Abecední rejstřík: ře…

Hesla 1 - 30 z 121 nalezených

 • řebčík

  řebčík, Fritillaria - rod jednoděložných rostlin z čeledi liliovitých. Známo asi 50 druhů. V ČR se vyskytuje…

 • řebříček

  řebříček, Achillea - rod dvouděložných rostlin z čeledi hvězdnicovitých. Známo as1 150 druhů. Rostou na…

 • Řebřík

  Řebřík, býv. hrad u vsi Lišná, okr. Rokycany. Zaniklý, archeologicky zkoumaný sídlištní komplex: hrad s obdélným…

 • řecká hudba

  řecká hudba, starořec. hudba tvoří základ ant. hudby. Novořec. lid. hudba je diatonická, jednohlasá, krajově diferencovaná,…

 • řecká kinematografie

  řecká kinematografie, po prvních pokusech 1911 k soustavnější výrobě komedií a hist. obrazů došlo po 1916. 1927-33…

 • řecká kosmogonie

  řecká kosmogonie soustava názorů starověkých Řeků na vznik vesmíru a světa. Nejst. ř. k. je vyložena v Hésiodově…

 • řecká literatura antická

  řecká literatura antická, nejstarší liter. v Evropě, zahrnující lit. památky v různých řec. dialektech za dobu…

 • řecká literatura novodobá

  řecká literatura novodobá, od 1453 do současnosti; její počátky jsou v byz. liter. psané lid. jaz. a v krétské liter.…

 • řecká literatura středověká

  viz byzantská literatura

 • řecké divadlo antické

  řecké divadlo antické, počátky řec. ant. div. jsou v kultických obřadech k poctě Démétry a Dionýsa. V 6.st. n.l.…

 • řecké divadlo novodobé

  řecké divadlo novodobé, v době osvob. hnutí působily div. soubory v provinciích. V lid. vrstvách získalo oblibu loutkové…

 • řecké náboženství a mytologie

  řecké náboženství a mytologie, souhrn náb. představ a kultů, odrážející složitý hist. a etnický vývoj národů…

 • řecké národně osvobozenecké povstání 1821-29

  řecké národně osvobozenecké povstání 1821-29, osvob. hnutí řec. lidu proti turecké nadvládě. - Význ. roli v jeho…

 • řecké seno

  viz pískavice

 • řecké výtvarné umění antické

  řecké výtvarné umění antické, až do helénismu bylo charakterizováno úzkým spojením řemesla a monumentálního…

 • řecké výtvarné umění novověké

  řecké výtvarné umění novověké, po osvobození (1830) rozvoj urbanismu (1830 plán výstavby Athén) a arch., která…

 • Řecko stát

  Řecko, Helénská republika, Řecká republika, řec. Elliniki dimokratia - stát v jv. Evropě a na přilehlých ostrovech…

 • řecko-kartaginské války

  řecko-kartaginské války, války vedené v 5.-3.st. př.n.l. na Sicílii. Kartagiňané se opírali o svou kolonii Panormos…

 • řecko-perské války

  řecko-perské války, boje mezi perskou říší a řec. státy v 1.pol. 5.st. př.n.l. Podnět k nim dalo iónské povstání…

 • řecko-turecká válka 1897

  řecko-turecká válka 1897, válka o ostrov Krétu, vyvolaná protitureckým povstáním na Krétě 1896. Povstalci v únoru…

 • řecko-turecká válka 1919-22

  řecko-turecká válka 1919-22, konflikt mezi Řeckem a Tureckem vyvolaný expanzívními územními snahami řec. buržoazie…

 • řecký jazyk

  řecký jazyk, řečtina - flexívní jazyk indoevr. rodiny s dlouhodobou tradicí. Utvářel se od 3.tis. př.n.l. Nejst.…

 • řecký panteon

  viz řecké náboženství a mytologie

 • řecký román

  viz román řecký

 • řeč

  řeč, 1. v rétorice jaz. projev určený pravidly rétorického umění o obsahu a formě jazykového projevu. V.t.…

 • Řečany nad Labem

  Řečany nad Labem, obec v Pardubickém kr., okr. Pardubice, v Pardubické kotlině na levém břehu Labe; 1 373 obyv. (2001)…

 • řečík

  viz pistácie

 • řečiště

  řečiště, hydrologie část koryta vodního toku vyplněná při středním vodním stavu vodou.

 • Řečkovicko-kuřimský prolom

  Řečkovicko-kuřimský prolom, geomorfologický podcelek na východě ČR v Bobravské vrchovině; nejvyšší Kuřimský…

 • řečnická otázka

  řečnická otázka, otázka, na kterou není očekávána odpověď. Její používání v rétorice může projev strukturovat,…