Abecední rejstřík: zb…

Hesla 1 - 30 z 51 nalezených

 • zbarvení živočichů

  viz pigmentace

 • zbavení svéprávnosti

  viz způsobilost k právním úkonům

 • Zbavitel

  Zbavitel Miloš , *26. 6. 1921, č. režisér; působil zejména ve Státním divadle Z. Nejedlého v Opavě (1945-47,…

 • zběhnutí

  zběhnutí, trestný čin, kterého se dopustí voják tím, že se svévolně vzdálí od svého útvaru s úmyslem trvale…

 • zběhovec

  zběhovec, Ajuga - rod viceletých dvouděložných bylin z čeledi hluchavkovitých. Známo asi 50 druhů. V ČR jsou…

 • Zbehy

  Zbehy, obec v Západosl. kr., okr. Nitra, v Nitrianské pahorkatině na terase Nitry; 2 115 obyv. (1980).

 • zběsilí

  zběsilí, též "zběsilí" - les enragés - skupina radikálních revolucionářů z tzv. pařížských sekcí a rev. klubů…

 • Zbiroh

  Zbiroh, m. v západních Čechách, okr. Rokycany, 2 651 obyv. (2001). Zámek. Prům. stroj., dřevařský.

 • Zbiroh město

  Zbiroh, m. v Plzeňském kr., okr. Rokycany, ve Zbirožské vrchovině; 2 651 obyv. (2001) srov. 3 557 obyv. (1980). Rekreační…

 • Zbirožská vrchovina

  Zbirožská vrchovina, geomorfologický podcelek v ČR v Křivoklátské vrchovině; nejvyšší Radeč, 721 m n.m. Členitá…

 • Zbirožský potok

  Zbirožský potok, tok v ČR; pravostranný přítok Berounky ve Skryjích, dlouhý 29 km, povodí 155,7 km2.

 • zblochan

  zblochan, Glyceria - rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých; statné vodní nebo bažinné trávy. Známo…

 • Zboj

  Zboj, obec ve Východosl. kr., okr. Humenné, v Bukovských vrších; 950 obyv. (1980).

 • zbojnictví

  zbojnictví, v právní terminologii období pozdního feud. lupičství, které však ve svých některých projevech a odezvě…

 • Zborov nad Bystricou

  Zborov nad Bystricou, obec v Žilinském kraji, okr. Čadca, na Bystrici; 2 462 obyv. (1980). Kopaničářská obec.

 • Zborov Rusko

  Zborov, město na Ukrajině v Těrnopolské oblasti, na ř. Strypě. 7 300 obyv. (2002) - Za 1.svět. války zde 2.7. 1917…

 • Zborov Slovensko

  Zborov, obec ve Prešovském. kraji, okres Bardejov, v Nízkých Beskydech; 2 325 obyv. (1980). Prům. cihlářský. Zříceniny…

 • Zborovice

  Zborovice, zeměd. obec v kr. Zlínský, okr. Kroměříž, v Litenčické pahorkatině; 1 523 obyv. (2001) srov. 1 603 obyv.…

 • Zborovský hradný vrch

  Zborovský hradný vrch, vrch na JV od obce Zborov ve Východosl. kr., okr. Bardejov. Od 1984 stát. přír. rezervace, 25,51…

 • Zborowski

  Zborowski Helmut von, hrabě, *21. 8. 1905, něm. konstruktér let. a raketových motorů; rodák z Terezína, od 1946…

 • Zbořil

  Zbořil Jaroslav , 11. 5. 1927 - 16. 10. 1978, č. výtvarník činný v oboru arch. interiéru a výstavnictví. Hl.…

 • zboží

  zboží, produkt lidské práce, který svými vlastnostmi uspokojuje lidské potřeby a přechází ke svému spotřebiteli…

 • zboží hromadné

  zboží hromadné, především suroviny, uhlí, rudy, ropa, zeměd. plodiny ap., jimiž se obchoduje ve velkém množství;…

 • zboží obchodní

  zboží obchodní, výrobky (součásti, příslušenství, náhradní díly), které dodavatel opatřuje od jiných výrobců,…

 • zboží sezónní

  zboží sezónní, zboží prodávané převážně jen v určitých ročních obdobích (některé zeměd. produkty či druhy…

 • zboží zastupitelné

  zboží zastupitelné, druh zboží, jehož kvalitu lze vyjádřit vzorky, standardy, popisem, typy, značkami; typické z.…

 • zbožíznalství

  zbožíznalství, starší výraz pro nauku o zboží. Obvykle je chápáno v užším pojetí (zkušebnictví, určování…

 • zbožná lež

  zbožná lež, svatá lež, lat. pia fraus - morální náb. doktrína o přípustnosti vědomé lži pro větší slávu boží…

 • zbožnost

  zbožnost, podle náb. představ bezvýhradné a úplné přijetí, chápání a plnění požadavků určité náb. doktríny.…

 • zbožové listiny

  zbožové listiny, seznam druhů zboží, které smluvní státy při plnění obch. dohody hodlají vzájemně dodat a odebrat;…