Abecední rejstřík: dř…

Hesla 1 - 30 z 44 nalezených

 • dřemlík

  dřemlík, Falco columbarius - pták z čeledi sokolovitých. Má tělo až 30 cm dlouhé. Žije na S Evropy, Asie a…

 • dřeň obecně

  dřeň, 1. bot. medulla, nesprávně duše součást středního válce ve středu stonku, tvořená…

 • dřepčík

  dřepčík, Phyllotreta, Haltica, Chaetocnema - rody brouků z čeledi mandelinkovitých. Vyznačují se tím, že dospělci…

 • dřevanská polabština

  viz polabský jazyk

 • Dřevařský průmysl

  Dřevařský průmysl, trust podniků se sídlem v Praze, zal. 1965. Sdružoval 7 Dřevařských závodů (podle krajů býv.…

 • dřevěná jímka

  dřevěná jímka, jímka sestávající z nosné dřevěné konstrukce a z těsnicí zeminy. Používá se do vzdutí 3 až…

 • dřevěná pilota

  dřevěná pilota, pilota tvořená opracovaným výřezem z tlustého kmene. Má špičku okovanou botkou a hlavu staženou…

 • dřevěná štětová stěna

  dřevěná štětová stěna, štětová stěna sestávající z dřevěných štětovnic, z vodicích pilot a ze dvou párů…

 • dřevěné konstrukce

  dřevěné konstrukce, stavební konstrukce ze dřeva, používané pro stavby trvalé, provizorní a pomocné. Stavějí se…

 • dřevěný most

  dřevěný most, most, jehož nosná konstrukce je z dřevěných trámů a podpěrami jsou dřevěné bárky. Vzhledem k dnešnímu…

 • Dřevíč

  Dřevíč, tok v ČR; pravostranný přítok Metuje sev. od Hronova, dlouhý 19,8 km, povodí 67,09 km2, průměrný…

 • Dřeviny jehličnaté

  Dřeviny jehličnaté a) původní v ČR české jméno latinské jméno maximální výška…

 • Dřeviny listnaté

  Dřeviny listnaté a) původní v ČR české jméno latinské jméno maximální…

 • dřeviny obecně

  dřeviny, rostliny, jejichž stonek a kořen jsou z podstatné části tvořeny zdřevnatělými pletivy. U nahosemenných…

 • dřeviště

  dřeviště, hor . sklad stojek, stropnic, pažnic, pražců, průvodnic a jiného důlního dřeva na povrchu dolu.…

 • dřevnatění

  viz lignifikace

 • dřevnatka

  dřevnatka, Xylaria - rod vřeckovýtrusých hub z řádu tvrdohub. Známo asi 100 druhů. Na hnijících pařezech…

 • Dřevnice

  Dřevnice, tok na Moravě; levostranný přítok Moravy u Otrokovic, dlouhý 40 km, povodí 434,6 km2, průměrný průtok…

 • dřevný líh

  dřevný líh, zastaralý název pro methanol.

 • dřevný plyn

  dřevný plyn, produkt karbonizace dřeva; vyrábí se zplyněním dřeva. Vzniká i nedokonalým hořením dřeva. Používal…

 • Dřevo podle stupně čelní tvrdosti

  Dřevo podle stupně čelní tvrdosti, stupeň tvrdosti (MPa - megapascal, jednotka pro tlak) - dřevina I. velmi měkké…

 • Dřevohostice

  Dřevohostice, zeměd. obec v Olomouckém kr., okr. Přerov, na Moštěnce; 1 572 obyv. (2001) srov. 2 038 obyv. (1980). Renes.…

 • Dřevojánek

  Dřevojánek Zdeněk, 5. 4. 1924 - 8. 6. 1976, č. herec; podílel se na rozvoji činohry v Opavě, 1949-54 člen Div.…

 • dřevokaz

  dřevokaz, Xyloterus - rod brouků z čeledi kůrovcovitých. V ČR se vyskytují 3 druhy. D. čárkovaný, Xyloterus…

 • dřevokazné houby

  dřevokazné houby, skupina hub z třídy Basidiomycetes a Ascomycetes, jejichž podhoubí vylučuje enzymy způsobující…

 • dřevomorka

  dřevomorka, Serpula - rod stopkovýtrusých nelupenatých hub. D. domácí, Serpula lacrymans, působí velké…

 • dřevoobráběcí stroje

  dřevoobráběcí stroje, stroje sloužící k rozřezávání, frézování, vrtání, soustružení a broušení dřeva.…

 • dřevoobrábění

  dřevoobrábění, technol. postup při zpracování dřeva a výr. tovarů ze dřeva, kterým se vytváří požadovaný geom.…

 • dřevoryt

  dřevoryt, xylografie - um. graf. tech. tisku z výšky, vyvinutá kolem 1771 T. Bewickem; v modelaci a stínování je bohatší…

 • dřevořez

  dřevořez, um. graf. tech. tisku z výšky. v Cíně od 7.st., v Evropě koncem 14.st., pův. určena ke kolorování. Matrice…