Abecední rejstřík: cl…

Hesla 1 - 30 z 144 nalezených

 • CL Česká Lípa.

  CL, Česká Lípa.

 • Cl chlor

  Cl, chem. značka chloru.

 • Clacton on Sea

  Clacton on Sea [klek -sí], mořské lázně ve Velké Británii ve vých. Anglii; 36 000 obyv. (1970).

 • clactonien

  clactonien [klektonjen, podle archeol. naleziště Clacton on Sea], kamenná industrie ze starého paleolitu (před více než…

 • Cladonia

  Cladonia [kladóny-, lat.< řec.], dutohlávka - rod lišejníků se stélkou rozlišenou ve stélku zákl., horizontálně…

 • Cladophora

  Cladophora [kladofo-, řec.], rod zelených řas. Cladophora glomerata, žabí vlas svazčitý, má větvenou stélku…

 • Cladoselache

  Cladoselache [kla-, řec.], vymřelá primitivní štíhlá žralokovitá ryba, dlouhá až 2 m. Měla po dvou hřbetních,…

 • Cladosporium

  Cladosporium [kla-, řec.], anamorfní rod hub ze skupiny Deuteromycetes . Obsahuje více rodů teleomorf, např. Mycosphaerella

 • Cladoxylon

  Cladoxylon [kla-, řec.], vyhynulá starobylá cévnatá rostlina se znaky kapraďovitých a nahosemenných rostlin. Je známá…

 • Claes

  Claes [klás] Ernest, 24. 10. 1885-2. 9. 1968, vlámský prozaik; autor regionálních povídek a románů z vlámského…

 • Claesz

  Claesz [klás] Pieter . asi 1597-l . 1. 1661, hol. malíř zátiší. Autor kompozic pevné geom. stavby s dokonalou…

 • Clair

  Clair [klér] René, 11. 11. 1898-15. 3. 1981, vl. jm. R. Chomette, fr. film. režisér, scenárista, spisovatel. Film.…

 • clair-obscure

  viz chiaroscuro

 • Clairaut

  Clairaut [klero] Alexis Claude, 7. 5. 1713-17. 5. 1765, fr. matematik a geodet; člen Fr. AV. Učastník stupňových…

 • Clairautova rovnice

  Clairautova rovnice [klerot-], 1. mat. obyčejná diferenciální rovnice 1. řádu tvaru ,) + xy

 • Clairautův sféroid

  Clairautův sféroid, plocha stejného tíhového potenciálu: r = a (l - e sin2 %106 );…

 • Claironová

  Claironová [kler-], 25. 1. 1723-29. 1. 1803, vl. jm. Claire Josèphe Hippolyte Leris de La Tude, fr. herečka; 1743-65 členka…

 • Claisen

  Claisen [klajzn] Ludwig Rainer . 14. 1. 1851 -5. 1. 1930, něm. chemik; prof. univ. v Kielu a Berlíně. Zabýval se…

 • Claisenova destilační baňka

  Claisenova destilační baňka [klajzn-ty-], skleněná baňka s kulovitým nebo slabě zašpičatělým dnem, s plnicím hrdlem…

 • Clam-Gallasové

  Clam-Gallasové [klam], feud. šlechtický rod něm.-it. původu usedlý od 1757 v Čechách; pův. dva rody pobělohorské…

 • Clam-Martinic

  Clam-Martinic [klam] Jindřich Jaroslav hrabě, 15. 6. 1826-5. 6. 1887, jeden z vůdců konzervativní hist. šlechty…

 • Clam-Martinicové

  Clam-Martinicové [klam], Clam-Martinitz - rak.-č. šlechtický rod; zal. 1792 sňatkem Karla Josefa z Clamu (1759-1826)…

 • Clamové

  Clamové [kla-], rak. šlechtický rod, pův. ze Salcburska; 1655 získali titul svobodných říšských pánů, 1759 rak.…

 • Clancy Tom

  Clancy Thomas Leo Clancy Jr., 12. 4. 1947 Baltimore, USA - 2. 10. 2013 tamtéž, amer. spisovatel publikující pod…

 • Claparède Edouard

  Claparède [kla-red] Edouard, 24.3. 1873 Ženeva - 29.9. 1940 tamtéž, švýc.

 • Clapeyron

  Clapeyron [klaper-] Benoit-Paul-Emile, 26.2. 1799 - 28.1. 1864, fr. fyzik; člen Fr. AV. Přispěl k mat. teorii pružnosti,…

 • Clapeyronova rovnice

  Clapeyronova rovnice [klapero-], rovnice určující vliv zvýšení tlaku o dp na teplotu tání T #t# soustavy…

 • Clapeyronova věta

  Clapeyronova věta, třímomentová rovnice - vztah užívaný v mechanice poddajných těles k výpočtu reakcí v podporách…

 • Clapperton

  Clapperton [kleprten] Hugh, 18.5. 1788 - 13.4. 1827, britský cestovatel v Africe; zkoumal tok Nigeru, jeho cesty obohatily…

 • Clare John

  Clare [klér] John Fitzgibbon hrabě (od 1795), 1749-28. 1. 1802, brit. politik; od 1789 lord kancléř Irska. Po krutém…