Abecední rejstřík: dv…

Hesla 1 - 30 z 137 nalezených

 • Dvacátý osmý říjen 1918

  Dvacátý osmý říjen 1918, den vyhlášení samostatného čs. státu - Československé republiky - ČSR - na spontánních…

 • dvacet jedna požadavků

  "dvacet jedna požadavků", ozn. nároků vznesených Japonskem vůči Číně 18. 1. 1915 ve snaze uchvátit pozice uvolněné…

 • dvacetistěn

  dvacetistěn, ikosaedr - mnohostěn omezený dvaceti trojúhelníky; pravidelný d. (omezený dvaceti rovnostrannými trojúhelníky)…

 • Dvanáct měsíčků

  Dvanáct měsíčků, pohádka z okruhu příběhů o dívce-sirotkovi pronásledované macechou, v evropské tradici poměrně…

 • dvanáctileté příměří

  dvanáctileté příměří, příměří na dvanáct let, uzavřené 9. 4. 1609 v Haagu mezi Spojenými provinciemi niz. a…

 • dvanáctistěn

  dvanáctistěn, dodekaedr - mnohostěn omezený dvanácti stěnami. Rombický d. omezuje dvanáct kosočtverců, pravidelný…

 • dvanáctitónová hudba

  viz dodekafonie

 • dvanáctník

  dvanáctník, duodenum - (někdy nepřesně dvanácterník) podkovovitý začáteční úsek tenkého střeva, přirostlý…

 • Dvaravati

  Dvaravati [-ty], monské buddhistické král.; vzniklo na přelomu 6. a 7.st. v údolí ř. Menam záp. od dnešního Bangkoku…

 • DVB

  DVB, zkr. Digital Video Broadcasting - evropský standard podle DVB konsorcia pro digitální televizní…

 • DVD

  DVD zkratka z angl. Digital Versatile Disc, Digital Video Disc– optické záznamové médium s velkou kapacitou, která…

 • dveře

  dveře, otvírací závěry průchodních otvorů ve stěnách stav. objektů. D. tvoří jedno, dvě nebo několik křídel…

 • dveřej

  dveřej, dřevěná výztuž lichoběžníkového tvaru k zabezpečení důlního díla. Skládá se ze dvou stojek a stropnice.…

 • Dvigatel,stroj

  viz Kaspijsk

 • Dvin

  Dvin, obch. a řemeslnické středisko Arménie ve 4.-13.st., vybudované ve 30.letech 4.st. asi 35 km na J od dnešního Jerevanu.…

 • Dvinský záliv

  Dvinský záliv, rus. Dvinskaja guba záliv v jv. části Bílého moře; dlouhý 93 km, široký až 130 km, hluboký do 120…

 • dvoják

  dvoják, lovecká palná zbraň (kulovnice) se dvěma vedle sebe umístěnými hlavněmi. D. se používá k odstřelu hl.…

 • dvojákový troják

  dvojákový troják, lovecká palná zbraň s dvěma hlavněmi kulovými a jednou hlavní brokovou, jejichž svazek tvoří…

 • dvojbran

  viz čtyřpól

 • dvojčata

  dvojčata, gemini - biol . dva jedinci vzniklí ze zmnoženého těhotenství u člověka a velkých savců rodících…

 • dvojčatění

  dvojčatění, způsob plastické deformace, při němž se přesunou atomy z části krystalu pouze o část meziatomové…

 • dvojčatný srůst

  dvojčatný srůst, zákonitý srůst dvou nebo více krystalů téže látky, nikoliv však v poloze rovnoběžné. Krystaly…

 • dvojčinné pístové čerpadlo

  dvojčinné pístové čerpadlo, pístové čerpadlo s kmitavým pohybem pístu, u něhož prac. pochod probíhá po obou stranách…

 • dvojčinný stroj

  dvojčinný stroj, pístový hnací nebo hnaný stroj, u něhož prac. pochod probíhá po obou stranách pístu.

 • dvojčitý stroj

  dvojčitý stroj, prac. stroj nebo motor se dvěma stejnými prac. prvky (válci, oběžnými koly), paralelně pracujícími…

 • dvojčlen

  dvojčlen, binom - mnohočlen o dvou členech, např. x 2 + 2y .

 • dvojdílný hyperboloid

  viz hyperboloid

 • dvojdyšní

  dvojdyšní, Dipnoi - starobylý řád ryb. Mají redukované žábry. Vyvinuté plicní vaky slouží k dýchání…

 • dvojexpozice

  dvojexpozice [lat.], dva nezávislé osvity téže fot. vrstvy. Může k ní dojít omylem nebo úmyslně při záměrné montáži…

 • dvojfázový systém

  dvojfázový systém 1. stav . zemina složená ze zrn horniny a z vody, která vyplňuje všechny póry. Z mech. hlediska…