Abecední rejstřík: š…

Hesla 31 - 60 z 1407 nalezených

 • šáh titul

  šáh [perština], šach - titul panovníka v některých zemích Blízkého a Stř. východu a v dillíském sultanátu; poprvé…

 • šaháda

  šaháda [arab., svědectví], vyznání víry; arab. formule (,,Věřím, že není boha kromě Boha a že Muhammad je posel…

 • Šáhdžahán

  Šáhdžahán [perština, Král světa], 5. 1. 1592 - 22. 1. 1666, indický panovník z dyn. Mughalů 1628-58, syn Džahángíra.…

 • Šáhdžahánpur

  Šáhdžahánpur, m. v Indii v Uttarpradéši; 205 000 obyv. (1981). Prům. potr. (cukrovary), koberců. Dopravní křižovatka.…

 • Šahín

  Šahín Jussuf, *25. 1. 1926, eg. film. režisér (Pod žhnoucím nebem , Půda , Vrabec , Marnotratný…

 • Šáhpuhr I.

  Šáhpuhr I., †272, perský král z dyn. Sásánovců od 241; vedl války s Římem, asi 260 porazil a zajal řím. císaře…

 • Šáhpuhr II.

  Šáhpuhr II., 309-379, perský král z dyn. Sásánovců od 309 (symbolicky korunován ještě před narozením, v době nezletilosti…

 • Šahrazád

  Šahrazád, Šeherezáda - princezna Š., literární postava, vypravěčka příběhů z arab. souboru lid. pohádek Tisíc…

 • Šáhrijár

  Šáhrijár Muhammad Husajn . *1905, perský básník tradičního stylu. Psal intimní, přír. i filoz. lyriku. Jeho…

 • Šahy město

  Šahy, m. v Nitrianském kr. (do 2001 Západosl. kr.), okr. Levice, na Ipľe; 8 059 obyv. (2003) srov. 8 054 obyv. (1980).…

 • šach

  šach [perština], šachy - 1. jedna z nejst. a nejrozšířenějších deskových her, při níž se utkávají dva…

 • Šachlin

  Šachlin Boris Anifijanovič , *27. 1. 1932, sov. sport. gymnasta; sedminásobný olympijský vítěz z 1956, 1960 a…

 • Šachmatov

  Šachmatov Alexej Alexandrovič , 17. 6. 1864 - 16. 8. 1920, rus. filolog rusista; člen Petrohradské AV (1894). Zakl.…

 • šácholan

  viz magnólie

 • šácholanokvěté

  šácholanokvěté, magnóliokvěté Magnoliales - řád dvouděložných rostlin; většinou dřeviny. Archaický řád,…

 • šáchor

  šáchor [něm.], Cyperus - rod jednoděložných rostlin z čeledi šáchorovitých. V ČR se vyskytuje jediný druh…

 • šáchor jedlý

  šáchor jedlý, Cyperus esculentus - bylina z čeledi šáchorovitých, pův. z Afriky. Pěstuje se pro jedlé hlízy,…

 • šachovnice

  šachovnice, plocha čtvercového tvaru, rozdělená na 64 čtvercových polí střídavě světlých a tmavých. Užívá…

 • šachovnicová tabulka

  šachovnicová tabulka, číselná tabulka, která vyjadřuje rozdělení produkce jednotlivých výr. odvětví (oborů) na…

 • šachta

  šachta [něm.] 1. stav. a) druh výkopu, jehož převládající rozměr je hloubka. Průřez š. je čtyřúhelník…

 • šachtice

  šachtice [něm.], hor. prostor čtyřúhelníkového nebo kruhového průřezu, u něhož převažuje hloubka. Š.…

 • šachtinský proces

  šachtinský proces [-ťi-], soudní proces 18. 5. - 6. 7. 1928 v Moskvě se členy (techniky a inženýry z burž. vrstev)…

 • šachtová pec

  šachtová pec, prům. pec, jejíž výška převládá nad průměrem. Používá se převážně jako pec tavicí (vysoká…

 • šachy

  viz šach

 • Šailendrové

  Šailendrové, dyn. vládnoucí v říši Šrívidžaja (jv. Asie) asi od konce 8. do 2.pol. 10.st.; za jejich vlády největší…

 • Šaj bůh

  Šaj, eg . mytol . bůh lidského osudu a sám osud; individuální, tj. každému člověku zvlášť přiřazený…

 • Šajbánovci

  Šajbánovci, Šejbánovci - dyn. uzbeckých chánů 1500-98, kteří svůj pův. odvozovali od Cingiischánových potomků.…

 • Šajdíkove Humence

  Šajdíkove Humence, obec v Trnavském kr. (do 2001 Západosl. kr.), okr. Senica, v Borské nížině. 1 110 obyv. (2003) srov.…

 • šajch

  šajch [arab., stařec, stařešina], šejch, šejk - u arabských kočovníků hlava rodu, kmene nebo kmenového svazu. V…

 • Šajner

  Šajner Donát . *24. 1. 1914, č. básník a prozaik; 1972-82 vedoucí tajemník Svazu č. spisovatelů. Autor sociálních,…