Abecední rejstřík: cy…

Hesla 1 - 30 z 132 nalezených

 • cyaniny

  cyaniny [-ný-, řec.], bazická polymetinová barviva, kationoidní, menšího praktického významu; pův. se vyráběla…

 • cyankáli

  cyankáli, zastaralý název kyanidu draselného KCN; prudce jedovatá sloučenina. KCN, draselná sůl kys. kyanovodíkové…

 • Cyanophyta

  viz sinice

 • cyanóza

  cyanóza [řec.], cyanosis - modrofialové zbarvení kůže a sliznic vznikající nedostatečným nasycením červených…

 • Cybulski

  Cybulski Zbigniew, 3. 11. 1927-8. 1. 1967, pol. film. herec. Hrál hl. ve filmech A. Wajdy (Nezvaní hosté, Popel a…

 • Cycadeoidea

  Cycadeoidea [cika-oji-, řec.], vyhynulé benetitové rostliny, podobající se cykasům. Kmen kulovitý až vejčitý, výška…

 • Cyclamen

  viz brambořík

 • Cyclanthera

  Cyclanthera [ciklan-, řec.], rod dvouděložných rostlin z čeledi tykvovitých, pův. z Ameriky. Je známo 40 druhů. Cyclanthera…

 • Cyclorrhapha

  Cyclorrhapha [ciklo-fa, řec.], kruhošví - sekce dvoukřídlého hmyzu, charakterizovaná tím, že kukelní pokožka praská…

 • Cyclostigmataceae

  Cyclostigmataceae [ciklostyg-ceé], vyhynulá skupina stromovitých plavuní dorůstající až 8 m výšky, o průměru až…

 • Cydendambajev

  Cydendambajev Čimit Cydendambajevič, *23. 2. 1918, burjatský sovětský spisovatel. Literární zájem věnuje dějinám…

 • Cygnus

  Cygnus, Labuť - rozsáhlé souhv. sev. oblohy ležící v rovině Galaxie.

 • Cyhelský

  Cyhelský Lubomír . *12. 10. 1929, č. statistik a ekonom; prof. Vysoké školy ekonomické v Praze. Zabývá se teorií…

 • cykasy

  cykasy [řec.], Cycadophyta - samostatná skupina nahosemenných cévnatých, vývojově velmi starých (trias, jura)…

 • cykl

  cykl [lat.< řec.], cyklus - fyz. a tech. zn. c; c. za sekundu, nesprávný název pro 1 Hz.

 • cyklamát sodný

  cyklamát sodný, bílý kryst. prášek 30krát sladivější než sacharóza.

 • cyklamáty

  cyklamáty [lat.< řec.], sodné nebo vápenaté soli N-cyklohexylsulfamové kys., syntetická nekalorická sladidla, často…

 • cyklická magnetizace

  cyklická magnetizace [ty-], výpočetní tech . u magn. paměti proces opakované magnetizace materiálu (např. magn.…

 • cyklická permutace

  cyklická permutace, kombinatorika permutace, která převádí zákl. pořadí (a1, a2,…

 • cyklické namáhání

  cyklické namáhání, namáhání materiálu, jehož velikost a směr jsou časově proměnné. Obvykle je charakterizováno…

 • cyklické sloučeniny

  cyklické sloučeniny, slouč., jejichž atomy vytvářejí kruh. Karbocyklické slouč. obsahují kruh tvořený jen atomy…

 • cyklické tečení

  cyklické tečení, jednostranná deformace materiálu za působení časově proměnné síly, popř. napětí. Velikost c.…

 • cyklické zemědělství

  cyklické zemědělství, hypotéza zemědělského hospodaření v pravěku, zvláště v neolitu: po zaplevelení polí se…

 • cyklický AMP

  viz adenosinmonofosfát cyklický

 • cyklistická dráha

  cyklistická dráha, betonová nebo dřevěná klopená dráha oválného tvaru, na které se jezdí až 11 různých druhů…

 • cyklistický pás

  cyklistický pás, pás přidružený ke komunikaci a vyhrazený cyklistům; zřizuje se při větší frekvenci cyklistů.…

 • cyklistika

  cyklistika [-ty-, řec.], sport. odvěví; rekreační nebo závodní jízda na kole. Za vynálezce kola obecně považován…

 • cyklizace

  cyklizace [řec.], chem. reakce vedoucí ke vzniku cyklických slouč., např. z isokyanátů vzniká účinkem katalyzátorů…

 • cyklo-

  cyklo-, [řečtina] 1. první část složených slov s významem a) kolo, kruh; b) bicykl (cyklokros); c) cyklus (cyklomorfóza);…

 • cykloalkanony

  cykloalkanony [řec. + arab.], nasycené cyklické ketony, např. cyklopentanon, cyklohexanon, muskon.