Abecední rejstřík: di…

Hesla 1 - 30 z 807 nalezených

 • di do prdele

  Takové heslo už nehledejte. Děkujeme. Vaše redakce.

 • Di Giacomo

  Di Giacomo [dy džako-] Salvatore . 12. 3. 1860 - 4. 4. 1934, it. básník, prozaik, dramatik a historik. Představitel…

 • Di Palma

  Di Palma [dy-] Carlo . *17. 4. 1925, it. film. kameraman. Vynikl citlivou prací s barevným materiálem, např. ve…

 • Di Venanzo

  Di Venanzo [dy venandzo] Gianni, 18. 12. 1920 - únor 1966, it. kameraman; spjatý zejm. s tvorbou M. Antonioniho (Prítelkyně

 • Di Vittorio

  Di Vittorio [dy vitórjo] Giuseppe, 11.8. 1892 - 3.11. 1957, it. odborový funkcionář; od 1924 člen KS Itálie. 1936-37…

 • di-

  di- 1. [dy, řec.], předpona cizích slov značící dvoj-, dvakrát (diftong);2. [dy, lat.], předpona cizích slov…

 • dia-

  dia- [dy-, řec.], předpona cizích slov znamenající přes, skrz, napříč (diagonála).

 • diabas

  diabas [dy-, řec.], výlevná a mělce intruzívní bazická vyvřelina staroprvohorního stáří. Obsahuje plagioklasy,…

 • Diabelli

  Diabelli [dy-] Anton, 6. 9. 1781 - 7. 4. 1858, rak. hud. nakladatel a skladatel; 1817-52 se věnoval vydavatelské činnosti,…

 • diabetes insipidus

  diabetes insipidus [dya-tés, řec. + lat.], úplavice močová (lidově žíznivka) - onemocnění způsobené nedostatečnou…

 • diabetes mellitus

  diabetes mellitus [dya-tés, řec. + lat.], úplavice cukrová, cukrovka - chronické onemocnění látkové přeměny, charakterizované…

 • diabetické kóma

  diabetické kóma [dy-ty-, řec.], coma diabeticum - stav většinou bezvědomí; vážná komplikace cukrovky (diabetes…

 • diabetologie

  diabetologie [dy-, řec.], lék. vědní disciplína, jeden z podoborů vnitřního lék., zabývající se prevencí, včasným…

 • diabolo

  diabolo, [it.], dětská hračka, která má podobu cívky a roztáčí se, vyhazuje a chytá pomocí provázku na dvou hůlkách.…

 • diaca

  diaca [dy-], přístroj pro zjišťování změn diel. vlastností tkáně. Pro měření se používá el. proud o vysoké…

 • diacetyl

  viz biacetyl

 • diacetylglyoxim

  viz dimethylglyoxim

 • Diaconus Paulus

  viz Paulus Diaconus

 • Diadectes

  Diadectes [dya-ktés], rod dlouho řazený k archaickým plazům; velmi pravděpodobně prvý býložravý obojživelník.…

 • diadém

  diadém [dy-, řec.], ozdoba hlavy, čelenka. V antice královská ozdoba. Též hedvábná nebo vlněná páska vázaná kolem…

 • diadochie

  diadochie [dy-], miner . vzájemné zastupování dvou prvků ve struktuře nerostu, např. zinku a železa ve sfaleritu.…

 • diadochové

  diadochové [dy-, řec.], vojevůdci Alexandra Velikého, kteří po jeho smrti 323 př.n.l. bojovali o nadvládu v mak. říši.…

 • diadur

  diadur [dy-, řec. + lat.], obch. ozn. slinutých karbidů, používaných pro svou tvrdost a odolnost proti otěru, zejm.…

 • diafanoskopie

  diafanoskopie [dy-, řec.], diaphanoscopia - prosvícení vedlejších dutin nosních (čelistních a čelních) speciálně…

 • diafilm

  diafilm [dy-, řec. + angl.], souvislá řada diapozitivů na perforovaném filmu 35 mm.

 • diafragma

  diafragma [dy-, řec.] 1. mezistěna, přepážka; 2. fyz. chem. porézní stěna kladoucí různý odpor…

 • diaftoréza

  diaftoréza [dy-, řec.], odrůda několikanásobné přeměny hornin (polymetamorfózy). Hornina již dříve přeměněná…

 • diafýza

  diafýza [dy-, řec.], lék . diaphysis - stř. část dlouhé kosti doplněná na jednom nebo obou koncích…

 • diageneze

  diageneze [dy-, řec.], geol . souhrn fyz., chem. a biol. procesů, které probíhají v sedimentech. Jsou to např.…

 • diagnostický program

  diagnostický program, výp. tech. program zajišťující, lokalizující a určující chyby jiného programu či…