Abecední rejstřík: be…

Hesla 1 - 30 z 1123 nalezených

 • Bé Bauméův

  Bé, fyz . zn. pro Bauméův stupeň.

 • Be beryllium

  Be, chem. značka beryllia.

 • Be-hvězdy

  Be-hvězdy, hvězdy spektrální třídy B s emisními čarami Balmerovy série vodíku, často doprovázenými emisními čarami…

 • Beacon

  Beacon [bíkn] a) amer. balónová družice, kterou se nepodařilo uvést na oběžnou dráhu; b) družice určená k průzkumu…

 • Beadle

  Beadle [bídl] George Wells . *22. 10. 1903, americký biolog a genetik. Nob.c. (1958) s E. L. Tatumem za objevy objasňující…

 • beagle

  beagle, řád šelem - čeleď psovití. Krátkosrsté plemeno loveckého psa.Má kompaktní postavu, jeho maximální výška…

 • Beach Boys

  Beach Boys [bíč bojs], amer. rocková skupina; vznikla 1961 v Los Angeles. Byla zejm. v 60. letech předním představitelem…

 • Beachy Head

  Beachy Head [bíči hed], mys na již. pobřeží Anglie v průlivu La Manche. 30. 6. 1690 byla u B. H. nám. bitva mezi fr.…

 • Beamon

  Beamon [bí-] Robert, *29. 8. 1946 Jamaica, New York, USA - všestranný atlet USA (skok do dálky, do výšky, sprint);…

 • Bean

  Bean [bín] Alan Lavern, *15. 3. 1932, amer. kosmonaut. Pilotoval Apollo 12, velel druhé posádce Skylabu.

 • Beard

  Beard [bírd] Charles Austin, 27. 11. 1874-l . 9. 1948, americký burž. historik; zakl. Nové školy sociálního průzkumu…

 • Beardmorův ledovec

  Beardmorův ledovec [bírdmór-], údolní ledovec v Antarktidě, jeden z největších na světě; dlouhý 150 km, široký…

 • Beardsley

  Beardsley [bírdzli] Aubrey, 21. nebo 24.8. 1872 - 16.3. 1898, angl. grafik ovlivněný prerafaelity a jap. dřevořezem;…

 • Béarn

  Béarn [bearn], hist. území v jz. Francii; v 10.st. vikomtství, léno gaskoňských vévodů. Ve 12.st. připojeno ke koruně…

 • beat

  beat [bít, angl.], 1. úder, tep; 2. hud. a) metrickorytmický zákl. džezových skladeb; pravidelná…

 • beat generation

  beat generation [bít dženerejšn, angl.], zbitá generace - hnutí části mládeže USA a dalších zemích (obv. záp.…

 • beatbox

  beatbox ang. [bi:tbox], též beat box - vokální, hlasové bicí (perkuse) hojně využívané v hip hopu i jiných rytmických…

 • beati possidentes

  beati possidentes [beátý -tés, lat.], šťastní majitelé (starořím. práv. přísloví); práv. zásada : ten, kdo něco…

 • beatifikace

  viz blahořečení

 • Beatles

  Beatles [bítlz], angl. rocková skupina; její členové pocházeli z proletářského…

 • beatnik

  beatnik [bít-, angl.], stoupenec životního stylu a názorů beat generation [bít dženerejšn, angl.], zbitá generace…

 • Beaton

  Beaton [bítn], sir Cecil . 14. 1. 1914 až 19. 1. 1980, brit. div. a film. výtvarník a fotograf; autor kostýmních…

 • Beatrijs

  Beatrijs, Beatritz de Dia, 2.pol. 12.st. až zač. 13.st., fr. básnířka - trubadúrka; o jejím životě není nic známo.…

 • Beatritz de Dia

  viz Beatrijs

 • Beatrix Bourbonská

  Beatrix Bourbonská, †23. 12. 1383, dcera bourbonského vévody Ludvíka, č. královna (od 1334); druhá manželka Jana…

 • Beatrix Neapolská

  Beatrix Neapolská, 14. 11. 1457 až 12. 9. 1508, manželka uh. krále Matyáše Korvína. Po jeho smrti usilovala neúspěšně…

 • Beatrix niz. královna

  Beatrix (Wilhelmina Armgard), *31. 1. 1938, nizozemská královna od 1980; nejstarší dcera královny Juliány, od 1956 následnice…

 • Beatrix Toskánská

  Beatrix Toskánská, před 1020 až 18. 4. 1076, markraběnka toskánská; dcera hornolotrinského vévody, okolo 1037 se provdala…

 • Beatriz Isabella

  Beatriz Isabella, 1205-5. 11. 1235, kastilská královna z rodu Staufů; dcera Filipa Švábského, od 1219 manželka Ferdinanda…

 • Beatriz kastilská

  Beatriz, 1372-po 1409, kastilská královna; dcera port. krále Ferdinanda l. 1383 uzavřela sňatek s kastilským králem…