Abecední rejstřík: zl…

Hesla 1 - 30 z 87 nalezených

 • ZL

  ZL, Zlín.

 • zlacení

  zlacení, pokládání zlaté fólie na různé podklady s následujícím hlazením a leštěním; galvanické z. využívá…

 • Zlámal

  Zlámal Miloš , *30. 12. 1924, č. matematik; prof. tech. v Brně, člen kor. ČSAV (1981). Hl. práce: numerická…

 • Zlatá bula

  Zlatá bula, nenalezeno. Zkuste Zlatá bula Karla IV., Zlatá bula sicilská, atá bula 1222.

 • Zlatá bula 1222

  Zlatá bula 1222, privilegium uh. krále Ondřeje II., první konkrétní formulace práv a povinností uh. šlechty. Vydání…

 • Zlatá bula Karla IV.

  Zlatá bula Karla IV., základní zákon řím.něm. říše, který dal připravit císař Karel IV.; schválena na říšských…

 • Zlatá bula sicilská

  Zlatá bula sicilská, listina vydaná ve prospěch Přemysla I. Otakara římskoněmeckým…

 • Zlatá bule

  Zlatá bule, nenalezeno. Zkuste Zlatá bula Karla IV., Zlatá bula sicilská, atá bula 1222.

 • zlatá doložka

  zlatá doložka, ujednání, jímž se dlužník zavazuje zaplatit svůj dluh na podkladě zlata. Jsou tři druhy z. d.: placení…

 • Zlatá horda

  Zlatá horda, ulus Džuči, chanát Kypčak - feud. státní útvar ve vých. Evropě a stř. Asii, vzniklý jako výsledek…

 • Zlatá Kastilie

  Zlatá Kastilie, Castilia del Oro - termín užívaný v 16.st. špan. conquistadory pro část amer. pevniny v oblasti dnešní…

 • Zlatá Koruna

  Zlatá Koruna, obec v Jihoč. kr., okr. Č. Krumlov, v Kaplické brázdě; 625 obyv. (2001) srov. 760 obyv. (1980). - Býv.…

 • Zlatá přilba Československa

  Zlatá přilba Československa, mez. motocyklový závod na ploché dráze, pořádaný od 1964 každoročně na plochodrážním…

 • Zlatá stezka

  Zlatá stezka, obch. a strategicky důležitá spojnice Čech s Bavorskem; v Německu nazývána ,,česká". Vedla z Pasova…

 • Zlatá stoka

  Zlatá stoka, regulační kanál na jihu ČR; odbočuje vlevo z Lužnice a ústí zprava do Bukovského potoka; dlouhý 47…

 • zlatá svatba

  zlatá svatba, 50. výročí svatby. V.t. svatba obecně, svatba výročí.

 • zlatá zásoba

  zlatá zásoba, ekon . množství měnového zlata v držbě oficiálních měnových organizací (centrálních bank,…

 • zlatá žíla

  zlatá žíla, lid. ozn. pro hemoroidy.

 • Zlataric

  Zlataric [-ič] Dominko , 1558-1613, charv. renes. básník; ve své době ceněn zejm. jako překl. Ovidia, T. Tassa…

 • zlaté číslo

  zlaté číslo, pořadí kalendářního roku v devatenáctiletém Metonově cyklu, ve kterém nastane 235 lunací. Z. č.…

 • Zlaté Hory

  Zlaté Hory, m. v Olomouckém kr., okr. Jeseník, ve Zlatohorské vrchovině u hranic s Polskem; 4 800 obyv. (2001). M. zal.…

 • Zlaté Klasy

  Zlaté Klasy, obec v Západosl. kr., okr. Dunajská Streda, na S Žitného ostrova na Malém Dunaji; 3 644 obyv. (1980).

 • Zlaté Moravce

  Zlaté Moravce, m. v Západosl. kr., okr. Nitra, na S Podunajské pahorkatiny na Žitavě; 15 024 obyv. (1985). Průmysl stroj.…

 • Zlaté návrší

  Zlaté návrší, h. v ČR v Krkonoších, 1411 m n.m. Asymetrický strukturní hřbet z kontaktně metamorfovaných svorů;…

 • Zlaté písky

  Zlaté písky, bulh. Zlatni pjasăci - část pobřeží Černého moře v Bulharsku sev. od Varny; asi 4 km dlouhá písečná…

 • zlaté pravidlo kvantové mechaniky

  zlaté pravidlo kvantové mechaniky, Fermiho zlaté pravidlo - vzorec kvantové mech. umožňující vypočítat pravděpodobnost…

 • zlaté pravidlo mechaniky

  zlaté pravidlo mechaniky, pravidlo pro výpočet rovnováhy sil na jednoduchých strojích (kladka, popř. kladkostroj, páka,…

 • zlaté rouno

  zlaté rouno, kůže s vlnou z mytického berana, který unesl do Kolchidy Krétheova synovce Frixa, aby ho tak zachránil…

 • zlatěnky

  zlatěnky, Chrysidoidea - nadčeleď blanokřídlého hmyzu. Mají tělo kovově zbarvené, l,5-13 mm dlouhé. Larvy…

 • zlatice

  viz forzýtie