Abecední rejstřík: uz…

Hesla 1 - 30 z 42 nalezených

 • uzance

  uzance [fr., někdy též usance], zvyklosti; a) obchodní u. jsou součástí práv. jednání v obch. styku; předpokládá…

 • uzávěr

  uzávěr, hydrotech. zařízení umožňující řízení odběru, popř. průtoku na tocích, potrubích a objektech…

 • uzávěr množiny

  uzávěr množiny, sjednocení množiny a její hranice. V.t. topologický prostor.

 • uzávěr potrubí

  uzávěr potrubí, součást potrubí, armatura (šoupátko, zpětný ventil, zpětná uzavírka, klapka, kohout, jehlový…

 • uzávěrka

  uzávěrka, polygr . a) lhůta, do níž je možno dodat redakci rukopis pro číslo novin nebo čas.; b) při vydávání…

 • uzávorkování

  uzávorkování, něm. Einklammerung - pojem Husserlovy fenomenologie, který souvisí s jeho konceptem tzv. epoché. E. Husserl…

 • uzavřená formule

  uzavřená formule, log . formule logického kalkulu, v níž se nevyskytují volné proměnné: jsou buď vázány…

 • uzavřená množina

  uzavřená množina, množina obsahující svou hranici. V.t. topologický prostor.

 • uzavřená oblast

  uzavřená oblast, uzávěr otevřené souvislé množiny v topolog. prostoru.

 • uzavřeniny plynokapalné

  viz inkluze plynokapalná

 • uzavřený systém

  uzavřený systém, termodynamický .systém obklopený takovými stěnami, které nedovolují výměnu částic (látky) s…

 • uzbecká kinematografie

  uzbecká kinematografie, první filmy promítány v Taškentu 1897. Po amatérských začátcích (1914) od 1925 taškentské…

 • Uzbekistán

  Uzbekistán, do 1991 součást býv. SSSR - země ve stř. Asii; 447 400 km2, 25,11 mil. obyv. (2002 úřední odhad)…

 • uzda

  uzda, součást nutná k řízení tažného nebo jezdeckého zvířete (hl. koně). Je složena z udidla (stihlo), ohlávky…

 • Uzel Jindřich

  Uzel Jindřich , 10. 3. 1868 - 19. 5. 1946, č. zoolog a entomolog; prof. ČVUT. Studoval hl. třásněnky a škůdce…

 • uzel obecně

  uzel 1. mat . a) teorie gra . jeden ze zákl. prvků, z nichž se graf skládá. Při znázorňování…

 • Uzelac

  Uzelac Milivoj , *16. 6. 1919, č. dirigent a skladatel; 1945-56 dirigent Film. symf. orch. v Praze, 1960-62 šéfdirigent…

 • uzemnění

  viz zemnění

 • územní plán

  územní plán, projektové řešení jak uspořádat dané území. Vyjadřuje hlavně záměry a zásady prostorového a…

 • územní samosprava

  územní samosprava, oprávnění obyv. územních celků rozhodovat samostatně některé otázky místního významu. V.t.…

 • uzení konzervace

  uzení, způsob konzervace a aromatizace některých potravin, hl. masa, antimikrobními (hl. formaldehyd) a antioxidačními…

 • uzenina

  uzenina, masný výrobek konzervovaný uzením. Jde o výrobky z mělněného masa a přísad s přídavkem nakládací soli…

 • úzkopásmový filtr

  úzkopásmový filtr, monochromatický filtr, který propouští jen velmi úzkou oblast vlnových délek spektra.

 • úzkost

  úzkost, anxieta, anxietas - negativní emocionální stav blízký strachu, jehož dominující charakteristikou je…

 • úzkostnost

  úzkostnost, anxiozita, anxiosus (úzkostliivý) - sklon reagovat na určité vnější i vnitřní podněty úzkostí.…

 • úzký profil

  úzký profil, ekon . a) nedostatečná kapacita nebo jiná překážka, která narušuje plynulost výr. a stlačuje…

 • uzlina

  uzlina 1. bot . nodus - místo na stonku rostlin, často poněkud ztlustlé, kde vyrůstá list nebo listy…

 • uzlová přímka

  uzlová přímka, spojnice vzestupného a sestupného uzlu dráhy nebeského tělesa; průsečnice roviny dráhy a zákl. roviny,…

 • uzlovač

  uzlovač, zeměd. část vázacího ústrojí vytvářející na koncích vázacího motouzu smyčku, z níž vznikne…

 • uzlování

  uzlování, využívání provazu nebo lana k prac., sport. a jiným účelům. Uzly se dělí do tří skupin: a) spojky -…