Abecední rejstřík: dů…

Hesla 1 - 30 z 500 nalezených

 • Du Bartas

  Du Bartas [dybartás] Guillaume de Salluste, 1544-1590, fr. básník; působil v dipl. službách Jindřicha IV. Ovlivněn…

 • Du Bellay

  Du Bellay [dybele] Joachim, 1522 až 1560, fr. básník. Spoluzakl. skupiny Plejáda. V poezii prosazoval inspiraci…

 • Du Bois

  Du Bois [dúbojs] William Edward Burghardt, 23. 2. 1868 - 27. 8. 1963, amer. černošský spisovatel, historik, politik.…

 • Du Bois-Reymond

  Du Bois-Reymond [dyboa remon] Emil, 7. 11. 1818-26. 12. 1896, něm. fyziolog a filozof; prof. univ. v Berlíně, člen…

 • Du Cerceau

  Du Cerceau [dy serso] Jacques Androuet . 1510 nebo 1512 - po 1584, fr. architekt a mědirytec činný v Paříži a…

 • Du Fay

  Du Fay [dyfe] Charles François de Cisternay, 14. 9. 1698 - 16. 7. 1739, fr. fyzik a chemik; člen Fr. AV. Objevil kladný…

 • Du Maurier

  Du Maurier [djú morijej] Daphne, *13. 5. 1907, angl. spisovatelka; autorka psychol. a romant. dobrodružných románů…

 • Du Parc

  Du Parc [dypark], .asi 1635-11. 12. 1668, vl. jm. Marguise-Thérèse de Gorla, fr. herečka; zprvu působila v souboru Molièrově,…

 • Du Pont de Nemours & Co.

  Du Pont de Nemours & Co. [dypon -mér], amer. koncern (zal. 1802) se sídlem ve Wilmingtonu, Delaware. Vynález nylonu (1938).…

 • Du Vergier (Du Verger) de Hauranne

  Du Vergier (Du Verger) de Hauranne [dyveržje d oran] Jean, 1581 - 11. 10. 1643, zv. abbé de Saint-Cyr, fr. teolog;…

 • Dua

  Dua, eg . mytol . a) bůh očního lék. a pomocník boha Thovta, s nímž v pozdější tradici splynul; b)…

 • duál

  duál [lat. duo, dva], dvojné číslo - gramatická kategorie čísla jmen a sloves vztahující se proti singuláru a plurálu…

 • Duala

  Duala, fr. Douala - přístavní m. v Kamerunu u Biaferského zálivu Guinejského zálivu; 486 000 obyv. (1976). Prům. stroj.,…

 • dualismus

  dualismus, [-iz-] 1. dvojitost, podvojnost; 2. filoz. koncepce, která je zal. na dvou samostatných,…

 • dualismus rakousko-uherský

  viz rakousko-uherské vyrovnání

 • dualita

  dualita [lat.] dvojakost ozn. dvojjediného charakteru fyz. objektu.

 • duální kód

  viz dvojkový kód

 • duální proměnné

  duální proměnné, proměnné v duální úloze lineárního programování, mající specifickou ekon. interpretaci; jsou…

 • duální telefon

  duální telefon mobilní telefon umožňující pracovat ve 2 sítích mobilních operátorů odlišného typu, např. sítě…

 • duální úloha

  duální úloha, úloha sdružená s jakoukoli primární úlohou lineárního programování. Pro sdružené úlohy platí…

 • Dualové

  Dualové, bantuský kmen v Kamerunu (asi 720 000 osob); zemědělci a rybáři. Většinou křesťané, část animisté. Jaz.…

 • Duamutef

  Duamutef, eg . mytol . jeden ze čtyř synů boha Hóra (D., Amset, Hapi, Kebehsenuf); spolu s nimi ochránce…

 • duant

  duant [lat.], dutá urychlovací elektroda (např. u cyklotronu) tvaru v pol. svisle rozříznutého nízkého kovového válce.…

 • Duarte

  Duarte Juan Pablo . 1813-1876, dominikánský politik; v čele polit. a voj. hnutí, které vedlo 1844 k vytvoření…

 • Dub nad Moravou

  Dub nad Moravou, zeměd. obec v Olomouckém kr., okr. Olomouc, na Moravě; 1 326 obyv. (2001) srov. 3 484 obyv. (1980). Barokní…

 • Dub Ota

  Dub Ota, *8. 2. 1909, č. lékař, prozaik. Autor řady odb. statí a knih popularizujících otázky zdravotnictví.…

 • Dub Oto

  Dub Oto, 11. 10. 1902 - 1. 10. 1979, sl. hydrolog; prof. tech. v Bratislavě, člen kor. SAV (1953), akad. SAV (1955),…

 • dub strom

  dub, Quercus - rod dvouděložných rostlin z čeledi bukovitých. Známo asi 600 druhů, pův. v Sev. Americe a ve…

 • Duba Gyula

  Duba Gyula, *8. 6. 1930 Hontianská Vrbica, maď. prozaik žijící na Slovensku; autor humoristických a sat. próz…

 • Dubá obec

  Dubá, obec v Libereckém kr., okr. Česká Lípa; 1 745 obyv. (2001) srov. 2 236 obyv. (1980). Barokní zámek. Ionosférická…