Abecední rejstřík: ch…

Hesla 1 - 30 z 1228 nalezených

 • CH

  CH, Cheb.

 • Cha-er-pin

  viz Charbin

 • Chaban-Delmas

  Chaban-Delmas [ša- -ma] Jacques, 7. 3. 1915 10. 11. 2000, fr. politik; za 2. světové války bojoval v protifašist.…

 • Chabarovsk

  Chabarovsk, kr. m. v Rusku (dálný východ, 8 533 km východně od Moskvy) v Chabarovském kr. při soutoku Amuru a Ussuri;…

 • Chabarovský kraj

  Chabarovský kraj, v Rusku ve vých. Sibiři (Dálný východ) na pobřeří Ochotského a Japonského moře (součásti Tichého…

 • Chabařovice

  Chabařovice, m. v Ústeckém kr., okr. Ústí nad Labem; 2 053 obyv. (2001) srov. 4 667 obyv. (1980). Prům. těžební (hnědé…

 • Chabás

  Chabás [čabas] Juan, 1898 - 29. 10. 1954, špan. básník, prozaik a lit. historik; prof. univ. v Janově. Po špan.…

 • chabazit

  chabazit, klencový nerost ze skupiny zeolitů; t = 4-4,5, h = 2,1-2,2.

 • Chabenec

  Chabenec, h. v SR v hl. hřebenu Nízkých Tater, 1 955 m n.m., z kryst. břídlic a granitoidu, s kary. Boje za SNP; při…

 • Chabirové

  Chabirové, nomádské kmeny zmiňované ve 2.tis. př.n.l. v mezopotámských textech, někdy nesprávně identifikovány…

 • chabozrakost

  viz astenopie

 • Chabrier

  Chabrier [šabrje] Alexis Emmanuel, 18. 1. 1841 - 13. 9. 1894, fr. skladatel; autor oper (Gwendoline, Králem proti…

 • Chabrol Claude

  Chabrol [ša-] Claude, *24. 6. 1930, fr. film. režisér; jeden z tvůrců fr. nové vlny (Krásný Serge, Bratranci

 • Chabrol Jean

  Chabrol Jean Pierre, *11. 6. 1925, fr. prozaik a novinář; činný v odboji. Jeho romány sledují myšlenkový přerod…

 • chabrus

  chabrus, [hebr.] 1. arch. spolek i neformální jednotlivců za účely obchodních transakcí či politických…

 • Chaco

  Chaco [čako], provincie v sv. Argentině; 99 633 km2, 701 400 obyv. (1980), provinční m. Resistencia.

 • Chačaturjan Aram

  Chačaturjan Aram, 6. 6. 1903 Tbilisi, Gruzie - 1. 5. 1978 Moskva (pochován v Jerevanu, Arménie), rus. sov. skladatel…

 • Chačaturjan Karen

  Chačaturjan Karen Surenovič, *19. 9. 1920 Moskva - rus. skladatel arménského původu; autor oratoria Dějinná…

 • chačkhar

  chačkhar [arménština], od 9.st. drobná forma arménské architektury; pamětní kamenná stéla (řídčeji skalní reliéf)…

 • Chad Václav

  Chad Václav, 8. 9. 1923 - 24. 2. 1945, č. malíř; činný v ilegálním hnutí KSČ, zatčen a zastřelen. Dílo…

 • Chadídža

  Chadídža [-dý-], asi 619, první žena Muhammadova; matka Fátimy (a dalších tří dcer).

 • Chadima

  Chadima Mikoláš, *9. 9. 1952 Cheb, č. rockový hudebník, saxofonista. 1976 vystudoval SŠ, ofset. tiskař. 1979-1989…

 • Chadt-Ševětínský

  Chadt-Ševětínský Jan Evangelista . 26. 2. 1860 - 15. 3. 1925, č. lesník. Zabýval se hl. dějinami lesnictví…

 • Chadwick James

  Chadwick [čedvik], sir James, 20. 12. 1891 - 24. 7. 1974, britský fyzik; člen Král. spol. v Londýně. Zabýval…

 • Chadwick Lynn

  Chadwick Lynn, *24. 11. 1914, brit. sochař, pův. architekt; autor nefigurativních plastik dekorativně prostorového…

 • Chadži Dimitr

  Chadži Dimitr, 10. 5. 1840 - 18. 7. 1868, vl.jm. Dimitr Asenov představitel bulh. nár. osvob. boje proti turecké nadvládě;…

 • Chadžibej

  viz Oděsa

 • Chadžijev

  Chadžijev Paraškev Todorov, *14. 4. 1912, bulh. skladatel, hud. pedagog a teoretik; autor oper (Albena, Zlaté…

 • Chaetognatha

  viz ploutvenky

 • Chaetophora

  Chaetophora [ché-fo-, řec.], rod sladkovodních vláknitých zelených řas. Větve vláken jsou paprsčitě uspořádány…