Abecední rejstřík: zt…

Hesla 1 - 14 z 14 nalezených

 • zteč

  zteč, rozhodující údobí útoku motostřeleckých, tankových a výsadkových jed. (útvarů), letounů a bojových lodí.…

 • ZTOL

  viz letadlo se strmým vzletem a přistáním

 • ztracená generace

  ztracená generace, z ang. lost generation [lost dženereišn] - skupina amer. básníků a romanopisců 20.let 20.st.…

 • ztracená hlava

  ztracená hlava, jalová hlava - nálitek u tlustostěnných odlitků (ingotů), v němž se udržuje déle tekutý materiál,…

 • ztráta

  ztráta úč . rozdíl mezi výnosy organiza ce a náklady vynaloženými na dosažení těchto výnosů v daném období,…

 • ztráta vojenské hodnosti

  ztráta vojenské hodnosti, druh trestu podle č. a sl. trestního zákona záležející v tom, že odsouzenému se snižuje…

 • ztratné

  ztratné, norma fin. prostředků obch. podniku ke krytí hosp. rizika v obch.; rozepisuje se na obch. provozní jed. podle…

 • ztrátoměr

  ztrátoměr, zařízení na zjišťování sklizňových ztrát semen u sklízecí mlátičky. Senzory z., umístěné pod…

 • ztráty

  ztráty, rozdíl mezi biol. a technol. výnosem plodin. Z. mohou být způsobeny přír. faktory - z. předsklizňové, např.…

 • ztráty naprázdno

  ztráty naprázdno, ztráty v nezatíženém el. stroji. Mají tři složky: z. n. v železe, z. n. mech., z. n. ve vinutí.…

 • ztráty v železe

  ztráty v železe, ztráty vznikající v magn. obvodech el. strojů a zařízení při jejich střídavém magnetování.…

 • ztukovění jater

  ztukovění jater, steatóza jater - steatosis hepatis - zvýšené ukládání tuku do jaterní tkáně při některých…

 • ztužené

  viz ztužování

 • ztužování

  ztužování, hydrogenace (vysycování) dvojných vazeb vodíkem; v technol. tuků chem. postup přeměny tekutých tuků…