Abecední rejstřík: óm…

Hesla 1 - 30 z 84 nalezených

 • óm

  óm [sanskrt], aum - v hinduismu a buddhismu posvátná slabika (mantra), která nemá sémantický význam. V Bráhmanách

 • OMA

  OMA, radiotech . volací zn. čs. stanice vysílající kmitočtové normály (etalonové kmitočty) 50 kHz a 2 500…

 • Omaha

  Omaha [oumehá], m. v USA ve vých. Nebrasce na Missouri; 317 m n.m., 391 000 obyv. (2002) srovnej 329 000 obyv. (1982). O.…

 • Omahové

  Omahové, indiánský kmen pův. v již. části severoamer. prérií, nyní v rezervacích. Byli kočovní lovci bizonů,…

 • Omájovci

  viz Umajjovci

 • oman bylina

  oman, Inula - rod bylin z čeledi složnokvětých (hvězdnicovitých), žlutě kvetoucí. O. pravý má léčivý kořen.…

 • Omán dějiny

  Omán - dějiny př.n.l. 6.-5.st. nadvláda Achajmenovců 3.-1.st. centrum nám. obch. mezi…

 • Omán stát

  Omán, Sultanát Omán, arabsky Sultanat Umán - stát v Asii na JV Arabského poloostrova u Arabského moře; 212 457 km2,…

 • Ománské pohoří

  viz Ahdar, džabal

 • Ománský záliv

  Ománský záliv, angl. Gulf of Oman záliv Arab. moře mezi JV Arab. poloostrova a jv. pobřežím lránu; široký až 370…

 • Omar

  Omar, Umar ibn al-Chattáb, asi 580 až 3. 11. 644 (zavražděn), druhý arab. chalífa (od 634); horlivý přívrženec Muhammada,…

 • Omar II.

  Omar II., Umar ibn Abd al-Azíz, 682 až 9. 2. 720, od 717 arab. chalífa z dynastie Umajjovců; neúspěšně usiloval o urovnání…

 • omartróza

  omartróza [řec.], omarthrosis - degenerativní onemocnění ramenního kloubu spojené s poruchou chrupavky jamky…

 • omatajo

  omatajo [-cho, špan.], nápoj; pivo připravované ze zcukerněného a zkvašeného čiroku, Sorgum vulgare , zejm.…

 • Ombos

  viz Nubet

 • ombrofilní

  ombrofilní [řec.], dešťomilný; organismus přizpůsobovaný velkému množství srážek (dešťů), např. o. trop. les,…

 • ombrofilní rostliny

  ombrofilní rostliny, dešťomilné rostliny přizpůsobené stálým dešťům.

 • ombrofobní

  ombrofobní [řec.], nesnášející vydatné a celoroční deště (organismus nebo formace).

 • ombrogenní

  ombrogenní [řec.], rostl. organismy vyvíjející se hlavně vlivem vysokých dešťových srážek, které spadnou přímo…

 • ombrograf

  ombrograf [řec.], met. přístroj pro měření časového průběhu množství padajících kapalných atmosférických…

 • ombrogram

  ombrogram [řec.], graf. záznam údajů ombrografu.

 • ombudsman

  ombudsman, vysoký státní úředník vyřizující stížnosti občanů týkající se jednání státních institucí.

 • Omega mlhovina

  Omega, Podkova - plynná difúzní mlhovina v souhv. Střelce ve vzdálenosti 920 parseků.

 • omega řecká abeceda

  omega [řec.], název posledního písmena - ω a Ω - řec. abecedy v (ó). Fyz. zn. Ω pro ohm.

 • omegatron

  omegatron, dynamický hmotnostní spektrometr typu cyklických selektivních urychlovačů. Pracuje na principu analogickém…

 • oměj

  oměj, Aconitum - rod dvouděložných bylin z čeledi čemeřicovitých. Byliny s plazivým oddenkem, dlanitými listy…

 • omentum

  viz předstěra

 • omertà

  omertà, [odv. z it. umiltà - pokora, skromnost] ve slangu italské mafie zákon…

 • omezená demokracie

  omezená demokracie, forma, v níž je státní moc organizována tak, že se na správě veř. záležitostí a na určování…

 • omezené zpracování půdy

  viz minimální zpracování půdy