Abecední rejstřík: ib…

Hesla 1 - 30 z 55 nalezených

  • Ibadan

    Ibadan, m. v jz. Nigérii, hl.m. členského státu Oyo; 847 000 obyv. (1975). Průmysl automobilový, keramiky, gumárenský,…

  • ibádovci

    ibádovci, jedna z odnoží muslimské sekty cháridžovců. Vznikla v 8.st. a rozšířila se hlavně v sev. Africe mezi Berbery.…

  • Ibagué

    Ibagué [-ge], m. v Kolumbii, středisko dpt. Tolima v Centrální Kordilleře, l 250 m n.m.; 257 000 obyv. (1979). Prům.…

  • Ibánez del Campo

    Ibánez del Campo [ibanes kam] Carlos , 3. 11. 1877 - 1960, chilský politik a generál; prez. 1927-3l a 1952-58. V…

  • Ibar

    Ibar, ř. v Jugoslávii; pravostranný přítok Záp. Moravy; dlouhý 276 km, povodí 8 059km2. Protéká soutěskovitým…

  • Ibaraki

    Ibaraki, město v Japonsku na Honšú; 254, 078 obyv. (1999) srovnej 210 300 obyv. (1975). Prům. textilní. Obytné m. pro…

  • Ibarbourou

    Ibarbourou [-buru] Juana de, 8. 3. 1895 až 15. 7. 1979, uruguayská básnířka. Jejím typickým postojem je senzualismus,…

  • Ibarra

    Ibarra, provinční m. v sev. Ecuadoru v provincii Imbabura, 2 225 m n.m.; 40 000 obyv. (1972). Prům. dřevozpracující,…

  • Ibárruri Gómez

    Ibárruri Gómez [iba- gomes] Dolores, zvaná La Pasionaria (zanícená), *9. 12. 1895, činitelka špan. a mez. děl.…

  • Ibb

    Ibb, m. v Jemenské arab. rep.; 35 000 obyv. (1975). Středisko pěstování kávovníku.

  • Ibbenbühren

    Ibbenbühren [-bír-], m. v SRN v Sev. Porýnsku-Vestfálsku v Teutoburském lese na průplavu Dortmund-Emže a Středoněm.…

  • Ibbisín

    Ibbisín, poslední vládce III. dyn. z Uru, asi 2027-2003 př.n.l.; za jeho vlády vnitřní rozklad říše, boje s Amorejci…

  • Iberie

    Iberie, Ivérie - ant. a byz. název vých. Gruzie (Kartli). Na přelomu 4.-3.st. př.n.l. na území l. vznikl otrokářský…

  • iberorománské jazyky

    iberorománské jazyky, románské jaz. na Iberském poloostrově; španělština, portugalština a katalánština (někdy…

  • Iberové z Afriky

    Iberové, starověké kmeny v již. a vých. Hispánii, které přišly ze sev. Afriky. I. vytvořili oblast s městským osídlením;…

  • Iberové z Gruzie

    Iberové, Iverové - ant. a byz. označení východogruzínských kmenů, které tvořily jádro formování gruzínského…

  • Iberské pohoří

    Iberské pohoří, špan. Cordillera Ibérica - pohoří ve stř. Španělsku; dlouhé 380 km, široké 180 km, převážně…

  • iberské výtvarné umění

    iberské výtvarné umění, výtv. projev iberských a keltiberských kmenů, rozšířený v oblasti Pyrenejského poloostrova;…

  • Iberský poloostrov

    viz Pyrenejský poloostrov

  • Ibert

    Ibert [-bér] Jacques , 15. 8. 1890 - 5. 2. 1962, fr. skladatel; 1920-23 a 1937-55 působil v Itálii. Autor oper (Angelika

  • ibi - ubi

    ibi - ubi, [lat.], tam, kde, používá se v pojišťovnictví ve významu pojištění je platné, ať je pojištěný předmět…

  • ibidem

    ibidem [-bí-, lat.], zkratka ib., tamtéž, na stejném místě.

  • ibis

    ibis [řec.< eg.] pták z čeledi ibisovitých. V eg. mytol. - posvátný pták a jedno ze ztělesnění boha Thowta. Kult…

  • ibisovití

    ibisovití, Threskiornithidae - čeleď ptáků z řádu brodivých; velcí ptáci podobní čápům, s dlouhým zobákem…

  • ibišek

    ibišek [lat.< řec.], Hibiscus - rod dvouděložných rostlin z čeledi bombakovitých; známo asi 200 druhů, rostoucích…

  • ibiškový kořen

    ibiškový kořen, dužnatý kořen proskurníku lékařského, Althaea officinalis . Používá se hl. ve farmacii.

  • Ibiza

    Ibiza [-sa], ostrov ve špan. Pityusách ve Středozemním moři; 541 km2, 45 100 obyv. (1971), adm. středisko Ibiza.…

  • ibjong

    viz Armády spravedlnosti

  • ibliská kultura

    ibliská kultura [podle lokality Tel-i-Iblis], archeol. kultura stř. a ml. chalkolitu v již. Iránu, zvaná též bardsidská.…

  • Iblová

    Iblová Anna , 25. 3. 1893 - 16. 7. 1954, česká herečka; 1914-15 stálý host, 1916-50 členka Městského div. na…