Abecední rejstřík: zn…

Hesla 1 - 30 z 35 nalezených

 • Zn zinek

  Zn, chem. značka zinku.

 • ZN Znojmo

  ZN, Znojmo.

 • značené sloučeniny

  značené sloučeniny, izotopově značené sloučeniny - anorg. nebo org. slouč., v jejichž některých molekulách je začleněn…

 • značení plavební dráhy

  značení plavební dráhy, balisáž - obvykle vyznačování plavební dráhy na vnitrozemských vodních cestách plavebními…

 • značení zvěře

  značení zvěře, způsob chování zvěře po výstřelu a její reakce na zásah střelou. Z. z. závisí na druhu lovecké…

 • značící a označený

  značící a označený, dvojčlenné pojetí znaku v sémantice, které vidí ve znaku jednotu složenou z nositele významu…

 • značka

  značka, geod . zhmotnění důl. bodů, realizované např. kovovou destičkou s vyrytým křížem, otvorem ap. Z.…

 • značka znalecká

  značka znalecká, filat . otisk znalecké značky nebo rukopisné ozn. filatelistickým znalcem na rubu známky nebo…

 • značkování

  značkování, etologie chování živočichů související s vymezováním a obhajobou teritoria. Z. může být chem.…

 • značkování zvířat

  značkování zvířat, důl. součást zootech. evidence. Provádí se různými způsoby, jimiž lze zajistit označení…

 • značky

  značky, prům . právo označování zboží nebo služeb, pokud splňují určité tech. podmínky. Na rozdíl…

 • značky umělecké

  značky umělecké, druh ozn. děl užitého um., které identifikuje umělce nebo dílnu, dobu a místo vzniku, popř. určuje…

 • znak

  znak, 1. charakteristická vlastnost; názorný reprezentant určité třídy předmětů; ozn., symbol, příznak,…

 • znakoplavka

  znakoplavka, Notonecta - rod velkých vodních ploštic. Jsou dravé. V ČR žije 6 druhů. Hojná je z. obecná, Notonecta…

 • znaková pečeť

  znaková pečeť, pečeť, v jejímž poli je umístěn heraldický obraz, helmice nebo jiná část výzdoby znaku, popř.…

 • znalec

  znalec, právo osoba nebo orgán podávající na zákl. potřebných odborných znalostí nebo zkušeností v soudním…

 • znalost

  znalost, osvojená zásoba poznatků o světě (okolí, prostředí), které jsou důl. pro výkon určité činnosti jednotlivce;…

 • znamennyj raspev

  znamennyj raspev, jednohlasý bohoslužebný zpěv pravoslavné církve u východních Slovanů; vyvíjel se zvl. v 11.-17.st.,…

 • známka poštovní

  známka poštovní, filat . zákl. druh poštovních cenin určený k úhradě některých poštovních poplatků při…

 • známková země

  známková země, filat . ozn. určitého území s poštovní správou (suverenitou), na kterém je, byla nebo měla…

 • známkové víno

  známkové víno, značkové víno - lahvové víno z jedné nebo více odrůd, standardní jakosti, ozn. chráněným názvem…

 • znárodnění

  znárodnění, forma konfiskace a převodu výr. prostředků a jiných hosp. význ. částí soukromého vlastnictví do vlastnictví…

 • znásilnění

  znásilnění, podle č. a slov. trestního zákona trestný čin proti svobodě a lidské důstojnosti. Záleží v tom, že…

 • znečištění ovzduší

  znečištění ovzduší, souhrnné ozn. pro atmosférické příměsi plynného, kapalného i pevného skupenství, které…

 • znečištění prostředí

  znečištění prostředí, znehodnocení přírody způsobené činností člověka; zahrnuje znečištění místní, regionální…

 • znehodnocení peněz

  znehodnocení peněz, změna měřítka cen, při níž dochází k poklesu kupní síly znehodnocované peněžní jed. zejm.…

 • znehodnocení poštovní

  znehodnocení poštovní, filat . znehodnocení poštovních cenin poštovním razítkem (výjimečně i náhradním…

 • znehodnocení půdy

  znehodnocení půdy, poškození půdy např. vodou, suchem, erozí, popř. špatným užíváním do takové míry, že jejího…

 • znehybnění

  znehybnění, lék . imobilizace - zabránění pohybu poraněné části těla pomocí dlah nebo obvazů, např. při…

 • znělec

  znělec, fonolit - výlevná alkalická hornina; masívní, celistvá, obvykle lasturnatého lomu a mastného lesku, s deskovitou…