Abecední rejstřík: zv…

Hesla 1 - 30 z 81 nalezených

 • Zván

  Zván Peter, 1. 11. 1897 - 4. 9. 1977, vl.jm. Ervín Holéczy, sl. prozaik; lékař. Napsal spol. utopistický román…

 • Zvarík

  Zvarík František, *17. 7. 1921, sl. herec a operní pěvec (bas); od 1940 člen SND (1940-45 a od 1956 činohry, 1945-56…

 • Zvaríková-Pappová

  Zvaríková-Pappová Elena , 5. 5. 1935 až 17. 8. 1974, sl. herečka; 1954-69 členka Divadla SNP v Martině, od 1969…

 • zvedač klasů

  zvedač klasů, doplňková součást žacího stolu, určená pro zvedání polehlých rostlin nad úroveň žací lišty.…

 • zvedání stropu

  zvedání stropu, hor . odlehčení nadloží při ražení důlního díla nebo při dobývání v tlakovém pásmu.…

 • zvědavost

  zvědavost, psychol . tendence věnovat pozornost novým, neobvyklým podnětům, jež nejsou přímo spojeny s uspokojováním…

 • zvelebování

  zvelebování, zootech . z. chovu hosp. zvířat, zkvalitňování živoč. produkce hl. plemenářskými, technol.-organizačními…

 • zvěrný styl

  zvěrný styl, zoomorfní styl, teriomorfní styl (z řec. thérion, zvíře) - výtv. styl nomádských etnik eurasijských…

 • Zvěrokruh

  Zvěrokruh, také zvířetník nebo zodiak i zodiac - Zdánlivá dráha, po které se pohybuje Slunce kolem Země se nazývá…

 • zvěrolékařství

  viz veterinární lékařství

 • zvěř

  zvěř, lovná zvěř - divoce žijící druhy živoč., kteří mají nebo měli význam z hlediska mysl. a trvale nebo dočasně…

 • Zvěřina František

  Zvěřina František Bohumír . 4. 2. 1835 až 27. 12. 1908, č. malíř a kreslíř; působil jako prof. kreslení…

 • Zvěřina Ladislav

  Zvěřina Ladislav Narcis , 29. 10. 1891 až 26. 6. 1980, č. básník, prozaik a lit. historik; konzervativní hlasatel…

 • zvěřina obecně

  zvěřina, potravinářství poživatelné maso ulovené srstnaté a pernaté zvěře. Výživné, lehce stravitelné,…

 • Zvěstování Panny Marie

  Zvěstování Panny Marie, kř. svátek na počest neposkvrněného početí Marie bohorodičky, slavený 25. března. Jeho…

 • zvětrávání půdy

  zvětrávání půdy, soubor destruktivních a syntetických přeměn minerálního půdního podílu jako pokračující proces…

 • zvětšení

  zvětšení, geom. opt. a) příčné (laterální) z., poměr y-ových souřadnic sdružených bodů v obrazovém…

 • zvětšovací mohutnost

  zvětšovací mohutnost, číslo udávající, kolikrát je obraz získaný opt. soustavou větší než zobrazovaný předmět.…

 • zvětšovací prístroj

  zvětšovací prístroj, přístroj, jímž se z negativu získává zvětšený pozitiv. V podstatě obrácený fot. přístroj…

 • Zvičina

  Zvičina, h. v ČR na J Krkonošského podhůří sev. od Miletína; 671 m n.m. Plochý klenbovitý vrchol rozrušeného antiklinálního…

 • Zvíkov

  Zvíkov, hrad u Zvíkovského Podhradí (obec Oslov), okr. Písek, na soutoku Vltavy s Otavou. - Jeden z nejvýznamnějších…

 • zvíře

  zvíře 1. větší živočich, zvl. savec; tvor vůbec; 2. zeměd. a les . hojně užívaný termín…

 • Zvířetice

  Zvířetice, městská část Bakova nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav. Zříceniny hradu zal. zač. 14.st. pány z Lemberka;…

 • zvířetníkové světlo

  viz zodiakální světlo

 • zvláčňovadla

  zvláčňovadla, málo těkavá rozpouštědla nebo přísady do nátěrových a plastických hmot. Zpomalují vypařování…

 • zvláštní práva čerpání

  zvláštní práva čerpání, angl. Special Drawing Rights, SDR - smluvně vytvořená nenárodní devizově úvěrová facilita…

 • zvláštní školy

  viz školy pro mládež vyžadující zvláštní péči

 • zvláštní tisk

  zvláštní tisk, filat . úřední tisk s obrazem poštovní ceniny (zejm. známky), provedený v běžné, zvláštní…

 • Zvláštní výbor OSN pro definici agrese

  Zvláštní výbor OSN pro definici agrese, výbor složený ze zástupců 35 členských států OSN; 1968-74 vypracoval návrh…

 • Zvláštní výbor OSN pro opatření k udržení míru

  Zvláštní výbor OSN pro opatření k udržení míru, Výbor 33 - výbor vytvořený na zákl. rezoluce Valného shromáždění…