Abecední rejstřík: š…

Hesla 1 - 30 z 1407 nalezených

 • Š,-čaj-šan

  Š,-čaj-šan, archeol. lokalita v provincii Jün-nan (ČLR); poblíž odkryta hrobka z doby bronzové a rané doby železné…

 • Š,-liou kuo

  viz Šestnáct států pěti kmenů

 • Š,-ťi

  Š,-ťi, Zápisky historikovy - pův. název Tchaj -š' -kung šu (Kniha dvorního historika), první…

 • Š,-ťia-čuang

  Š,-ťia-čuang, provinční m. v sev. Číně v Che-peji; 662 100 obyv. (aglomerace l,00 mil. obyv., 1980). Prům. bavlnářský,…

 • Š,-ťing

  Š,-ťing, Kniha písní - nejst. sbírka čín. poezie; obsahuje 31l titulů, z toho 306 textů. Vznikala v ll.-6.st. př.n.l.,…

 • Š' Kche-fa

  Š' Kche-fa, 1601-1645, čín. vojevůdce. Učastnil se potlačení rolnického povstání vedeného Cang Sien-čungem. Od…

 • Š' Naj-an

  Š' Naj-an, 14.st., čín. romanopisec; pokládaný za autora románu Příběhy jezerního břehu , který shrnuje…

 • Š' Ta-kchaj

  Š' Ta-kchaj, 1830 -25. 6. 1863, čín. válečník; jeden z hl. vůdců tchajpchingského povstání, 1855-56 vedl voj. operace…

 • Ša-čche

  viz Jarkend

 • Šabac

  Šabac, m. v Srbsku, na Sávě; 54 832 obyv. (2002) srov. 52 000 obyv. (1981). Prům. chem. (hnojiva), hutní (zinek), mlynářský.…

 • šábes

  viz sabat

 • Šabík

  Šabík Vincent , *17. 9. 1937, sl. lit. kritik, překl.; od 1982 člen předsednictva ÚV ZSS. Autor recenzí, článků…

 • šablona

  šablona [něm.] 1. pomůcka umožňující psaní či vytváření opakujících se tvarů (motivů, vzorů, písma)…

 • šablonování

  šablonování, způsob výroby slévárenských forem nebo jader bez modelů s použitím šablony. Šablona, která má tvar…

 • šablonový tisk

  viz sítotisk

 • šabota

  šabota [fr.], spodní část bucharu, na níž je umístěno spodní kovadlo nebo spodní část zápustky; zachycuje a tlumí…

 • Šackij

  Šackij Stanislav Teofilovič , 13. 6. 1878 až 30. 10. 1934, ruský a sov. pedagog; organizátor experimentálních…

 • Šadlí

  Šadlí Bendžedíd , *14. 4. 1929, alžírský vojenský a státní činitel; plukovník. Učastník nár. osvob. války…

 • Šafárikovo

  Šafárikovo, m. ve Stredosl. kr., okr. Rimavská Sobota, v Rimavské kotlině, na levém břehu Slané; 7 021 obyv. (1980).…

 • šafář

  šafář [něm.], od 16.st. správce organizující práci čeledi na jednotlivých hosp. dvorech feud. panství.

 • Šafařík Pavel

  Šafařík Pavel Josef, 13. 5. 1795 - 26. 6. 1861, sl. vědec a básník. Od 1819 působil jako prof. a ředitel na…

 • Šafařík Vojtěch

  Šafařík Vojtěch , 26. 10. 1829 - 2. 7. 1902, č. chemik; syn Pavla Josefa Š. Prof. polytech. a č. univ. v Praze.…

 • Šafirov

  Šafirov Pjotr Pavlovič , 1669 - 12. 3. 1739, rus. státník a diplomat. 1709-17 vicekancléř, 1717-23 viceprez. zahr.…

 • šafrán

  šafrán [lat.< arab.], Crocus krokus - rod jednoděložných rostlin z čeledi kosatcovitých. Známo asi 80 druhů.…

 • Šafran Daniil

  Šafran Daniil Borisovič . *13. 1. 1923, sov. violoncellista; od 1943 sólista Moskevské filharmonie. Autor statí…

 • Šafránek Jaroslav

  Šafránek Jaroslav, 23.5. 1890 - 22.8. 1957, č. matematik, lékař; prof. UK. Od 1929 jeden z průkopníků televize…

 • Šafránek Miloš

  Šafránek Miloš, 23. 1. 1894 - 28. 4. 1982, č. hud. spisovatel; působil též v zahr. (1927-28 v Paříži, 1939-45…

 • šafránka

  šafránka, Tricholomopsis - rod stopkovýtrusých lupenatých hub. Známo mnoho druhů. Rostou na odumřelém dřevě.…

 • Šafránková Libuše

  Šafránková Libuše, *7. 6. 1953 Brno, č. herečka; 1972-92 členka Činoherního klubu v Praze. 1992-94 členka…

 • šagrén

  šagrén [fr.], ozdobná kůže ze zadních koňských nebo osličích částí s ozdobným hrbolatým lícem. S. rybí se…