Abecední rejstřík: dr…

Hesla 1 - 30 z 351 nalezených

 • dr.h.c.

  dr.h.c., lat. doctor honoris causa, čestný doktor - čestná věd. hodnost udělovaná vysokými školami a AV ČR.

 • drabčíkovití

  drabčíkovití, Staphylinidae - čeleď brouků se silně zkrácenými krovkami, které kryjí jen z malé části…

 • Drabík

  Drabík Mikuláš . 1588 - 16. 7. 1671, českobratrský kazatel; od 1620 exulant na Slovensku. Pronášel různá proroctví…

 • drabovský křemenec

  drabovský křemenec, sedimentární hornina ordovického stáří, tvořící výrazný horizont v barrandienu mezi Plzní…

 • Dracaena

  viz dračinec

 • Draco

  Draco [-kó], Drak - cirkumpolární souhv. sev. oblohy.

 • dracoun

  dracoun [něm. nebo fr.], proužek kůže nebo nit (len, hedvábí) obtočená zlatým i zlaceným (měď, stříbro) páskem…

 • Dracunculus

  Dracunculus [-kunku-, lat.< řec.], vlasovec - rod hlístic z řádu Philometridea, Dracunculus medinensis cizopasí…

 • Drač

  Drač Ivan Fedorovyč, *17. 10. 1936, ukr. sov. básník, film. scenárista a režisér. Představitel nové um. vlny…

 • dráček

  dráček, Draco - rod ještěrů z čeledi agamovitých. Na bocích těla má roztažitelný kožní lem, vyztužený…

 • dračí body

  dračí body, průsečíky ekliptiky s dráhou Měsíce (uzly); jejich spojnice se nazývá dračí přímka (uzlová přímka).…

 • Dračí hory

  Dračí hory, afrikánsky Drakensberge - pohoří v již. Africe v JAR a Lesothu, příkře spadající do Indického oceánu;…

 • dračí krev

  dračí krev, krvavě červená pryskyřice z plodů palmy Daemonarops draco (d. k. východoindická) nebo z trop. rostlin…

 • dračinec

  dračinec, Dracaena - rod jednoděložných rostlin z čeledi liliovitých, z podčeledi dračincovitých. Jsou to stromy.…

 • draft

  draft, [angl.], 1. pracovní verze textu, podklad; 2. výp.t. nejnižší kvalita tisku jehličkových…

 • drag-free systém

  drag-free systém [drag-frí, angl.], metoda družicové geodézie k určování struktury gravitačního pole Země, která…

 • Dragan

  Dragan Mircea, 3. 10. 1932, rumunský film. režisér (Lupení, Trajánův sloup, Exploze . Kriminálka na…

 • Dräger

  Dräger [dré-] Alexander Bernard, 14. 6. 1870 - 12. 1. 1928, něm. technik. Zabýval se problémy autogenního sváření…

 • Draghi

  Draghi [-gi] Antonio, asi mezi 17. 1. 1634 až 16. 1. 1635 - 16. 1. 1700, it. skladatel; od 1669 kapelník Leopolda…

 • Drago

  Drago Luís María . 6. 5. 1859 - 9. 6. 1921, argentinský právník a politik; 1902-03 min. zahr., mj. autor Dragovy…

 • Dragoi

  Dragoi [Drăgoi, Drăgoiu] Sabin Vasile, 19. 6. 1894 - 31. 12. 1968, rumunský skladatel, folklorista a hud. pedagog;…

 • dragoman

  dragoman [it.< arab.], tlumočník, zejm. ve službách zastupitelských úřadů v zemích Blízkého východu.

 • dragonáda

  dragonáda [fr.< řec.], kárná opatření prováděná ve Francii v době vlády Ludvíka XIV. po zrušení ediktu nantského…

 • Dragoş

  Dragoş [-š], moldavský vévoda ve 14.st. Bojoval na straně uherského krále Ludvíka l. Velikého proti Tatarům. Když…

 • dragouni

  dragouni [fr.], od konce 16.st. jezdecká pěchota; přepravovali se na bojiště na koni

 • Dragova doktrína

  Dragova doktrína, nóta zaslaná argentinským min. zahr. L. M. Dragou vládám lat.amer. zemí a USA 29. 12. 1902; žádala…

 • Dragumis

  Dragumis Ion, 1878 - 31. 7. 1920, řec. spisovatel, novinář a diplomat; zastánce balkánské jednoty. V liter. prosazoval…

 • dráha Měsíce

  dráha Měsíce, eliptická dráha malé excentricity (0,054 9) se sklonem k ekliptice 5°9', po níž obíhá Měsíc kolem…

 • dráha meteoru

  dráha meteoru a) eliptická dráha se Sluncem v ohnisku, po níž se pohybuje meteorit; b) stopa meteoru při průletu zemskou…

 • dráha planety

  dráha planety, eliptická dráha malé excentricity a malého sklonu k ekliptice se Sluncem v ohnisku, po které obíhá planeta…