Abecední rejstřík: de…

Hesla 1 - 30 z 1177 nalezených

 • De Amicis

  De Amicis [-míčis] Edmondo, 31. 10. 1846 - 12. 3. 1908, it. prozaik a publicista. Hodně cestoval a své zážitky…

 • De Beers Consolidated Mines Ltd.

  De Beers Consolidated Mines Ltd. [de birz konsolidejtyd majnz limityd], největší koncern světa pro těžbu, zpracování…

 • De Bono

  De Bono Emilio, 19. 4. 1866 - 11. 1. 1944 (popraven), it. maršál a politik; účastník bitvy u Aduy (1896), 1.svět.…

 • De Brahe

  De Brahe, heslo nenalezeno. Zkuste Brahe Tycho, Brahe Per.

 • de Brie

  de Brie [dbrí, podle hist. kraje ve Francii], sýr s bílým plísňovým porostem, který tvoří plísně Penicillium…

 • de Broglie rod

  de Broglie [broj], fr. šlechtický rod (vévodové de B.) it. pův.; François Marie de B., 1671-1745, fr. maršál,…

 • de Broglieova hypotéza

  de Broglieova hypotéza, [dbrojo-], podle fr. fyzika Louis Broglie - zákl. vlnové mech.; podle ní mají všechny částice…

 • de Broglieova vlnová délka

  de Broglieova vlnová délka, [dbrojo-], podle fr. fyzika Louis Broglie - kvantová mech. vlnová délka přiřazená…

 • de Broglieův vztah

  de Broglieův vztah, kvantová mech. [dbrojo-] podle fr. fyzika Louis Broglie - zákl. vztah popsaný rovnicemi: λ…

 • De Céspedes

  De Céspedes [sespe-] Alba, *11. 3. 191l, it. prozaička a novinářka kubánského pův.; dlouho žila na Kubě, v…

 • De Coster

  De Coster [kos-] Charles, 20.8. 1827 - 7.5. 1879, belg. prozaik píšící fr. Jeho hl. díly jsou prozaické legendy,…

 • de die in diem

  de die in diem, [lat.], ze dne na den.

 • de duobus malis minus est eligendum

  de duobus malis minus est eligendum [dé duó -lís éli-, lat.], ze dvou zel je třeba vybrat menší (podle Aristotela, Etika…

 • de facto

  de facto [dé faktó, lat.], ve skutečnosti, skutečně, podle faktického stavu; např. v mez. právu uznání státu nebo…

 • De Filippo Eduardo

  De Filippo Eduardo, 24.5. 1900 - 31.10. 1984, it. dramatik, herec a režisér; bratr Peppina De F. 1931 spolu s bratrem…

 • De Filippo Peppino

  De Filippo Peppino, 24.8. 1903 - 26.1. 1980, it. herec a režisér; bratr Eduarda De F. Od 1945 ředitel vl. div. spol.…

 • De Gasperi

  De Gasperi Alcide, 3. 4. 1881 - 19. 8. 1954, it. politik; 191l-14 poslanec říšské rady Předlitavska ve Vídni,…

 • De Groot

  De Groot [chrót] Sybren Ruurds, *18. 4. 1916, niz. fyzik; člen Král. spol. v Amsterdamu. Zabývá se zejm. termodynamikou…

 • de gustibus non est disputandum

  de gustibus non est disputandum [dé -ty- nón dys-, lat.], o chuti se nelze přít, chuti jsou různé; proti gustu žádný…

 • De h'Ide

  De h'Ide [hajd] Dubhglas, angl. Douglas Hyde, 17. 1. 1860 - 12. 7. 1949, irský spisovatel a politik; prof. univ. v…

 • de Haasův-van Alphenův jev

  de Haasův-van Alphenův jev, oscilace závislosti magn. susceptibility kovů na převrácené hodnotě indukce magn. pole.…

 • De Havilland

  De Havilland [he-le-], sir Geoffrey, 27. 7. 1882 - 21. 5. 1965, brit. letec a konstruktér letadel; průkopník let.…

 • de iure

  de iure [dé jú-, lat.], podle práva, právně; např. v mez. právu uznání státu nebo vlády d. i. je plné, konečné…

 • De la Gardie Jakob

  De la Gardie Jakob Pontusson hrabě, 20. 7. 1583 - 12. 8. 1652, švéd. státník a vojevůdce; od 1620 říšský maršál.…

 • De la Gardie Magnus

  De la Gardie Magnus Gabriel, 15. 10. 1622-26. 4. 1686, švéd. státník; poradce královny Kristiny (od 1653 v nemilosti).…

 • De la Rocheová

  De la Rocheová [rošo-] Mazo, 15. 1 . 1879-12. 7. 1961, kan. prozaička píšící angl.; autorka šestnáctidílného…

 • De Laurentis

  De Laurentis [-tys] Dino, *8. 8. 1919, it. film. producent žijící v USA. Zasloužil se o rozvoj it. kinematografie…

 • de lege ferenda

  de lege ferenda [dé lé-, lat.], z hlediska připravovaného zákona; posuzování nějaké otázky z hlediska možné nebo…

 • de lege lata

  de lege lata [dé lé- lá-, lat.], z hlediska platného zákona (o aplikaci dané zákonné úpravy).

 • De Longovy ostrovy

  De Longovy ostrovy, skupina ostrovů Jeanetty, Henrietty, Bennetta, Zochova a Vil,kického v Novosibiřských ostrovech ve…