Abecední rejstřík: bl…

Hesla 1 - 30 z 266 nalezených

 • blábol

  blábol, hovorově nesmysl, vyřčená hloupost.

 • Black Codex

  viz Černý kodex

 • Black Davidson

  Black [blek] Davidson, 25. 7. 1884 až 15. 3. 1934, kan. anatom; prof. univ. v Pekingu. 1926 popsal podle nálezu zubu…

 • Black Max

  Black [blek] Max . 24. 2. 1909 - 27. 8. 1988, am. logik a filozof (narodil se v Baku v Azerbajdžánu); pracoval v oblasti…

 • black penny

  black penny [blek, angl.], černá penny - filat. spolu s blue penny (modrá penny) první nalepitelné poštovní známky…

 • Black Power

  Black Power [blek paur], Černá moc - radikální směr v černošském hnutí v USA, zformovaný ve 2.pol. 60.let 20.st.…

 • Blackburn

  Blackburn [blekbérn], m. ve Velké Británii v sz. Anglii na průplavu LeedsLiverpool; 142 900 obyv. (1978). Prům. bavlnářský,…

 • Blackett

  Blackett [blekit] Patrick Maynard Stuart, 18. 11. 1897 - 13. 7. 1974, brit. fyzik; člen Král. spol. v Londýně. Zabýval…

 • Blackmore

  Blackmore [blekmór] Richard Doddridge, 7. 6. 1825 - 20. 1. 1900, angl. romanopisec; autor regionálních románů,…

 • Blackstone

  Blackstone [bleksten], sir William, 10. 7. 1723 - 14. 2. 1780, brit. právník. Proslavil se obsáhlým Komentářem…

 • Blackwellová

  Blackwellová [blek-] Elizabeth, 3. 2. 1821 - 31. 5. 1910, britská lékařka; první žena, která získala (1849)…

 • blackwood

  blackwood [blekvud, angl.] a) australský b. - tvrdé, těžké dřevo červenohnědé až černé barvy s různobarevnými…

 • blaf

  blaf, z angl. bluff [blaf], lež, vylhaná zpráva, žvást, klam. Odtud blafovat - lhát a ve sportu blafák…

 • Blaga

  Blaga Lucian, 9. 5. 1895 - 6. 5. 1961, rumunský básník, filozof, dramatik; akad. Rumunské AV (1936). Spojoval evr.…

 • Blagoevgrad město

  Blagoevgrad, do 1950 Gorna Džumaja - m. v jz. Bulharsku, adm. středisko stejnojmenného okrăgu v údolí Strumy; 71 100…

 • Blagoevgrad oblast

  Blagoevgrad, okrăg v jz. Bulharsku; 6 490 km2, 342 200 obyv. (2002) srovnej 339 600 obyv. (1982), adm. středisko Blagoevgrad.…

 • Blagoevova skupina

  Blagoevova skupina, jedna z prvních rus. soc.dem. skupin 1883 - 87, zal. D. Blagoevem v Petrohradě; od 1884 se nazývala…

 • Bláha Inocenc

  Bláha Inocenc Arnošt . 28. 7. 1879 až 25. 4. 1960, č. sociolog a filozof strukturálně funkcionalistické orientace,…

 • Bláha Ivo

  Bláha Ivo, *14. 3. 1936, č. skladatel; autor Koncertu pro bicí nástroje a symfonický orchestr, houslového…

 • Bláha Miloš

  Bláha Miloš, *14. 9. 1934, č. hud. akustik; zabývá se oblastí elektroakustiky, hud. akustiky a výzkumem interpretačního…

 • Bláha Zdeněk dramatik

  Bláha Zdeněk, 9. 5. 1925 - 31. 7. 1978, vl. jm. Z. Klocperk, český dramatik a kritik. Témata ke svým hrám vyhledával…

 • Bláha-Mikeš

  Bláha-Mikeš Záboj, 22. 11. 1887 až 3. 4. 1957, č. hud. redaktor, organizátor a skladatel; spoluzakl. Přítomnosti,…

 • Blahník Miloslav

  Blahník Miloslav, *22. 12. 1927, č. voj. činitel; generálplukovník (1980). Od 1979 náčelník gen. štábu ČSLA,…

 • Blahník Vojtěch

  Blahník Vojtěch Kristián, 12. 8. 1888 až 11. 6. 1934, č. div. a lit. historik, překl., novinář, režisér; napsal…

 • Blaho Janko

  Blaho Janko, 15. 9. 1901-24. 4. 1981, slov. operní pěvec (tenor) a pedagog; 1926-65 člen SND. Vytvořil přes 150…

 • blaho obecně

  blaho, filoz. nejobecnější pojem pro ozn. kladné hodnoty, jev (předmět) uspokojující lidskou potřebu, odpovídající…

 • Blaho Pavol

  Blaho Pavol, 25.3. 1867 - 29.11. 1927, slovenský politik, publicista a veř. činitel; hlasista a propagátor č.-sl.…

 • blahočet

  viz araukárie

 • blahočetotvaré

  blahočetotvaré, Araucariales - řád jehličnatých dřevin. Je známo asi 35 druhů rostoucích na již. polokouli,…

 • blahořečení

  blahořečení, beatifikace - v římkat. církvi kanonickopráv. a liturgický proces vyhrazený od 1634 papeži. Při b.…