Abecední rejstřík: ic…

Hesla 1 - 27 z 27 nalezených

 • IC-katalog

  IC-katalog, Index Cataloque - dvojdílný katalog mlhovin, hvězdokup a galaxií, vydaný jako doplněk k NGC-katalogu 1894-1908.…

 • Ica kultura

  Ica, předincká kult. na již. pobřeží Peru 1000-1400; zachovány pyramidální stavby a výrazná keramika; misky s oblým…

 • Ica město

  Ica [ika], provinční m. v již. Peru, středisko stejnojmenného dpt. na ř. lca, 402 m n.m.; 108 600 obyv. (1976). Zeměd.…

 • Ica oblast

  Ica, dpt. v záp. Peru u Tichého oceánu; 2l 25l km2, 433 900 obyv. (198l), adm. středisko Ica.

 • ICAO

  viz Mezinárodní organizace pro civilní letectví

 • Icarus

  Icarus [-ka-], planetka typu Apollo s velmi krátkou dobou vlastní rotace 2,273 h; její dráha téměř protíná dráhu…

 • ICECAN

  ICECAN, angl. Iceland Canada transatlantský telefonní kabel spojující Dánsko, Island a Kanadu. Kabel byl položen 1963…

 • Içel

  viz Mersin

 • Icenkův-Cushingův syndrom

  viz Cushingův syndrom

 • ICFTU

  viz Mezinárodní konfederace svobodných odborů

 • ICL

  viz International Computers Limited

 • ICQ

  ICQ z angl. I seek you [aj si:k ju:] 'hledám tě' - internetová služba (v angl. nazývana chat [čet] rozhovor,…

 • Ictowej

  Ictowej, Lišt - staroeg. lokalita na S od Mennoferu, poblíž Fajjúmu; v období eg. Střední říše byl I. sídelním…

 • ICW

  ICW, angl. Interrupted Continuous Wave - radiotech . klíčování nosného kmitočtu.

 • ich-forma

  ich-forma [něm. ich, já], vyprávění příběhu v první osobě, v němž úlohu vypravěče zastává jedna z postav díla…

 • ichetchuanské povstání

  ichetchuanské povstání, též boxerské povstání - živelné protiimper. a částečně protivládní lid. povstání…

 • Ichneumon

  Ichneumon, eg. mytol. posvátná lasička, uctívaná jako ochránkyně před hady a krokodýly; ve světě bohů ochránce…

 • Ichšídovci

  Ichšídovci, dyn. tureckého pův., vládnoucí 935-969 v Egyptě; na krátký čas ovládla i Palestinu a Sýrii. I. poraženi…

 • ichthyopterin

  ichthyopterin [-ty-ín], modře fluoreskující barvivo kaprovité ryby střevle. Je alarmující látkou poraněné ryby.

 • Ichthyosauria

  Ichthyosauria [-ty-, řec.], ryboještěři; vymřelí specializovaní mořští plazi. tvarem těla připomínající delfíny…

 • Ichthyostega

  Ichthyostega [-ty-, řec.], vymřelý nejstarší známý obojživelník, objevený ve svrchním devonu v Grónsku. Délka…

 • ichtyl

  ichtyl, slangové označení podivína. Někdy též ichtylo.

 • ichtyo-

  ichtyo- [řec.], první část složených cizích slov znamenající ryba (ichtyologie).

 • ichtyofauna

  ichtyofauna, soubor druhů ryb obývajících určité území. V.t. fauna.

 • ichtyol

  ichtyol [řeč. + lat.] v lék. a farm. zastaralý název pro ichtamol. Odtud ichtyolový a též ichtamolový…

 • ichtyologie

  ichtyologie [řec.], slov. ichtyologia - nauka o rybách, součást zoologie. Zabývá se hl. stavbou těla a orgánů…

 • ichtyóza

  ichtyóza [řec.], ichthyosis - vrozená vada rohovění kůže; projevuje se trvale suchou, olupující se pokožkou,…