Abecední rejstřík: cs…

Hesla 1 - 19 z 19 nalezených

 • Cs

  Cs 1. chem. zn. cesia;2. met . viz cirrostratus.

 • Csáková

  Csáková Ilona *1. 10. 1970 Cheb, č. zpěvačka. Absolvovala Střední pedagogickou školu, 1985-92 zpěvačka skupiny…

 • Csáky

  Csáky [čáky], uherský šlechtický rod, známý od 14.st. v Sedmihradsku. V 17.st. se centrem jeho panství stalo Slovensko,…

 • Csanda Alexander

  Csanda [čan-] Alexander, *3. 8. 1927, maď. lit. historik působící na Slovensku; prof. univ. v Bratislavě. Zabývá…

 • Csaszár

  Csaszár [časár] Petr . †10. 3. 1632 (popraven), vůdce protifeud. rolnického povstání na území vých. Slovenska…

 • CSc.

  CSc., zkr. z latinského candidatus scientiarum [kandydátus scienciárum], vědecká hodnost kandidát, kandidátka věd.…

 • Csepel

  Csepel [če-], maď. Csepel-sziget - dunajský ostrov v Budapešti, 257 km2,…

 • Csérhát

  Csérhát [čer-], vrchovina v Severomaď. středohoří při hranici s SR; nejvyšší Naszály, 652 m n.m. Z druhohorních…

 • Csikós-Nagy

  Csikós-Nagy [čikóš nad,] Béla, 9. 9. 1915 - 2005, maď. ekonom; od 1970 prez. Maď. ekon. společnosti. Autor prací…

 • Csiky

  Csiky [či-] Gergely, 8. 12. 1842-19. 11. 1891, maď. spisovatel, prozaik, dramatik a překl. Pod vlivem fr. dramatiky…

 • Csók

  Csók [čók] István, 13. 2. 1865-l. 2. 1961, maď. malíř; po studiích v Budapešti, Mnichově a Paříži (A. Renoir)…

 • Csokonai Vitéz

  Csokonai Vitéz [čo-naj] Mihály, 17. 11. 1773 - 28. 1. 1805, maď. básník; nejvýzn. autor maď. osvícenství.…

 • Csongrád kraj

  Csongrád [čon-], župa v jv. Maďarsku podél Tisy u hranic Jugoslávie; 4 263 km2, 456 000 obyv. (1981), adm. středisko…

 • Csongrád město

  Csongrád [čon-], m. v jv. Maďarsku ve stejnojmenné župě na Tise; 22 200 obyv. (1980). Prům. potr., dřevozpracující.…

 • Csontváry-Kosztka

  Csontváry-Kosztka [čon- kostka] Tivadar . 5. 6. 1853-20. 6. 1919, sl. malíř; představitel symbolismu a magického…

 • Csordák

  Csordák [čor-] Ľudovít . 9. 2. 1864 až 26. 6. 1937, sl. malíř; žák J. Mařáka. Dílo zaměřené na náměty…

 • Csóványós

  Csóványós [čóváňóš], h. v Maďarsku, nejvyšší v pohoří Börzsöny, 939 m n.m. z mladotřetihorních andezitů.…

 • Csözhalom-Oborín

  Csözhalom-Oborín [čez-, název podle Csözhalomu v Maďarsku a Oborína u Trebišova], archeol. skupina, počáteční etapa…

 • CSU

  viz Křesťanskosociální unie