Abecední rejstřík: dl…

Hesla 1 - 30 z 42 nalezených

 • Dlabač

  Dlabač Jan Bohumír, 17. 7. 1758 - 4. 2. 1820, č. učenec; 1802-20 správce premonstrátské knihovny na Strahově,…

 • dlabačka

  dlabačka, dřevoobráběcí stroj k přesnému vrtání zejm. podélných dlabů. U d. vrtací je nástrojem dlabací vrták,…

 • dlaha

  dlaha, prostředek sloužící k znehybnění některé části těla, zejm. končetin. Používají se d. dřevěné, drátěné…

 • dlaň

  dlaň 1. anat. palma (vola) manus - část ruky, konkávně vkleslá mezi zápěstím a…

 • Dlask Josef

  Dlask Josef, 1782-1853, č. písmák. Autor pamětí zachycujících vedle rodinných osudů a událostí v kraji i…

 • dlask pták

  dlask, Coccothraustes - rod pestře zbarvených ptáků z čeledi pěnkavovitých, s několika podrody v Sev. Americe…

 • dláto

  dláto a) ruční nástroj k obrábění dřeva; podle tvaru břitu je d. ploché, půlkulaté aj.; b) aktivní část vrtné…

 • dlátování půdy

  dlátování půdy, agrotechnické opatření zvětšující hloubku obdělávané půdy a upravující defekty způsobené…

 • dlažba

  dlažba, povrchová úprava podlah, cest, vozovek sloužící k vyrovnání a zpevnění povrchu, odstranění prašnosti,…

 • dlážděný kryt vozovky

  dlážděný kryt vozovky, dlážděná vozovka - kryt těžkých vozovek vytvořený z dlažebních kostek kamenných, cihelných,…

 • dlaždice

  dlaždice, stav . deska různých geom. tvarů, rozměrů a barev z přír. kamene nebo umělá - z betonu (cementová…

 • dlaždičské práce

  dlaždičské práce, přidružená stavební výroba, tj. dláždění vozovek, chodníků, popř. kladení podlah v budovách.…

 • Dlhá nad Oravou

  Dlhá nad Oravou, zeměd. obec ve Stredosl. kraji, okres Dolný Kubín, v Oravské vrchovině; l 067 obyvatel (1980).

 • Dlhá nad Váhom

  Dlhá nad Váhom, obec v Západosl. kr., okr. Galanta; 929 obyv. (1980).

 • Dlhé Klčovo

  Dlhé Klčovo, zeměd. obec ve Východosl. kr., okr. Vranov nad Topľou; l 310 obyv. (1980).

 • Dlhé nad Cirochou

  Dlhé nad Cirochou, obec ve Východosl. kr., okr. Humenné, v údolí Cirochy; 1 939 obyv. (1980).

 • Dlhé Pole

  Dlhé Pole, obec na SZ Slovenska v Žilinském kr. (do 2001 Stredosl. kr.), okr. Žilina, v Javorníkách; 2 062 obyv. (2003)…

 • Dlhý kanál

  Dlhý kanál, kanalizovaný vodní tok v SR; pravostranný přítok Nitry, dlouhý 51 km, povodí 428 km2, pruměrný…

 • Dlouhá Loučka

  Dlouhá Loučka, zeměd. obec v Olomouckém kr., okr. Olomouc, na Oskavě; 1 900 obyv. (2001) srov. 2 031 obyv. (1980). Nedaleko…

 • dlouhá mince

  dlouhá mince, znehodnocená mince v době třicetileté války. V Čechách vydávaná 1621-23; způsobila kaládu.

 • dlouhodenní rostliny

  dlouhodenní rostliny, rostliny, které kvetou, překročí-li délka fotoperiody v rámci 24 h kritickou hranici, nebo pěstují-li…

 • dlouhodobá předpověď počasí

  dlouhodobá předpověď počasí, předpověď počasí na období delší než týden, obvykle na měsíc nebo sezónu. Nedá…

 • dlouhodobé plány rozvoje národního hospodářství

  dlouhodobé plány rozvoje národního hospodářství, perspektivní národohosp. plány, jejichž hl. úkolem je určit hosp.polit.…

 • dlouhohlavost

  dlouhohlavost, dolichokefalia, tvar lidské mozkovny, určený z poměru její největší šířky a délky. Rozměry…

 • dlouhokrčka

  dlouhokrčka, Chelodina - rod želv z čeledi matamatovitých. Má dlouhý hadovitý krk. Je známo 8 druhů. Žijí…

 • dlouhokřídlí

  dlouhokřídlí, Lariformes - ve st. pojetí řád vodních ptáků, nově řazený jako podřád do řádu bahňáků.…

 • dlouholebost

  dlouholebost, dolichokrania - tvar mozkovny lidské lebky, daný poměrem největší šířky a délky mozkovny, nepřekračujícím…

 • dlouhosrstý jezevčík

  dlouhosrstý jezevčík, dlouhosrsté plemeno loveckého psa ze skupiny jezevčíků. Zbarvení je jednobarevné (červené…

 • dlouhošíjky

  dlouhošíjky, Raphidioptera - řád hmyzu s proměnou dokonalou, příbuzný síťokřídlým. Mají značně prodlouženou…

 • dlouhověkost semen a plodů

  dlouhověkost semen a plodů, doba, po kterou semeno nebo plod zůstává životaschopné. Význ. je zejm. u semen a plodů…