Abecední rejstřík: ze…

Hesla 1 - 30 z 300 nalezených

 • ze Salmu František

  ze Salmu František Hugo hrabě, 1. 4. 1776 - 31. 3. 1836, rak. přírodovědec a podnikatel. V 90.letech 18.st. se…

 • ze Salmu Mikuláš

  ze Salmu Mikuláš, 1458 - 4. 5. 1530, nejvyšší uh. hejtman krále Ferdinanda l.; 1527-1528 se zúčastnil vítězných…

 • ze Salmu rod

  ze Salmu, šlechtický rod pův. usedlý v Rakousku a Německu, od 2.pol. 16.st. v Čechách a na Moravě.

 • ze Schauenburka

  viz Bruno ze Schauenburka

 • ze Schwarzenberka Felix

  ze Schwarzenberka Felix, 2. 10. 1800 až 5. 4. 1852, rak. diplomat a státník; bratr Bedřicha a Jana Adolfa ze S.…

 • ze Schwarzenberka Jan Adolf

  ze Schwarzenberka Jan Adolf, 28. 5. 1799 - 15. 9. 1888, č. konzervativní politik a podnikatel; od 30. let 19.st. majordomus…

 • ze Schwarzenberka Karel Filip

  ze Schwarzenberka Karel Filip kníže, 15. 4. 1771-15. 10. 1820, rak. vojevůdce. 1789 se pod Laudonovým velením účastnil…

 • ze Schwarzenberka Karel ml.

  ze Schwarzenberka Karel, 5. 7. 1824 až 29. 3. 1904, č. konzervativní politik; představitel a spolutvůrce programu…

 • ze Schweinfurtu

  viz Jitka ze Schweinfurtu

 • ze Skály

  ze Skály Břeněk, †1407, č. šlechtic. Pocházel z rodu Rýzmberků, vlastnil hrady Svihov, Skálu a Rabí v záp.…

 • ze Slaného

  viz Šimon ze Slaného

 • ze Smolína

  viz Jan ze Smolína

 • ze Soběslavě Papoušek Jan

  ze Soběslavě Papoušek Jan viz Papoušek ze Soběslavě Jan - †1455, č. utrakvistický teolog; přívrženec konzervativního…

 • ze Stráže Jindřich

  ze Stráže Jindřich, †16. 1. 1466, č. šlechtic; v husitském rev. hnutí na táborské straně, v porev. období,…

 • ze Stráže rod

  ze Stráže, č. šlechtický rod; větev Vítkovců, snad potomci Sezema (doložen 1236), syna Jindřicha z Hradce…

 • ze Středy

  viz Jan ze Středy

 • ze Šelmberka Jan

  ze Šelmberka Jan . †1508, č. šlechtic; nejvýzn. člen rodu. Majitel statků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.…

 • ze Šelmberka rod

  ze Šelmberka, č. panský rod. Predikát podle hradu Šelmberku; ve 14.st. získala hl. větev rodu také statky na Moravě.…

 • ze Šternberka Adam

  ze Šternberka Adam, †10. 4. 1623, č. šlechtic; představitel umírněnějšího křídla kat. šlechty. 1597-99…

 • ze Šternberka Albert

  ze Šternberka Albert, †14. 1. 1380, č. círk. činitel a diplomat; syn Stěpána ze Š. Působil na dvoře Karla…

 • ze Šternberka Aleš

  ze Šternberka Aleš , †19. 3. 1455, č. šlechtic; na počátku husitské rev. ve službách krále Zikmunda Lucemburského,…

 • ze Šternberka František

  ze Šternberka František Josef, z linie hrabat Šternberk-Manderscheid, 4. 9. 1763 - 8. 4. 1830, č. šlechtic. Na…

 • ze Šternberka Kašpar

  ze Šternberka Kašpar Maria hrabě, č. šlechtic, přírodovědec. Určen k duchovnímu stavu, 1785-1806 kanovník…

 • ze Šternberka Kunhuta

  ze Šternberka Kunhuta, 18. 11. 1425 až 19. 11. 1449, č. královna; dcera Smila ze Š. Asi od 1441 první manželka…

 • ze Šternberka Petr

  ze Šternberka Petr , †1. 11. 1420, č. šlechtic; člen konopišťské větve Sternberků, protivník husitství.…

 • ze Šternberka Smil

  ze Šternberka Smil , †po 1432, č. šlechtic; sympatizoval s rodícím se husitstvím (v létě 1415 pečetil stížný…

 • ze Šternberka Štěpán

  ze Šternberka Štěpán , †1357, od 1322 hrabě holický; č. a mor. šlechtic, zastával nejvyšší úřady na…

 • ze Šternberka Zdeněk

  ze Šternberka Zdeněk , †4. 12. 1476, č. šlechtic; od 40. let 15.st. se akt. účastnil polit. života. Jako katolík…

 • ze Štítného

  ze Štítného Tomáš, asi 1333 - před 1409, č. spisovatel a laický nábožensko-filosofický myslitel; jeden z…

 • ze Šumburka

  ze Šumburka, něm. a č. šlechtický rod; pocházel z okolí Naumburku (hrad Schönburg), do Čech se dostal v důsledku…