Abecední rejstřík: do…

Hesla 1 - 30 z 652 nalezených

 • DO Domažlice

  DO, Domažlice.

 • do latinsky

  do ut facias [-cias, lat.], dávám, abys konal. V.t. smluvní typy.

 • do not disturb

  do not disturb, ang. [du: not diste: (r)b] též don't disturb - nerušit, např. do not disturb sign - cedulka…

 • do ut des

  do ut des [dó dés, lat.], dávám, abys dal; něco za něco. Řím. právní a náb. zásada.

 • Dóáb

  Dóáb [persky dvouříčí], úrodná, hustě osídlená část lndoganžské nížiny na Z státu Uttarpradéš mezi Gangou…

 • Doan-thi-Diem

  Doan-thi-Diem [dvan tchi dy-], 1705-1748, vietnamská básnířka. Jejím hl. dílem vedle čín. psaných básní překlad…

 • doba dozvuku

  doba dozvuku, čas, za který poklesne hladina akustického tlaku na jednu tisícinu pův. hodnoty od okamžiku, kdy přestal…

 • doba lovu

  doba lovu, období, ve kterém je povoleno lovit určitý druh zvěře. D. l. jednotlivých druhů zvěře je stanovena v zákoně…

 • doba obecně

  doba, 1. omezený časový úsek, období; 2. fyz. časový úsek trvání nějakého fyz. děje. Např.…

 • doba obmýtní

  doba obmýtní, časový interval stanovený v porostech dané hosp. skupiny lesa, při kterém je zajištěna produkce dřeva…

 • doba osvitu

  doba osvitu, expoziční doba - časový interval, během kterého na fot. vrstvu působí světlo. Je řízena závěrkou;…

 • doba průletu

  doba průletu, jad . fyz . časový interval registrovaného průletu částice experimentálním zařízením…

 • Dobb

  Dobb Maurice Herbert, 24.7. 1900 - srpen 1976, brit. marx. ekonom; čestný doktor ekon. věd Vysoké školy ekon. v…

 • Döbereiner

  Döbereiner[déberaj-] Johann Wolfgang, 15. 12. 1780 - 24. 3. 1849, něm. chemik; prof. univ. v Jeně. Zabýval se problémy…

 • Döbert

  Döbert [dé-] Osvald, *15. 12. 1917, č. architekt; tvorba zahrnuje projekty a realizace bytové a obč. výstavby…

 • Dobeš Josef

  Dobeš Josef, 23. 2. l 885 - 13. 11. 1957, č. skladatel. Zaměřil se na tvorbu populárních písní a hudby k filmům…

 • Dobeš Milan

  Dobeš Milan, *29. 7. 1929, sl. malíř a grafik; impresionismem ovlivněný zájem o barvu, světlo a pohyb ho přivedl…

 • Dobiáš Bohumil

  Dobiáš Bohumil, 21 . 1 l . 1905 - 11. 4. 1964, č. keramik, žák J. Drahoňovského; prof. keramické školy v Bechyni.…

 • Dobiáš Daniel

  Dobiáš Daniel, *5. 10. 1946, č. skladatel; syn Václava D. Od 1971 hud. redaktor Cs. rozhlasu v Praze. Autor populární…

 • Dobiáš Josef

  Dobiáš Josef, 26. 9. 1888 - 20. 1. 1972, český historik; prof. UK, akad. ČSAV (1952). Zabýval se dějinami řím.…

 • Dobiáš Václav

  Dobiáš Václav, 22. 9. 1909 - 18. 5. 1978, č. skladatel a hud. pedagog; prof. AMU. Autor orch. děl (symfonie, Sonáta

 • dobírka

  dobírka, částka, kterou pošta podle přání odesílatele vybere při dodání zásilky. Vybranou d. vyplatí pošta odesílateli…

 • Dobkovice

  Dobkovice, obecv Ústeckém kr., okr. Děčín; 661 obyv. (2001) srov. 799 obyv. (1980). Prům. stav. hmot (panelárna Prefa),…

 • Döblin Alfred

  Döblin [de-] Alfred, 10. 8. 1878 - 26. 6. 1957, něm. (NSR) prozaik, esejista, dramatik. 1910 spoluzakl. expresionistického…

 • Dobner

  Dobner Gelasius, 30. 5. 1719 - 24. 5. 1790, č. historik; člen piaristického řádu. Důsledně prosazoval nutnost…

 • Dobnerové

  Dobnerové, rodina č. řezbářů a truhlářů vrcholného baroka v Praze. Martin Dobner (1639-1703) dodal 1702 dva…

 • Dobó

  Dobó István, kolem 1500-1572, uh. šlechtic usedlý na Slovensku. Jako kapitán jágerského hradu zadržoval 1549…

 • Doboš

  Doboš Andrej, *4. 11. 191 l, sl. malíř a grafik; od 1945 se zabýval krajinomalbou (Poloninské Karpaty, Beskydy)…

 • Dobrá Niva

  Dobrá Niva, zeměd. obec ve Stredosl. kr., okr. Zvolen, ve Štiavnických vrších; l 685 obyv. (1980). Prům. stav. hmot.…

 • Dobrá Voda

  Dobrá Voda, obec v Trnavském kr. (do 2001 Západosl. kr.), okr. Trnava, v Malých Karpatech; 1 392 obyv. (2003) srov. 1 102…