Abecední rejstřík: dž…

Hesla 1 - 30 z 109 nalezených

 • džabal

  džabal, arabsky hora, pohoří nebo i krajina.

 • Džabal al-Achdar

  Džabal al-Achdar, území v sv. Libyi; 131 000 obyvatel (1973), středisko al-Bajdá.

 • Džabalpur

  Džabalpur, angl. Jabalpur - m. v Indii v Madhjapradéši v sev. Dákkhinu na Narmadě; 758 000 obyvatel (1981). Prům. cementárenský,…

 • Džabr

  Džabr Džamíl, *1924, libanonský prozaik, dramatik a lit. vědec; představitel existencialismu v moderní arab.…

 • džadídismus

  džadídismus [-dýdyz-, arab.], burž. liberální nacionalistické hnutí tatarské burž.; vzniklo v 80. letech 19. století…

 • Džadžiratové

  Džadžiratové, středověký mongolský kmen; na zač. 12.st. spojenci Kitanů. Na přelomu 12.-13.st. pod vedením Džamuchy…

 • džaffarábádská kultura

  džaffarábádská kultura, chalkolitická kult. v Chúzestánu a v oblasti starověkých Súz v 6.tis. př.n.l.; různě zdobená…

 • Džagarov

  Džagarov Georgi Georgiev . *14. 7. 1925, bulh. básník a dramatik, lit. kritik a publicista; od 1966 člen UV KSB,…

 • džágír

  džágír [persky léno], v ind. mughalské říši funkční pozemkový úděl; voj. hodností držitele (džágírdára)…

 • Džahángír

  Džahángír [persky dobyvatel světa], 1569-1627, od 1605 panovník říše Mughalů; syn Akbara Velikého. Za jeho vlády…

 • džáhilíja

  džáhilíja [arab.], v islámu předislámská doba chápaná muslimy jako období pohanství.

 • Džainedra Kumár

  Džainedra Kumár [džaj-], *1905, hindský prozaik a esejista. Výrazně ovlivnil hindskou románovou tvorbu psychol. díly…

 • Džaja Sinhavarman V.

  Džaja Sinhavarman V., panovník Čampy 1400 - 1441; za jeho vlády dočasný rozmach státu: pokusy o dobytí území ztracených…

 • Džaja-Pandita

  Džaja-Pandita [-dy-], 1599 - 1662, kalmycký učenec; autor 176 překladů tibetských buddhistických spisů, v nichž vytvořil…

 • Džajadéva

  Džajadéva, 12.st., ind. bengálský básník. Jeho Gitagóvinda (Zpěvy pastýřovy) je chvalozpěvem na boha Krišnu,…

 • Džajankondár

  Džajankondár, konec 11.-zač. 12.st., klas. tamilský básník; autor formálně vytříbené epické poémy Kalingattupparani

 • Džajavardhana Junius

  Džajavardhana též Jayewardene Junius Richard, 17. 9. 1906 - 1. 11. 1996, srílanský politik. Od 1970 vůdce…

 • Džajavarman I.

  Džajavarman I., král Čenly v 7.st. (vládl asi před 657 - asi po 690); dobyl část Laosu až k hranicím tehdejšího…

 • Džajavarman II.

  Džajavarman II., †850, kambodžský král asi od 802; osvobodil již. území z nadvlády Jávy a upevnil král. moc (uctíván…

 • Džajavarman VII.

  Džajavarman VII., kambodžský král, vládl 1181-1201; jeho říši byla poplatná i Campa, Dai Viet a Jáva. Podporoval…

 • Džajpur

  Džajpur, angl. Jaipur - m. v Indii, hl. město členského státu Rádžastánu v pohoří Arávali; l mil. obyv. (1981).…

 • Džaláluddín Rúmí

  Džaláluddín Rúmí [-dýn], též Maulaví, 1207-1273, perský básník. Všestranně filoz. vzdělán, pod vlivem potulného…

 • Džalgaón

  Džalgaón, angl. Jalgaon - m. v Indii v Maháráštře; 106 700 obyv. (1971). Prům. bavlnářský. Obchod bavlnou. Zel. křižovatka.…

 • Džälil Musa

  Džälil [dže-] Musa, 15. 2. 1906 - 25. 8. 1944, tatarský sov. básník. Zúčastnil se odboje za 2.svět. války,…

 • Džamáíl Amín

  Džamáíl (Džumajjil) Amín, *1942, libanonský politik a právník; bratr Bašíra D. Od září 1982 prez. Libanonu.…

 • Džamáíl Bašír

  Džamáíl (Džumajjil) Bašír, 10. 11. 1947 - 14. 9. 1982 (zavražděn), libanonský politik a právník, od 1976…

 • Džamáluddín Afghání

  Džamáluddín Afghání [-dýn -ný], 1838 až 1897, afghánský filozof, spisovatel a politik; hlasatel idejí panislámismu.…

 • Džambuddóni

  viz Dambadenija

 • Džámí

  Džámí Mauláná Núruddín Abdurrahmán, 1414 - 1492, perský básník, filozof a náb. myslitel. V žánrově rozmanitém…

 • Džammú

  Džammú, angl. Jammu - m. v Indii, zimní hl.m. členského státu Džammú a Kašmír, nedaleko hranic Pákistánu, 314 m…