Abecední rejstřík: zo…

Hesla 1 - 30 z 117 nalezených

 • Zoantharia

  Zoantharia [-ta-, řec.], podtřída solitérních a koloniálních korálnatců. Měli buď trámečkovitou, převážně…

 • zoantropie

  zoantropie [řec.], ozn. pro zvl. vztah člověka a zvířete, představující nejčastěji proměnu člověka ve zvíře…

 • zobák

  zobák, zool . rostrum - horní a dolní čelist ptáků, pokrytá rohovinou.

 • zobcová flétna

  viz flétna

 • zobec

  zobec, Chelmon - rod korálových ryb z čeledi klipkovitých. Jediný druh - z. obecný, Chelmon rostratus ,…

 • zobecněné souřadnice

  zobecněné souřadnice, nezávislé parametry q#i# , i = l, ... , s , jejichž počet souhlasí s počtem…

 • zobecnění funkce

  zobecnění funkce, zobecnění klas. pojmu funkce, často užívané zvl. v moderní matematice, např. distribuce, multifunkce…

 • zobecněný náboj

  zobecněný náboj, fyz . někdy též ,,číslo", veličina charakterizující elementární částici. V daném typu…

 • zobecňování

  viz generalizace

 • Zobel

  Zobel JosefKlement , 1746 - 8. 3. 1814, č. architekt; představitel pražského klasicismu. Hl. díla v Praze: dům…

 • zobonoska

  zobonoska, Byctiscus, Attelabus , Rhynchites - rody brouků z čeledi zobonoskovitých, příbuzných…

 • Zobor

  Zobor, h. na Slovensku v pohoří Tríbeč, 588 m n.m. Výrazná dominanta nad Nitrou; z granodioritů, vápenců a křemenců.…

 • zoborožcovití

  zoborožcovití, Bucerotidae - čeleď ptáků z řádu srostloprstých. Mají veliký, ale velmi lehký zobák. Známo…

 • zoborožec

  zoborožec, Buceros - rod ptáků z řádu srostloprstých. Žijí v trop. krajinách. Při hnízdění samec zazdí…

 • zobounovití

  zobounovití, Rhynchopidae - čeleď ptáků z řádu dlouhokřídlých. Mají dlouhý, ostrý, ze stran zmáčklý…

 • zobrazení optické

  zobrazení optické, vytvoření přímého či nepřímého obrazu pomocí opt. soustavy, která lomem nebo odrazem přeměňuje…

 • zobrazovací jednotka

  zobrazovací jednotka, výpočetní tech . sestava užívající pro vizuální kontrolu dat právě probíhajícího…

 • zobrazovací rovnice

  zobrazovací rovnice, rovnice geom. opt. vyjadřující vztahy mezi souřadnicemi bodů předmětu a obrazu při opt. zobrazování.…

 • zobrazovací soustava

  zobrazovací soustava, opt. soustava (zařízení) sloužící k zobrazení na jiném místě svítícího předmětu (nebo…

 • zodiakální světlo

  zodiakální světlo, zvířetníkové světlo - slabý světelný kužel prostírající se kolem ekliptiky. Vzniká rozptylem…

 • Zoďji

  Zoďji, *12. 4. 1907, vl.jm.Thein Han, barmský básník, prozaik, překladatel, lit. historik a kritik. Hl. představitel…

 • zodpovědnost

  zodpovědnost, etická a právní kategorie vyjadřující společenský, morální a právní vztah člověka ke společnosti…

 • Zoe

  Zoe, 980-1050, byz. císařovna; dcera Konstantina VIII., od 1028 manželka Rómana III. Argyra a od 1034 Michaela IV. Paflagonského.…

 • Zoe Karbonopsina

  Zoe Karbonopsina, 10.st., byz. císařovna; čtvrtá manželka císaře Lva VI. Moudrého. Po jeho smrti odešla do kláštera.…

 • zoea

  zoea [řec.], plovoucí larva některých desetinohých korýšů, zvl. krabů, s článkovaným tělem a velkýma očima.

 • Zoetermeer

  Zoetermeer [zútermér], m. v Nizozemsku v provincii Zuid-Holland; 77 600 obyv. (1984). Prům. potr.; zahradnictví. Obytné…

 • Zoffany

  Zoffany Johann , 15. 3. 1733 - 11. 11. 1810, angl. malíř něm. pův.; od 1769 člen Královské umělecké akademie…

 • Zofie

  Žofie z rodu Wittelsbachů, 1376 až 26. 9. 1425, dcera bavorského vévody Jana II. (†1397); jako třináctiletá se stala…

 • Zofie Alexejevna

  viz Sofie Alexejevna

 • Zofín

  Žofín, dnešní Slovanský ostrov, vznikl nánosem půdy v 18.st.; po povodni 1784 zpevněn zdí a osázen. Podle zdejší…