Abecední rejstřík: ia…

Hesla 1 - 19 z 19 nalezených

 • Ia.

  Ia., zkratka pro členský stát USA Iowa.

 • IAEA

  viz Mezinárodní agentura pro atomovou energii

 • IAF

  viz Mezinárodní astronautická federace

 • Ialghuzidze

  Ialghuzidze [jal-] Ioane , 1775-1830, osetský filolog a spisovatel. Od dětství žil v Gruzii, vyučoval jazyky na…

 • Ialomiţa oblast

  Ialomiţa [ja-ca], judeţ ve vých. Rumunsku; 4 449 km2, 299 700 obyvatel (1982), středisko Slobozia. Urodná nížina…

 • Ialomiţa řeka

  Ialomiţa [ja-ca], ř. ve vých. Rumunsku; levostranný přítok Dunaje, dlouhý 4l0 km. Pramení na již. svazích Bucegt.

 • iam proximus ardet Ucalegón

  iam proximus ardet Ucalegón [jam, lat.], už hoří sousedův dům; citát z Vergiliovy Aeneidy.

 • Iamblichos

  Iamblichos [jam-] z Chalkidy, asi 250 až 330, řec. filozof, mystik; zakl. novoplatónské školy syrské. Autor rozsáhlé…

 • Iancu

  Iancu [janku] Avram, 1824 - 10. 9. 1872, rumunský rev. demokrat; jeden z vůdců rev. 1848-49 v Sedmihradsku. Vystudoval…

 • Ianus

  Ianus, [já-] Janus - řím. bůh počátku všech věcí, ochránce dveří a bran a zároveň bůh vchodu a východu (proto…

 • IARU

  viz Mezinárodní radioamatérská unie

 • Iaşi město

  Iaşi [jaš], Jasy - město v sv. Rumunsku, středisko stejnojmenného judeţu; 271 400 obyv. (1980). Prům. stroj., keramiky,…

 • Iaşi oblast

  Iaşi [jaš], judeţ v sv. Rumunsku v Moldávii; 5 469 km2, 765 800 obyv. (1982), středisko laşi. Urodný zeměd.…

 • Iásón

  Iásón, řec.mytol. syn iónského krále Aisóna a jeho manželky Eteoklymeny; dědic města lólku v Thesálii, vůdce…

 • IAT

  IAT, angl. International Atomic Time, Mezinárodní atomový čas. V.t. atomový čas.

 • IATA

  viz Mezinárodní sdružení leteckých dopravců

 • iatrogenie

  iatrogenie [ija-, řec.], poškození vznikající nevhodným působením léčebného a diagnostického zásahu nebo zdravotnického…

 • iatrochemie

  iatrochemie [ija-, řec.], období ve vývoji chemie (16. až pol.17.st.), následující po alchymii. Jedním ze zakl. i.…

 • IAU

  viz Mezinárodní astronomická unie