Abecední rejstřík: mo…

Hesla 1 - 30 z 1121 nalezených

 • Mo i Rana

  Mo i Rana [mú rá-], správní středisko rozsáhlé obce Rana v Norsku ve fylke Nordland. Vznikla spojením pův. částí…

 • Mo milybden

  Mo, chem. značka molybdenu.

 • MO Most

  MO, Most.

 • Mo Ti

  Mo Ti [ty], též Mo C' nebo Muo-c' (Muo Ti) - 479-381 př.n.l., čín. filozof; zakl. školy mohistů, odpůrce konfucianismu,…

 • Mo.

  Mo., zkratka pro členský stát USA Missouri.

 • moa

  moa [maorština], Dinornis , Anomalopteryx - rody velkých ptáků z nadřádu nelétavých běžců; tvoří…

 • Moáb biblický

  Moáb [hebr.], podle starozákonní tradice syn Lota a jeho starší dcery; zakl. rodu Moábců.

 • Moáb území

  Moáb, hist. ozn. území mezi Mrtvým mořem a Syrskou pouští;

 • Moábci

  Moábci, podle starozákonní tradice potomci syna Lotova a jeho starší dcery, kteří sídlili v Moábu; pro stálé spory…

 • moaré

  moaré [fr.] v reprodukční fot. nežádoucí a rušivé vzorování, vznikající při snímkování předloh vytištěných…

 • mobbing

  mobbing, [z angl.] systematické a dlouhodobé šikanování kolegy na pracovišti. Hlavní zbraní mobbingu je psychoteror…

 • Moberg

  Moberg [múberj] Vilhelm , 20. 8. 1898 až 8. 8. 1973, švéd. romanopisec a dramatik; autodidakt. Zakl. venkovského…

 • mobil

  mobil [angl.], 1. výtv. um. plastika, jejíž pohyblivě spojené tvary jsou uváděny do pohybu větrem, motorem…

 • Mobil Corp.

  Mobil Corp. [moubilkórperejšn], od 1. 12. 1998 součást ExxonMobil - Před spojením s Exxon Corp. byl Mobil Corp. jednou…

 • Mobile

  Mobile [moubil], přístavní m. v USA v Alabamě u Mexického zálivu; 200 500 obyv. (2002) srovnej 205 000 obyv. (1982).…

 • mobilita

  mobilita, [lat.] 1. obecně pohyb, schopnost pohybu, pohyblivost; významově širší pojem než výrazy lokomoce a…

 • mobilní anténa

  mobilní anténa, anténa s vertikální polarizací umístěná na vozidle; a) m. a. automobilová, anténa pro příjem rozhlasu…

 • mobilní operátor

  mobilní operátor, ang. mobile příp. cellular operator - organizace provozující síť pro mobilní telefony…

 • Möbius August

  Möbius [mébius] August Ferdinand . 17. 11. 1790 - 26. 9. 1868, něm. matematik a astronom; od 1821 ředitel observatoře…

 • Möbius Karl

  Möbius Karl August . 7. 2. 1825 - 26. 4. 1908, něm. zoolog a hydrobiolog; zakl. biocenologie, prof. univ. v Kielu,…

 • moblog

  moblog, [z angl., složenina z mobile + blog] internetové zápisky či internetový zápisník - blog - vedené mobilním…

 • Mobutu Sese Seko, jezero

  viz Albertovo jezero

 • moc obecně

  moc, všeob. schopnost a reálná možnost ovlivňovat rozhodujícím způsobem činnost a chování lidí prostřednictvím…

 • moce

  viz přechylování

 • Mockel

  Mockel [mok-] Albert . 27. 12. 1866 až 30. 1. 1945, belg. básník, prozaik a kritik píšící fr. Představitel symbolismu.…

 • Mocker

  Mocker [mok-] Josef, 22. 11. 1835 - 15. 11. 1899, č. architekt a restaurátor; představitel puristické památkářské…

 • mocnost bodu ke kružnici

  mocnost bodu ke kružnici, číslo v 2- r 2, kde v je vzdálenost bodu od středu kružnice…

 • mocnost dobývání

  mocnost dobývání, hor . část uhelné sloje, již umožňuje technologie dobývání vytěžit v místních důlně…

 • mocnost geologie

  mocnost, geol. nejkratší vzdálenost dvou zhruba rovnoběžných hraničních ploch popisovaného geol. tělesa, např.…

 • mocnost sloje

  mocnost sloje, tloušťka vrstvy nebo souboru vrstev (souvrství) užitkového nerostu.