Abecední rejstřík: zm…

Hesla 1 - 30 z 37 nalezených

 • zmáhací prace

  zmáhací prace, hor . likvidování závalů v chodbách, porubech, jamách; též likvidování závalů šibíků.…

 • zmarlika

  zmarlika, Cercis - rod dvouděložných rostlin z čeledi sapanovitých. Známo 5 druhů, pův. ze Středozemí, vých.…

 • zmaření

  zmaření, psychol . forma frustrace, při níž dochází vlivem velikosti, síly či délky trvání blokády (překážky)…

 • zmateční stížnost

  zmateční stížnost, v trestním právu procesním řádný opravný prostředek proti rozsudkům sborových soudů a soudů…

 • zmatenost

  zmatenost, amence, amentia - porucha vědomí charakterizovaná dezorientací a bezradností. Vyskytuje se při některých…

 • Zmatlíková

  Zmatlíková Helena, *19. 11. 1923 Praha - 4. 4. 2005 Praha, česká malířka. Pracovala v oboru knižní ilustrace,…

 • změkčovací čočka

  změkčovací čočka, zvl. druh předsádkové čočky, která se používá ve fot. k dosažení uměleckého efektu tzv.…

 • změkčovadlo

  změkčovadlo, plastifikátor - většinou syntetická látka přidávaná pro zlepšení ohebnosti, zpracovatelnosti či měkkosti…

 • změkčování vody

  změkčování vody, způsob odstraňování látek, které působí tvrdost vody (ionty vápníku a hořčíku), převedením…

 • změknutí mozku

  viz encefalomalacie

 • změna čísla v daném poměru

  změna čísla v daném poměru, 1. zvětšení čísla v daném poměru (hodnota poměru je větší než jedna - a

 • Zmeškal

  Zmeškal Vladimír , 5. 11. 1902 - 8. 4. 1966, č. bibliograf; autor spisů o lužické historii a liter., zvl. vlastivědy…

 • Zmeták

  Zmeták Ernest, 12.1. 1919 - 13.5. 2004, sl. malíř, grafik a ilustrátor; dominantním prvkem tvorby je kresba, která…

 • zmetání

  zmetání, veter. lék. potrat, abortus - vypuzení plodu a placenty z dělohy zvířat před ukončením období…

 • zmetek

  zmetek, vadný výrobek, který splňuje předpokládané užitné vlastnosti jen částečně, nebo vůbec ne.

 • zmetkovice

  zmetkovice, kožka z nedonošeného, mrtvě narozeného mláděte nebo z mláděte vyjmutého z těla uhynulé matky. Z některých…

 • Zmichowská

  Zmichowská [žmi-] Narcyza , 4. 3. 1819 až 24. 12. 1876, pseud. Gabryella, pol. prozaička, básnířka a pedagožka.…

 • zmije

  zmije, Vipera - rod plazů z řádu hadů z čeledi zmijovitých. Mají silné tělo, trojúhelníkovitou hlavu a jedové…

 • zmijovec

  zmijovec, Amorphophallus - rod jednoděložných rostlin z čeledi áronovitých. Je známo 100 druhů. Rostou v trop.…

 • zmijovice

  zmijovice, Rauwolfia - rod dvouděložných rostlin z čeledi toješťovitých. Známo asi 100 druhů. Druh Rauwolfia…

 • zmijovití

  zmijovití, Viperidae - čeleď plazů z řádu hadů. Mají duté přední jedové zuby. Kořist zabíjejí uštknutím.…

 • zmírňovací právo soudu

  zmírňovací právo soudu, oprávnění soudu zúžit rozsah sankce vymezený obecně zákonem; v čs. právu je připouští…

 • zmlazení rostlin

  zmlazení rostlin, způsob obnovy zpomalení stárnutí nebo udržení růstu a plodnosti u rostlin. Při z. r. se uplatňují…

 • zmlžovač

  zmlžovač, stroj na rozptylování kapalin, hl. roztoků s ochrannými přípravky, na drobné kapky o průměru 5 až 30…

 • zmocněc

  zmocněc, nenalezeno. Zkuste - zmocněnec, právo osoba, která je na zákl. plné moci oprávněna zastupovat…

 • zmocněnec

  zmocněnec, právo osoba, která je na zákl. plné moci oprávněna zastupovat někoho jiného (zmocnitele). Rozsah…

 • zmocňovací zákon

  zmocňovací zákon, normativní akt, kterým přenáší parlament část zákonodárné moci na jiný orgán, obvykle na…

 • zmrazování oceli

  zmrazování oceli, způsob tepelného zpracování pod teplotou 0 °C, kterým se zmenší množství zbytkového austenitu…

 • zmrazování potravin

  zmrazování potravin, konzervační metoda spočívající v rychlém ochlazování potravin pod teplotní minimum činnosti…

 • zmrazování zeminy

  viz zledňování zeminy