. M. Heideggera, která chápe bytí jako ,,světlivý" proces, kterým se objevují…

 • údělní rolníci

  údělní rolníci, v Rusku koncem 18. a v 1.pol. 19.st. kategorie závislých rolníků, vytvořená 1797 z tzv. dvorcových…

 • Uden

  Uden [íde], m. v Nizozemsku v provincii Noord-Brabant; 33 500 obyvatel (1983). Prům. kovodělný, potr., text., stav. hmot,…

 • Udet

  Udet Ernst , 26. 4. 1896 - 17. 11. 1941, něm. letec a konstruktér; úspěšný stíhač za 1.svět. války, v meziválečném…

 • udice

  udice, náčiní ke sport. lovu ryb. Skládá se z prutu, navijáku a vlasce (popř. šňůry), na který je připevněn návazec…

 • Udiča

  Udiča, obec ve Stredosl. kr., okr. Považská Bystrica, v Púchovské vrchovině; 2 413 obyv. (1980). Na Váhu rekreační…

 • udidlo

  udidlo, rovná, popř. i jinak tvarovaná kovová (většinou železná) část uzdy, která se vkládá koni do mezizubí…

 • Udine

  Udine [udy-], č. Videm - m. v sev. Itálii, 99 000 obyv. (1990). Prům. tex., kožedělný, chem., cementárenský.…

 • údiv

  údiv 1. psychol . emocionálně podbarvené konstatování nesouladu mezi očekáváním a skutečností; 2.

 • Udlice

  Udlice, obec v Ústeckém kr., okr. Chomutov, na Chomutovce; 943 obyv. (2001) srov. 1 428 obyv. (1980). Kostel s rom. apsidou…

 • Udmurti

  Udmurti, dříve zvaní Voťaci - národ v Udmurtské republice - autonmní region v evr. části Ruska (cca 704 000 osob).…

 • Udmurtská republika

  Udmurtská republika, autonomní repulika v evr. části Ruska, záp. od Uralu; 42 100 km2, 1,57 mil. obyv. (2002) srov.…

 • Udolí králů (královen)

  Udolí králů (královen), hrobky eg. faraónů XVII.-XX. dyn. z období tzv. Nové říše, tesané do skal na záp. (levém)…

 • Udolí Mexika

  viz Anáhuac

 • Údolí smrti

  Údolí smrti, angl. Death Valley - bezodtoká terénní sníženina v USA na V Kalifornie, v poušti Mojave; -86 m, dlouhá…

 • údolnice

  údolnice, talweg - čára spojující geodeticky nejnižší místa příčného řezu údolím; ze všech spádnic tohoto…

 • Udong

  Udong, středověké knížectví v Thajsku; v 1.pol. 14.st. jeho vládce připojil sousední knížectví, 1347 po epidemii…

 • Udonthani

  Udonthani, město na SV Thajska; 81 000 obyv. (1980). Obch. středisko (bavlna, hedvábí). Silniční křižovatka.

 • Udovič

  Udovič Jože , *17. 10. 1912, slovinský básník a prozaik; jeden z nejlepších slovinských překl. moderní svět.…

 • UDP

  viz uridindifosfát

 • Udržal

  Udržal František , 3. 1. 1866 - 24. 4. 1938, č. agrární politik; statkář v Dolní Rovni na Pardubicku. V 90.…