Abecední rejstřík: ž…

Hesla 1 - 30 z 442 nalezených

 • Žába Zbyněk

  Žába Zbyněk, 19. 6. 1917 Doubravice u Dvora Králové - 15. 8. 1971 Praha, č. egyptolog; prof. UK, 1959 spoluzakl.…

 • žabajev

  Zabajev Zambyl , Džambul Džabajev - 28. 2. 1846 - 22. 6. 1945, kazašský sov. lid. pěvec a básník. Svými písněmi,…

 • žabák

  žabák, geol . diabasový tuf složený z lapilů, které jsou tmeleny kalcitem. Hojné v barrandienu.

 • Žabčice

  Žabčice, zeměd. obec v Jihomor. kr., okr. Brno-venkov, v Dyjsko-svrateckém úvalu; 1 457 obyv. (2001).

 • žaberní dýchání

  žaberní dýchání, zvl. typ dýchání, který se vyskytuje u některých členovců (např. u raka), měkkýšů a ryb.…

 • žaberní oblouky

  žaberní oblouky, soubor většinou sedmi párů chrupavčitých spon, které u kruhoústých vyztužují žaberní štěrbiny…

 • žabí klapka

  žabí klapka, samočinná uzávěrka výtoku z potrubí, zabraňující vnikání zpětného toku nebo předmětů do potrubí.…

 • žabí símě

  viz Batrachospermum

 • žabinec

  žabinec, bot . ptačinec ž., Stellaria media , bylina z čeledi ptačincovitých. Roste na humózních půdách…

 • žabka

  žabka, zeměd. aktivní řezná část střižné žací lišty. Má lichoběžníkovitý tvar se dvěma břity na…

 • žabník

  žabník, Alisma - rod bahenních rostlin z čeledi žabníkovitých. V ČR se vyskytují 3 druhy. Rostou v bahnitém…

 • žabníkokvěté

  žabníkokvěté, Alismatales - řád jednoděložných rostlin; bahenní a vodní byliny. Známo asi 14 rodů se 70…

 • žabrohlísti

  žabrohlísti, Monogenea - třída bezobratlých živočichů vývojově blízkých tasemnicím a motolicím. Dělí…

 • žábronožky

  žábronožky, Anostraca - podtřída korýšů. Mají protáhlé, stejnoměrně článkované tělo bez krunýře.…

 • žábry

  žábry, branchiae - dýchací ústrojí některých živočichů, hl. ryb, larev obojživelníků a larev vodního…

 • žáby

  žáby, Ecaudata, Anura - řád bezocasých obojživelníků. Mají 4 končetiny, z nichž zadní jsou mohutnější.…

 • žací lišta

  žací lišta, prac. ústrojí žacího stroje určené k sečení nadzemní rostl. hmoty. Pracuje zpravidla na principu střižného…

 • žací stroj

  žací stroj, mobilní stroj k sečení, popř. k další úpravě nadzemní rostl. hmoty. Může být buď jednoduchý - seče…

 • žací vazač

  žací vazač, samovazač - stroj na sečení semenných porostů a vázání rostlin do snopů. Sečený porost je přikláněn…

 • Žacléř

  Žacléř, m. v Královéhradeckém kr., okr. Trutnov, v Žacléřské vrchovině, 3 682 obyv. (2001) srov. 4 298 obyv. (1980).…

 • Žacléřsko-svatoňovická pánev

  Žacléřsko-svatoňovická pánev, permokarbonská kamenouhelná pánev v sv. Čechách.

 • Žacléřsko-wałbrzyšská pánev

  Žacléřsko-wałbrzyšská pánev [valbři-], deprese mezi krkonošsko-jizerským krystalinikem, Sovími a Orlickými horami;…

 • Žacléřský výběžek

  Žacléřský výběžek, výběžek čs. státního území (široký asi 10 km a dlouhý asi 6 km) na SZ Broumovské vrchoviny,…

 • Žáček August

  Žáček August , 13. 1. 1886 - 28. 10. 1961, č. fyzik; prof. UK. Zabýval se experimentální fyz., zejm. oblastí…

 • Žáček Jan

  Žáček Jan, 31. 5. 1849 - 10. 4. 1934, č. politik; od 1880 advokát v Olomouci. Jeden z vůdčích představitelů…

 • Žáček Jiří

  Žáček Jiří, *6. 11. 1945, č.básník; autor hravých i ironických veršů pramenících z radostných životních…

 • žádostivost

  žádostivost, intenzívní citová náklonnost zaměřená na obzvlášť přitažlivý objekt, prožívaná jako puzení…

 • žahadlo

  žahadlo, žihadlo, terebra - přeměněné kladélko samic některých druhů blanokřídlého hmyzu, např. včely…

 • žahalkovití

  žahalkovití, Scoliidae - čeleď blanokřídlého hmyzu; podobají se velkým vosám. Jsou teplomilné. Vyvíjejí…

 • žahavá buňka

  viz knidoblast