Abecední rejstřík: im…

Hesla 1 - 30 z 153 nalezených

 • Im Kok-čong

  Im Kok-čong, †l 562, vůdce povstaleckých rolnických oddílů v Koreji 1559-62. Byl velmi populární, protože v provinciích…

 • im-

  viz in-

 • Imabari

  Imabari, přístavní m. v Japonsku na sev. Šikoku; 123 000 obyv. (1980). Prům. rybářský a rybný, dřevozpracující.…

 • image

  image [imidž, angl.] 1. psychol. psychický otisk reality subj. přepracovaný do obrazu reality. Přijetí…

 • Image Jean

  Image [imáž] Jean, *26. 1. 1911, vl.jm. Emerich Hajdu, fr. režisér kreslených filmů maď. pův. (Rapsódie…

 • imagery

  imagery [imidžeri, angl.], psychol . schopnost plastického přetváření vjemového materiálu na zákl. zkušenosti.…

 • imaginace

  imaginace [lat.], obrazotvornost, obrazivost, představivost; synonymum i ekvivalent fantazie. V psychol. nemá i. ustálený…

 • imaginární část komplexního čísla

  imaginární část komplexního čísla, i. č. k. č. a + ib je číslo b .

 • imaginární číslo

  imaginární číslo, komplexní číslo, jehož imaginární část je různá od nuly, např. číslo 3 + 4i. Ryze i. č.,…

 • imaginární jednotka

  imaginární jednotka, komplexní číslo i, pro které platí i2 = -l. V el.tech. se i. j. označuje j.

 • imaginární obecně

  imaginární, příd. jm. - vymyšlený, zdánlivý, domnělý, pomyslný, neskutečný. Odtud přísl. imaginárně - zdánlivě,…

 • imaginární osa

  imaginární osa, přímka v Gaussově rovině, na níž se znázorňují všechna ryze imaginární čísla a číslo 0.

 • imaginativní umění

  imaginativní umění, nové označení jednoho vývojového proudu 30. a 40.let 20.st., který spojuje členy pražské surrealistické…

 • imagismus

  imagismus [-izm-], bás. směr v Anglii a USA v letech 1912-20, zal. E. Poundem, vyznačující se novátorským úsilím zvl.…

 • imago Dei

  imago Dei, [lat.], obraz Boží.

 • Imai

  Imai Tadaši . *8. l. 1912, jap. film. režisér; tvůrce spol.krit. filmů (A přece žijeme . Poslední…

 • imám

  imám [arab. náčelník] a) vládce v muslimských teokratických státech; b) nejvyšší náb. autorita šíitů; c) předříkávač…

 • imámovci

  imámovci, dvanáctníci - nejpočetnější odnož šíitského islámu, uznávající dědičnou řadu 12 neomylných imámů,…

 • imanence

  imanence [lat.], vnitřní příslušnost určité vlastnosti, zákonitosti danému předmětu, např. i. pohybu hmotě. Opak…

 • imanentní škola

  imanentní škola, subj. ideal. směr filoz. z konce 19.st. ztotožňující poznávanou realitu s obsahem vědomí. Hl. představitelé…

 • IMAP

  IMAP, [z angl. Internet Message Access Protocol] internetový protokol, který aplikaci (např. poštovnímu klientovi) umožní…

 • imari

  imari [podle přístavu na o. Kjúšú], název porcelánu s bohatým květinovým dekorem, vyráběného zač.18.st. pro vývoz…

 • Imatra

  Imatra, m. v již. Finsku v länu Kymi u vodopádu ř. Vuoksi; 29 900 obyv. (2002) srovnej 35 700 obyv. (1982). Prům. dřevozpracující,…

 • imatrikulace

  imatrikulace, [lat.] a) zápis do matriky nebo seznamu; b) zápis do seznamu studentů vysoké školy a slavnost, při níž…

 • imažinismus

  imažinismus [-nyz-, fr. image, obraz], směr v rus. poezii v letech 1919-27. Vycházel ze snahy o rozbití konvencí gramatických…

 • Imbába

  Imbába, m. v Egyptě v guvernorátu Gíza na levém břehu Nilu na předměstí Káhiry; okolo 1 mil. obyv. (2003) srov. 341…

 • Imbabura

  Imbabura, provincie v sev. Ecuadoru v Kordillerách; 4 903 km2, 244 400 obyv. (1982), provinční m. lbarra.

 • imbecilita

  imbecilita [lat.], imbecillitas - stř. těžký stupeň slabomyslnosti, charakterizovaný postižením některých…

 • imbibice

  imbibice [lat.], průnik látek v podobě roztoků nebo plynných emanací z magmatu do okolních hornin. V takto prosycované…

 • imbreviatura

  imbreviatura [lat.], ve středověku protokolární záznam o práv. pořízení, provedený podle konceptu listiny veř. notářem…