Abecední rejstřík: zr…

Hesla 1 - 30 z 39 nalezených

 • Zr zirkonium

  Zr, chem. značka zirkonia.

 • ZR Žďár nad Sázavou

  ZR, Žďár nad Sázavou.

 • zradidla

  zradidla, lovecká pomůcka používaná k uzavření (obtažení) leče při naháňkách na lišky a vlky s malým (nedostatečným)…

 • zrak

  zrak, smyslové ústrojí živočichů a člověka sloužící k vnímání světla, barvy, tvaru a k orientaci v prostoru.…

 • zraková ostrost

  zraková ostrost, schopnost zřetelně rozlišovat předměty ve velmi malé vzájemné vzdálenosti. Císelně převrácená…

 • zrakové orgány

  zrakové orgány, ústroje živočichů umožňující vnímání světla, barev, tvaru těles a orientaci v prostoru. U prvoků…

 • zrakové vnímání

  zrakové vnímání viz vidění; vizuální percepce.

 • zralost půdy

  zralost půdy, stav ornice charakterizovaný optimálními poměry fyz., fyz.chem., chem. a biol., poskytující nejpříznivější…

 • zrání masa

  zrání masa, potravinářství posmrtné postupné změny v mase jatečných zvířat. Dochází k odbourávání cukrů…

 • zrcadlení

  zrcadlení 1. met . opt. úkaz vznikající lomem od kolmice a totálním odrazem světelných paprsků ve vzduchových…

 • zrcadlo

  zrcadlo, ang. mirror a slov. zrkadlo - zdrob. č. zrcátko - 1. hladká plocha odrážející světlo…

 • zrcadlová izomerie

  viz enantiomerie

 • zrcadlová jádra

  zrcadlová jádra, at. jádra se stejným počtem nukleonů, lišící se vzájemně vyměněným počtem protonů a neutronů.…

 • zrcadlovina

  zrcadlovina a) slitina mědi se 40 % cínu, na vzduchu stálá, dobře leštitelná; používá se na zrcátka opt. přístrojů;…

 • zrcadlovka

  zrcadlovka, fot. (ang. single lense reflex - SLR) přístroj s pevným nebo sklopným zrcátkem, které…

 • zrcadlový kód

  zrcadlový kód, Grayův kód, symetrický kód se změnou v jednom řádu - výpočetní tech . druh kódu se změnou…

 • zrcadlový koncentrátor

  zrcadlový koncentrátor, koncentrátor záření používaný při konstrukci slunečních kolektorů, se zrcadlovou odraznou…

 • zrcadlový odraz

  zrcadlový odraz, odraz světla bez rozptylu ve shodě se zákony odrazu.

 • zrcátka

  zrcátka, geod . dvě nebo tři rovinná zrcadla svírající mezi sebou úhly 45° a 90°; používají se jako úhloměrná,…

 • Zrenjanin

  Zrenjanin [-ňanyn], m. v Jugoslávii v kr. Vojvodina; 80 800 obyv. (1981). Středisko zeměd. oblasti. Prům. el.tech., stroj.,…

 • Zrinská

  Zrinská Helena , 1643 - 18. 3. 1703, uh. šlechtična; matka Františka II. Rákócziho, manželka sedmihradského…

 • Zrinští

  Zrinští, Zrinski - charv. šlechtický rod; jeden z nejmocnějších magnátských rodů uherského král. Odvozeni od charv.-dalmatského…

 • Zrínyi

  Zrínyi [-ňi] Miklós , 1. 5. 1620 - 18. 11. 1664, maď. spisovatel; vojevůdce. Vyšel z kult. tradic maď. humanismu…

 • zrna

  zrna, fyz . pevných látek název pro krystaly, např. kovů, ze kterých se skládá polykrystal. Materiál…

 • zrnič

  zrnič, vakuový varostroj - zařízení v cukrovaru k vaření cukrovin za sníženého tlaku.

 • zrnitost půdy

  zrnitost půdy, textura půdy - zákl. fyz. vlastnost půdy daná velikostí půdních částic. Ovlivňuje téměř všechny…

 • Zrnitost zemin

  Zrnitost zemin frakce velikost zrn (mm) balvany nad 200 kameny 60-200 štěrk 2-60 písek 0,06-2 silt (prach) 0,002-0,06 jíl…

 • zrnitost zeminy a horniny

  zrnitost zeminy a horniny, poměrný obsah frakcí zeminy nebo horniny stanovený mech. analýzou (zrnitostním rozborem).…

 • zrnitostní rozbor zemin a hornin

  zrnitostní rozbor zemin a hornin, granulometrický rozbor, mechanický rozbor zjišťování zrnitostního složení různými…

 • Zrno

  Zrno Felix . 2. 10. 1890 - ll. 3. 1981, č. skladatel a hud. pedagog; autor symf. básně Vzkříšení jara