Abecední rejstřík: dn…

Hesla 1 - 14 z 14 nalezených

 • DNA deoxyribonukleová kyselina

  deoxyribonukleová kyselina, mez. zkratka DNA (č. zkratka DNK se nepoužívá) - biopolymer složený ze čtyř různých…

 • DNA kyselina

  DNA, angl. deoxyribonucleic acid - mez., výhradně používaná zkratka pro deoxyribonukleovou kyselinu. DNA je nositelem…

 • dna nemoc

  dna, arthritis urica, lid. podagra, pakostnice, gicht - chronické onemocnění způsobené poruchou metabolismu purinů…

 • DNA-ligasy

  DNA-ligasy, enzymy ze skupiny replikativních, reparačních a rekombinačních enzymů, opravující v dvoušroubovicové…

 • DNA-polymerasy

  DNA-polymerasy, enzymy, které katalyzují syntézu nové deoxyribonukleové kys. (DNA) z deoxynukleosidtrifosfátových prekurzorů…

 • DNC

  DNC, angl. Direct Numerical Control - mez. používaná zkratka pro přímé číslicové řízení. Užívá se pro takové…

 • Dněproges

  Dněproges, vodní elektrárna na Dněpru u m. Zaporož'je na Ukrajině. Vybudována 1927-32, poškozena za 2.svět. války…

 • Dnešek

  Dnešek, kult. polit. týdeník vydávaný 1946-48 F. Peroutkou v nakl. F. Borový. Navazoval na předválečnou Peroutkovu…

 • Dnešice

  Dnešice, zeměd. obec v Plzeňském kr., okr. Plzeň-jih; 685 obyv. (2001) srov. 1 403 obyv. (1980).

 • DNK

  DNK, zastaralá, dnes již nepoužívaná č. zkratka pro deoxyribonukleovou kyselinu. V.t. DNA.

 • dno lodní

  dno lodní, spodní část lodního trupu včetně obšívky, dosahující obvykle k outoru. Může být jednoduché (tvořeno…

 • dno mořské

  dno mořské, předmět mez. spolupráce pod patronátem OSN zaměřené na využití přír. bohatství d. m. všude tam,…

 • dny pracovního klidu

  dny pracovního klidu, dny v týdnu, během kterých má zaměstnanec nepřetržitý odpočinek (klid) od práce. V.t. svátky.…

 • dny významné a památné ČR a SR

  dny významné a památné, pracovní dny, na něž připadají výročí hist. událostí. 29. srpen (Slovenské nár. povstání),…