Abecední rejstřík: zd…

Hesla 1 - 30 z 58 nalezených

 • zdání

  zdání, řec. doxa, něm. Schein, Scheinen - pojem protikladný substanci, realitě, skutečnosti, podstatě; mívá i význam…

 • zdánlivá hvězdná velikost

  zdánlivá hvězdná velikost, zdánlivé magnitudo - hvězdná velikost odpovídající pozorované jasnosti hvězdy na obloze.…

 • zdánlivé mísísto hvězdy

  zdánlivé místo hvězdy, souřadnice hvězdy určené přímo měřením a opravené o vliv refrakce a denní aberace.

 • zdánlivý obraz

  viz obraz

 • zdánlivý pohyb

  zdánlivý pohyb, ze Země pozorované změny poloh nebeského tělesa, jejichž skutečný pohyb je zkreslen: a) rotací Země…

 • zděná konstrukce

  zděná konstrukce, stav . konstrukce vyzděná z přír. nebo umělých kusových staviv (pálených cihel, kamene,…

 • zdění

  zdění, stavění zdiva z kusových staviv, např. cihel, tvárnic, kamene, a jeho spojování, např. maltou, betonem, org.…

 • zděř

  zděř, prstencová nebo plochá součást natažená za tepla, po vychladnutí trvale a pevně spojující dvě strojní části…

 • Zdiby

  Zdiby, obec ve Středoč. kr., okr. Praha-východ; 955 obyv. (2001) srov. 1 054 obyv. (1980).

 • Zdice

  Zdice, obec ve Středoč. kr., okr. Beroun; 3 740 obyv. (2001). Žel. křižovatka. Od 14.st. v okolí těžba rud železa.…

 • Zdichynec

  Zdichynec Pavel, *5. 9. 1941; č. tanečník; syn V. Ždichyncové. Od 1963 člen ND. Z rolí: Jago (J. Hanuš,…

 • Zdík

  viz Jindřich Zdík

 • Zdíkov

  Zdíkov, obec v Jihoč. kr., okr. Prachatice, ve Vimperské hornatině; 1 593 obyv. (2001) srov. 1 827 obyv. (1980). Průmysl…

 • zdířka

  zdířka, el .tech . trubička z el. vodivého materiálu určená pro vytvoření vodivého spojení s jiným…

 • zdivo

  zdivo, stav . konstrukce vzniklá záměrným skládáním prvků z přír. nebo umělých staviv (kamenů, cihel, tvárnic)…

 • Zdobnice

  Zdobnice, tok v ČR; pravostranný přítok Divoké Orlice u Doudleb nad Orlicí, dlouhý 34,2 km, plocha povodí 124,5 km2,…

 • Zdounecká brázda

  Zdounecká brázda, geomorfologický podcelek na V ČR v Litenčické pahorkatině; nejvyšší Stráně, 332 m n.m. Sníženina…

 • Zdounky

  Zdounky, obec ve Zlínském kr., okr. Kroměříž, na úpatí Chřibů; 2 140 obyv. (2001) srov. 2 231 obyv. (1980). Prům.…

 • zdraví

  zdraví, stav dokonalé tělesné, duševní a sociální pohody, který je výsledkem souladu ve vzájemném působení organismu…

 • zdravínek

  zdravínek, Odontites - rod dvouděložných rostlin z čeledi krtičníkovitých. Známo 45 druhů. V ČR se vyskytuje…

 • zdravotně inženýrské stavby

  zdravotně inženýrské stavby, stav . stavby určené pro zásobování vodou a odstraňování splašků uvnitř…

 • zdravotní inženýrství

  zdravotní inženýrství, vod . obor zabývající se otázkami vodárenství (jímání, úprava a doprava vody k…

 • zdravotní péče

  viz péče o zdraví

 • zdravotní sestra

  zdravotní sestra, odborná zdrav. pracovnice, absolventka stř. zdrav. školy. Ve zdrav. zařízeních (lůžkových i ambulantních)…

 • zdravotnická družina

  zdravotnická družina, útvar dobrovolných zdravotníků v býv. Československém červeném kříži - ČSČK - po 1992…

 • zdravotnická služba

  zdravotnická služba, služba poskytovaná obyv. zdravotnickými zařízeními. V zákl. pojetí se dělí na léčebně preventivní…

 • zdravotnická statistika

  zdravotnická statistika, obor zabývající se zpracováním, rozborem a zveřejňováním zdrav. informací, zejm. o zdrav.…

 • zdravotnická technika

  zdravotnická technika a) všechny tech. prostředky sloužící k stanovení diagnózy a k léčení v lékařství; b) vědní…

 • zdravotnické středisko

  zdravotnické středisko, zdrav. zařízení poskytující zákl. zdrav. služby obyvatelstvu.

 • zdravotnický obvod

  zdravotnický obvod, zákl. článek zdrav. soustavy. Pracuje v něm obvodní, dětský, ženský a zubní lékař. Velikost…