Abecední rejstřík: bs…

Hesla 1 - 3 z 3 nalezených

  • BS

    BS, Brno-město.

  • BSC-teorie

    BSC-teorie [podle autorů BardeenSchrieffer-Cooper], fyz. pevných látek kvantově mechanická teorie supravodivosti.…

  • BSI

    BSI, zkratka pro British Standards Institute - Britská normalizační společnost; fot. ozn. fotografické citlivosti.…