Abecední rejstřík: ř…

Hesla 1 - 30 z 269 nalezených

 • Řád 25. února 1948

  Řád 25. února 1948, od 1949 řád udělovaný prezidentem v býv. totalitním a komunistickém Československu občanům,…

 • řád čtvercové matice

  řád čtvercové matice, počet řádků této matice.

 • řad doložka

  řad, na řad - doložka u cenných papírů, připojovaná ke jménu věřitele, která umožňuje právoplatný převod cenného…

 • řád chemické reakce

  řád chemické reakce, součet exponentů koncentrací c v rovnici pro rychlost v chem. reakce: reakce prvého…

 • řád interference

  řád interference, číslo definující řád interferenčního maxima. Interferenční maxima vznikají, jsou-li rozdíly…

 • Řád Klementa Gottwalda

  Řád Klementa Gottwalda, Ř. K.G. - nejvyšší řád v býv. totalitním Československu - ČSSR, zal. 1953 jako Řád budování…

 • řád německých rytířů

  řád německých rytířů (Domus hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem, Ordo equitum Teutonicorum, St. Marien-Ritter,…

 • řád obecně

  řád 1. souhrn zásad, pravidel, podle nichž se něco děje; uspořádání, způsob uspořádání, organizace něčeho;…

 • Řád práce

  Řád práce, čs. řád zal. 195 l, propůjčovaný prezidentem rep. jednotlivcům, kolektivům pracujících, voj. útvarům,…

 • Řád rudé hvězdy práce

  Řád rudé hvězdy práce, čs. řád zal. 1955, propůjčovaný prezidentem rep. za vynikající zásluhy získané dlouholetou…

 • Řád rudé zástavy

  Řád rudé zástavy, čs. řád zal. 1955, který propůjčuje prez. rep. za vynikající činnost při zvyšování bojeschopnosti…

 • Řád rudého praporu práce

  Řád rudého praporu práce, čs. řád zal. 1955, propůjčovaný prezidentem rep. za mimořádné zásluhy získané celoživotním…

 • řád Růžového kříže

  řád Růžového kříže, tajná společnost šířící se ve 2.pol. 18.st. z již. Německa do ostatních oblastí říše…

 • řád sloupový

  viz sloupový řád

 • Řád Slovenského národního povstání

  Řád Slovenského národního povstání, čs. řád zal. 1945; do 1948 jej udělovalo předsednictvo SNR, později propůjčován…

 • Řád války pozemní

  Řád války pozemní, první kodifikace pravidel obyčejového mez. práva o ochraně válečných zajatců. Ř. v. p. se…

 • Řád Vítězného února

  Řád Vítězného února, československý řád založený 1973 v době tuhé normalizace, propůjčovaný prezidentem rep.…

 • řád zlatého rouna

  řád zlatého rouna, laický rytířský řád zal. 10. 1. 1429 burgundským vévodou Filipem Dobrým. Počet členů zpočátku…

 • řada napětí

  řada napětí, dříve používaný název pro posloupnost standardních elektrodových potenciálů.

 • řádek

  řádek, zemědělství soubor (přibližně v přímce) za sebou (v různé vzdálenosti) jdoucích generativních…

 • řadič počítače

  řadič, řídicí jed. počítače, která řídí chod celého počítače podle instrukcí programu, eventuálně součást…

 • řádková rychlotiskárna

  řádková rychlotiskárna, výpočetní tech. zařízení k tisku dat vystupujících ze samočinného počítače.…

 • řádkovač žací

  řádkovač žací, stroj pro sečení pícních a semenných porostů a k jejich ukládání na řádky k následnému proschnutt.…

 • řádkování

  řádkování, vstupní operace při dvoufázové sklizni semenných plodin. Porost se seče v neúplné (mléčně voskové)…

 • řádkovitost struktury

  řádkovitost struktury, řádková struktura - struktura kovaných a válcovaných ocelí, u nichž zpracování za tepla…

 • řádkový kmitočet

  řádkový kmitočet, počet televizních řádků, které proběhne rozkladový paprsek za l s. Ř. k. stanoví televizní…

 • řádová čárka

  řádová čárka, výpočetní tech. symbol v polyadické soustavě oddělující číslice tvořící celou část…

 • řadová loď

  řadová loď, válečná plachetní loď se dvěma nebo více dělovými palubami se 70-140 děly, obvykle oplachtěná jako…

 • řadová služba

  řadová služba, voj. služba u součástí druhů vojsk bez omezení.

 • řádový dům

  řádový dům, sídlo konventu duchovních řádů. V záp. kř. je pův. podoba ř. d. spjata s ustanoveními benediktýnské…