Abecední rejstřík: zp…

Hesla 1 - 30 z 52 nalezených

 • zpětná eroze

  zpětná eroze, retrográdní eroze - říční eroze postupující proti toku. Při prohlubování celého vodního toku hloubkovou…

 • zpětná působnost

  zpětná působnost, retroaktivita - vlastnost práv. normy spočívající v tom, že se touto normou řídí i práv. vztahy,…

 • zpětná uzavírka

  viz uzávěr potrubí

 • zpětná vazba

  zpětná vazba,, v mat., biol. a kyb. slangu feedback [fi:dbek] - odezva, zpětná reakce. - V kybernetice zvláštní forma…

 • zpětný dotaz

  zpětný dotaz, telefonní tech . úkon v pobočkové ústředně, kdy účastník pobočkové ústředny při hovoru…

 • zpětný odkaz

  viz remise

 • zpětný pohyb

  viz retrográdní pohyb

 • zpětný tok

  zpětný tok, reflux - protiproudný tok kondenzátu při destilaci kapalin. Část par, která kondenzuje v kondenzátoru…

 • zpětný ventil

  viz uzávěr potrubí

 • zpěv

  zpěv 1. hud . melodický projev lidského hlasu, zpravidla est. zaměřený; ve spol. nejst. a nejrozšířenější…

 • zpěvácké spolky

  zpěvácké spolky, ochotnické pěvecké soubory pěstující vokální hudbu. Byly sdruženy v Jednotě zpěváckých spolků…

 • zpěvácké uzlíky

  viz hlasivkové uzlíky

 • zpěvačka

  zpěvačka, hist . voj . v 16.st. typ těžkého polního děla s ráží okolo 12 cm, které střílelo koule…

 • zpevňování břehů

  zpevňování břehů, součást úprav vodních toků, popř. břehů vodních nádrží proti nepříznivým účinkům proudění,…

 • zpevňování hornin

  zpevňování hornin, hor . způsob zvyšování soudržnosti a pevnosti hornin v okolí důlního díla. Horniny se…

 • zpevňování kovů

  zpevňování kovů, změna mech. vlastností, zvl. zvýšení pevnosti, meze průtažnosti a snížení tažnosti při tváření…

 • zpevňování povrchu

  zpevňování povrchu, hut . postup zvyšující tvrdost a kvalitu povrchové vrstvy materiálu těles. Přirozená…

 • zpevňování zeminy

  viz zlepšování základové půdy

 • zpěvohra

  zpěvohra, hra se zpívanými vložkami; vyvinula se z lid. komedií se zpěvy. Ke zpěvohrám patří angl. ballad opera,…

 • zplanění

  zplanění, rozšíření pěstovaných kult. rostlin do okolí z místa, kde byly po více let původně pěstovány, např.…

 • zplichtit

  zplichtit, hov., 1. dát něco jakžtakž dohromady s velkým úsilím Konečně jsem zplichtil ten článek;…

 • zploštění

  zploštění, odchylka tvaru nebeského tělesa od tvaru přesně kulovitého, přibližně rozdíl mezi rovníkovou (velkou)…

 • zplsťování

  viz valchování

 • zplynění tuhých paliv

  zplynění tuhých paliv, převedení org. (hořlavé) hmoty tuhých paliv na hořlavé plynné složky: oxid uhelnatý, vodík,…

 • zplynovač

  zplynovač, nevhodný (zastaralý) název pro karburátor.

 • zpomalení zemské rotace

  zpomalení zemské rotace, zpomalování rotačního pohybu Země působené slapovým třením. Způsobuje prodloužení dne…

 • zpomalování neutronů

  zpomalování neutronů, moderace - proces, při kterém rychlé neutrony postupnými pružnými srážkami ztrácejí energii.…

 • zpověď

  zpověď, v kř. církvi součást svátosti smíření, spočívající ve vyznání hříchů kajícníkem za předpokladu…

 • zpovědnice

  zpovědnice, místo (zařízení) v kat. kostele (chrámu) určené ke zpovědi a uzpůsobené tak, aby sdělení zpovídajícího…

 • zpoždění

  zpoždění, výpočetní tech . časová relace mezi okamžikem vložení informace na vstup určité soustavy a jejího…