Abecední rejstřík: cz…

Hesla 1 - 30 z 30 nalezených

 • Czajkowski

  Czajkowski [čaj-] Michał, Sadyk Paša, 29. 9. 1804-18. 1. 1886, pol. prozaik, polit. činitel; účastník pol. povstání…

 • Czambel

  Czambel [cam-] Samuel, 24. 8. 1856 až 18. 12. 1909, sl. jazykovědec; autor gramatiky Rukoväť spisovnej reči…

 • Czarda

  Czarda [car-] Jirí, 15. 5. 1851-6. 11 . 1885, č. lékař, otiatr; zakl. č. otiatrie. Zal. při č. lék. fak. UK…

 • Czarniecki

  Czarniecki [čarňe-] Stefan . 1599-16. 2. 1665, pol. šlechtic; od 1655 král. hetman, účastnil se válek s kozáky,…

 • Czartoryski Adam Jerzy

  Czartoryski Adam Jerzy kníže, 14. 1 1770-15. 7. 1861, pol. politik po rozdělení Polska. Zprvu přítel cara Alexandra…

 • Czartoryski Adam Kazimierz

  Czartoryski Adam Kazimierz kníže, l . 12. 1734-19. 3. 1823, pol. šlechtic; od 1758 správce Podolska, od 1812 maršálek…

 • Czartoryski rod

  Czartoryski [ča-], pol.-litevský šlechtický rod; 1623 získal knížecí práva říšská, 1785 pro země rak. a 1808…

 • Czartoryski Władysław

  Czartoryski Władysław kníže, 3. 7. 1828-23. 6. 1894, pol. politik a diplomat; od 1856 faktický vůdce ,,hotelu…

 • Czech direct

  Czech direct způsob telefonování ze zahraničí, kdy je využita služba operátora a hovor je hrazen volanou stranou. Zdarma…

 • Czech Ludwig

  Czech Ludwig, 14.2. 1870 - 20.8. 1942 (v koncentračním táboře Terezín), něm. soc.dem. politik v ČSR. Od 90.let…

 • Czech z Czechenherzu

  Czech z Czechenherzu [čech čechenhercu] Arnošt, 23. 8. 1878 - 26. 12. 1951, č. prozaik, básník a dramatik; orientalista.…

 • Czechowice-Dziedzice

  Czechowice-Dziedzice [če- džedži-], m. v již. Polsku ve vojvodství Katovice; 31 500 obyv. (1980). Prům. těžební (kamenné…

 • Czechowicz Gabriel

  Czechowicz [če-vič] Gabriel, 2. 10. 1876-22. 1. 1938, pol. pravicový politik období sanace; 1926-28 min. financí;…

 • Czechowicz Józef

  Czechowicz Józef, 15. 3. 1903-9. 9. 1939 (zahynul při náletu), pol. avantgardní básník. Otřesen hrůzami l.svět.…

 • Czekanowski

  Czekanowski [če-] Jan, 6. 10. 1882 až 20. 7. 1965, polský antropolog; prof. univ. ve Lvově, Lublinu a Poznani, člen…

 • Czeladz

  Czeladz [čelač], m. v již. Polsku ve vojvodství Katovice; 35 400 obyv. (1980). Prům. těžební (kamenné uhlí), keramiky.…

 • Czermak

  Czermak (Čermák) Johann Nepomucensis, 18. 6. 1828-16. 9. 1873, č. lékař, fyziolog; jeden ze zakl. laryngoskopie…

 • Czernik

  Czernik [čerňik] Stanisław, 16. 1. 1899 až 3. 12. 1969, pol. básník, prozaik a folklorista (Polska epika łudowa

 • Czernin

  Czernin [černín] Ottokar . Černín Otakar - 26. 9. 1872-4. 4. 1932, rak.-uh. diplomat a konzervativní politik z…

 • Czerny

  Czerny [čer-] (Cerný) Carl, 20. nebo 21. 2. 1791-15. 7. 1857, rak. skladatel, klavírista a hud. pedagog č. pův.;…

 • Czerny-Stefanská

  Czerny-Stefanská [čer- -ň-] Halina, *30. 12. 1922, pol. klavíristka; vyniká zvl. jako interpretka děl F. Chopina.…

 • Czersk

  Czersk [če-], obec v Polsku ve vojvodství Varšava; 560 obyv. (1970). C. od 1262 do 15.st. sídlem údělného knížectví,…

 • Czerwone Wierchy

  viz Červené vrchy

 • Częstochowa kraj

  Częstochowa, Censtochová - vojvodství v již. Polsku; 6 182 km2, 747 900 obyv. (1980), vojvodské m. Częstochowa.…

 • Częstochowa město

  Częstochowa [čen-], Čenstochová - m. v Polsku ve vojvodství Slaskie (do 1998 vojvodské m. ve stejnojmenném vojvod.)…

 • Czinner

  Czinner [ci-] Paul, 30. 5. 1890-22. 6. 1972, něm. film. režisér maď. pův. Po nástupu nacistů k moci emigroval…

 • Czóbel

  Czóbel [có-] Béla . 4. 9. 1883-29. 1. 1976, maď. malíř; studoval v Mnichově a Paříži, kde se sblížil s fauvismem.…

 • Czobor

  Czobor [co-], uh. šlechtický rod, prvně zmíněný 1360. Hrál význ. roli v dějinách Uher od 14. do 17.st. Vlastnil rozsáhlý…

 • Czuber

  Czuber [cú-] Emanuel, 19. 1. 1851 až 22. 8. 1920, rakouský matematik č. pův.; profesor něm. techniky v Brně a…

 • Czyzewski

  Czyzewski [čiže-] Tytus . 28. 12. 1880 až 5. 5. 1945, pol. malíř, básník a dramatik. V Krakově zal. malířskou…