Abecední rejstřík: bh…

Hesla 1 - 24 z 24 nalezených

 • Bhagalpur

  Bhagalpur, m. v Indii v Biháru v Ganžské nížině, 49 m n.m.; 340 349 obyv. (2001) srov. 173 000 obyv. (1971). Prům. mlynářský,…

 • Bhagat Sinh

  Bhagat Sinh, 28. 9. 1907-23. 3. 1931 (popraven), ind. rev. nacionalista; 1925 zal. Svaz mladé Indie (Naudžaván Bháratsabha),…

 • Bhagavadgíta

  Bhagavadgíta [sanskrtsky Zpěv vznešeného], posvátná epická báseň hinduismu, součást (6. kniha) Mahábháraty;

 • Bhákra-Nangal

  Bhákra-Nangal, hydroenergetický komplex na S Indie v Himáčalpradéši na Satladži. Hydroelektrárny se sítí zavodňovacích…

 • bhakti

  bhakti [-ty, v sanskrtu oddanost], v hinduismu postoj láskyplného odevzdání se osobnímu božstvu, považovaný za jednu…

 • bhaktismus

  bhaktismus [-tyz-, sanskrt], ind. myšlenkový a lit. směr vyzdvihující ideál magického partnerství mezi božstvem a…

 • Bharata

  Bharata Muni, legendární autor nejst. ind. příručky dram. umění Bharatíjanátjašástra; její datování…

 • bharatanátjam

  bharatanátjam [sanskrt], klasická jihoind. taneční škola; pův. chrámový tanec, dnes polodram. jevištní forma sólového…

 • Bharatovci

  Bharatovci, kmenový svaz védských Árjů, který v pol. l.tis. př.n.l. ovládl území mezi ř. Sarasvatí a Jamunou, zvané…

 • Bhárhut

  Bhárhut, archeol. lokalita v ind. státě Madhjapradéš; fragmenty buddhistického stúpu ze zač. 2.st. př.n.l. s reliéfní…

 • Bhartrhari

  Bhartrhari, asi 7.st., staroind. básník; autor tří set filoz. strof o lásce a umění askeze (Amaru a Bhartrhari, Sloky…

 • Bhattáčárja Bhabání

  Bhattáčárja Bhabání, 22. 10. 1906 až 11. 2. 1969, ind. bengálský prozaik píšící angl.; autor real. povídek…

 • Bhattáčárja Sukánta

  Bhattáčárja Sukánta, 14. 8. 1926 až 13. 5. 1947, ind. bengálský básník. Ve verších vyjádřil zaujetí pro…

 • Bhavabhúti

  Bhavabhúti [-ty], 8.st., staroind. dramatik. Vedle adaptací eposu Rámájana je jeho hl. dílem pohádková hra vynikající…

 • Bhavavarman

  Bhavavarman, †okolo 600, khmerský král; vůdce povstání, které v pol. 7.st. vyvrátilo moc Fu-nanu. Kolem 550 zakl.…

 • Bhávé

  Bhávé Ačárja Vinóba . 1. 9. 1895 až 15. 11. 1982, vlastním jménem Vinájak Narharí, ind. veř. činitel; spoluprac.…

 • bhikšu

  bhikšu [sanskrt], bhikh - kajícník, asketa či žebravý mnich u hinduistů a buddhistů. Zivobytí si měl vyprosit u majetných…

 • Bhílainagar

  viz Durg-Bhílainagar

 • Bhílové

  Bhílové, skupina jaz. a kult. příbuzných kmenů v sz. Indii (asi 3 mil. osob); zemědělci, rybáři; hinduisté. Jaz.…

 • Bhónslové

  Bhónslové, rod maráthských feud. velmožů z okolí Púny; sloužili ve vojsku sultánů Bidžápuru a Ahmadnagaru; k tomuto…

 • bhúdán

  bhúdán [hindsky dar půdy], hnutí za dobrovolné rozdělení statkářské půdy bezzemkům, které 1951 vyhlásil V. Bhávé;…

 • Bhútán

  Bhútán, Království Bhútán, Druk-jul - stát v již. Asii ve vých. Himálaji mezi Čínou a Indií; 47 000 km2,…

 • bhútaváda

  bhútaváda [sanskrt], jeden ze směrů staroind. mater. První zmínka o b. v upanišadách, pozdějšími prameny…

 • Bhútiové

  Bhútiové [-ty-], souhrnné ozn. obyvatel horských údolí v sev. Indii, Nepálu, Sikkimu a Bhútánu; kult. jsou blízcí…