Abecední rejstřík: ik…

Hesla 1 - 27 z 27 nalezených

 • ikai

  ikai [jap.], hierarchie úředníků z řad dvorské šlechty u jap. císařského dvora; zavedena 702 podle čín. vzoru,…

 • Ikaria

  Ikaria, Nikaria - ostrov v Řecku v Egejském moři záp. od Samosu; 225 km2, 10 000 obyv. (1971). Hornatý (1 042 m…

 • Ikaros

  Ikaros, řec. mytol. - syn myt. řec. sochaře, stavitele, vynálezce Daidalosa [daj-], který zahynul během letu s…

 • ikat

  ikat [malajština], způsob barvení textilu. Vzor se předem nanáší na vlákno, z něhož má být látka teprve utkána;…

 • Ikbál

  Ikbál Muhammad, 22. 2. 1873 - 2l . 4. 1938, ind. básník, myslitel a veř. činitel. Psal urdsky, persky a anglicky,…

 • ikebana

  ikebana [jap.], jap. způsob aranžování květin jako součást úpravy interiéru; má dlouhou tradici a mystický, náb.…

 • Ikeda Hajato

  Ikeda Hajato, 3. 12. 1899 - 13. 8. 1965, jap. politik; 1960-64 předseda vlády.

 • Ikeda město

  Ikeda, město v Japonsku na Honšú; 100 300 obyv. (1975). Prům. textilní. Obytné m. pro Osaku-Kobe.

 • IKEM

  IKEM, Institut klin. a exper. medicíny, od r. 1971 sloučením 6 výzk. ústavů v areálu Thomayerovy nem. v Praze - Krči…

 • Ikere-Ekiti

  Ikere-Ekiti, lkerre - m. v jz. Nigérii v členském státě Oyo; 145 000 obyv. (1975). Prům. potravinářský. Zeměd. středisko…

 • Ikkó

  Ikkó, jap. buddhistická sekta zal. 1224. V 15.-16.st. iniciátorka řady rolnických povstání; její komunity byly v některých…

 • ikona

  ikona [rus.< řec.], mal. nebo reliéfní zobrazení Krista, bohorodičky a svatých, užívané v oblasti východokř. církví;…

 • ikonický model prostředí

  ikonický model prostředí, teorie počítačů vnitřní reprezentace prostředí v počítačových systémech kyb.,…

 • Ikonion

  viz Konyjský sultanát

 • ikono-

  ikono- [řec.], první část složených cizích slov znamenající obraz, ikona (ikonografie).

 • ikonodulové

  ikonodulové [řec.], zastánci uctívání ikon, ctitelé svatých obrazů. Opak ikonoklasté.

 • ikonografie

  ikonografie, deskriptivní uměleckohist. metoda zal. na seskupování výtv. památek podle popisu a klasifikace jejich tematicko-obsahové…

 • ikonoklasmus

  ikonoklasmus [-zm-], obrazoborectví náb.-polit. hnutí v 8.-9.st. v Byzanci namířené proti pozemkovému vlastnictví a…

 • ikonoklasté

  ikonoklasté [řec.], obrazoborci, odpůrci kultu svatých obrazů. Opak ikonodulové. V.t. ikonoklasmus.

 • ikonologie

  ikonologie, uměleckohist. metoda interpretace um. díla ve všech významových vrstvách (hist., polit., alegorické, morální,…

 • ikonoskop

  ikonoskop [řec.], televizní tech. snímací elektronka s akumulačním účinkem, založeném na využití vnějšího…

 • ikonostas

  ikonostas [řec.]. stěna s průchody oddělující v pravoslavných chrámech apsidu od lodi; na i. jsou podle závazného…

 • ikosaedr

  viz dvacetistěn

 • ikta

  ikta [arab.], forma dočasné feud. držby v islámských zemích, opravňující leníka k pobírání renty z přídělu…

 • ikterus

  ikterus, zežloutnutí, žlutavé zabarvení např. očního bělma, kůže a sliznic, projev infekční žloutenky (hepatitidy).…

 • Iktínos

  Iktínos [-tý-], řec. architekt činný v 2.pol. 5.st. př.n.l.; s Kallikratem autor Parthenónu, telestéria v Eleusíně…

 • iktus

  iktus [lat.] 1. úder; 2. neurologie ictus apoplecticus cerebri - náhlá cévní mozková příhoda (apoplexie);…