Abecední rejstřík: ig…

Hesla 1 - 25 z 25 nalezených

 • Igalo

  Igalo, m. v Jugoslávii v Černé Hoře u boky Kotorské; 2 500 obyv. (197l). Mořské lázně; radioaktivní prameny s lázněmi.…

 • igapó

  igapó [port.< indiánské jaz.], typ rovníkového pralesa s četnými druhy palem kolem řek v povodí Amazonky.

 • igelit

  igelit [podle I. G. Farben], obch. název fólie z polyvinylchloridu. I. G. Farben, něm. koncern chem. průmyslu zal. 1925…

 • iglú

  iglú [eskymáčtina], eskymácká kopulovitá chýše, vybudovaná ze spirálně kladených sněhových bloků.

 • IGMW

  viz Mezinárodní společnost pro hudební vědu

 • Ignác z Loyoly

  Ignác z Loyoly [lojo-], 1491 - 31. 7. 1556, vl.jm. Inigo Lopez de Recalde, pův. špan. šlechtic…

 • Ignaťjev

  Ignaťjev Nikolaj Pavlovič, 29. l. 1832 až 3. 7. 1908, rus. politik a diplomat; generál pěchoty (1878). 1864-77…

 • Ignatov

  Ignatov Nikolaj Grigorjevič, 16.5. 1901 - 14.11. 1966, sov. stranický a státní činitel; 1938-1952 první tajemník…

 • ignem igne incitare

  ignem igne incitare, [lat.], lít olej do ohně, přiložit polínko do ohně.

 • igni et ferro

  igni et ferro, [lat.], ohněm a železem, heslo řádu německých rytířů, které užívali při taženích do slovanských…

 • ignimbrit

  ignimbrit [-ny-], kyselé tufové horniny, které vznikly ze žhavých popelových mračen za tak vysoké teploty, že popelové…

 • ignitr

  ignitr [-ny-, lat.], zapalovací elektroda ignitronu.

 • ignitron

  ignitron [lat. + řec.], jednoanodový rtuťový ventil se zvláštní zapalovací elektrodou. Skládá se z vyčerpané skleněné…

 • Ignjatovic

  Ignjatovic [-vič] Jakov , 8. 12. 1822 až 5. 7. 1889, srb. prozaik a publicista. Tvůrce realismu v srb. liter., průkopník…

 • ignorance

  ignorance [lat.], naprostá neznalost, nevědomost, omezenost. Ignorant - osoba s naprostými nebo omezenými znalostmi. Odtud…

 • ignorare leges est lata culpa

  ignorare leges est lata culpa, [lat.], neznalost zákona neomlouvá.

 • ignoratio elenchi

  ignoratio elenchi [-nórácijó -chí, lat.], log. neznalost dokazované teze - chyba v dokazování spočívající…

 • ignorovat

  ignorovat, vědomě si nevšímat, nedbat, pomíjet. Odtud ignorovaný, ignorující - např. "všuchni mě ingorují".

 • ignotum per ignotum

  ignotum per ignotum [-nó- -nó-, lat.], log. neznámé skrze neznámé - chyba v definici, jíž se dopustíme, definujeme-li…

 • Igor Svjatoslavič

  Igor Svjatoslavič, l150-1202, od l178 kníže novgorodsko-severský, od l199 černigovský. Učastník řady feud. válek…

 • Igoroti

  Igoroti, skupina jaz. a kult. příbuzných kmenů na sev. Luzonu (Filipíny; celkem asi 3l0 000 osob); zemědělci, význ.…

 • Iguaçú řeka

  Iguaçú [igvasu], ř. v Brazílii; levostranný přítok Paraná, dlouhý l 320 km. Nedaleko ústí vodopády Iguaçú.

 • Iguaçú vodopády

  Iguaçú, port. Saltos do lguaçú - vodopády v Brazílii na dolním toku ř. I.; na hranici s Argentinou, celková výška…

 • Iguanodon

  Iguanodon, rod vymřelých býložravých dvounohých veleještěrů řádu Ornithischia , dlouhých až 8 m. Pro tento…

 • igumen

  igumen [staroslověnština< řečtina], představený kláštera ve vých. (pravoslavné) církvi.