Abecední rejstřík: io…

Hesla 1 - 30 z 61 nalezených

 • Ió kněžka

  Ió, řec. mytol. kněžka bohyně Héry a Diova milenka, kterou žárlivá Héra proměnila v krávu a pronásledovala…

 • Io měsíc

  Io, první měsíc planety Jupiter o průměru 3 650 km; jeden z Galileiho měsíců objevený 16l0. Obíhá ve vzdálenosti…

 • Ioan-Vod_a cel Viteaz

  Ioan-Vod_a cel Viteaz [joan voda čel viteaz], †ll . 6. 1574, moldavský kníže od 1572. Usiloval o vytvoření silné státní…

 • Ióannés Damaskénos

  Ióannés Damaskénos [jó-], Jan z Damašku - 2.pol. 7.st.-kolem pol. 8.st., byz. teolog; poradce jeruzalémského patriarchy…

 • Ióannés Chrýsostomos

  Ióannés Chrýsostomos, Jan Zlatoústý - pol. 4.st.-407, byz. teolog; konstantinopolský patriarcha a první biskup východořím.…

 • Ióannés Klimax

  Ióannés Klimax, 2.pol. 6.st.-670 až 680, byz. teolog; žil 40 let jako poustevník, poté opat Sinajského kláštera. V…

 • Ióannina

  Ióannina [joany-], město v sz. Řecku v Epiru; 44 400 obyv. (198l). Prům. um. řemesel. Středisko zeměd. oblasti. Dop.…

 • iodum

  viz jod

 • Iokasté

  viz Oidipus

 • Iona

  Iona [ajoune], ostrov v souostroví Hebridy u záp. pobřeží Skotska. Zdejší klášter, zal. 563, byl střediskem iroskotských…

 • Ionesco

  Ionesco [jonesko] Eugène, 26. 11. 1912 - 28. 3. 1994, fr. básník a dramatik rumunského pův.; představitel absurdního…

 • Ionescu

  Ionescu [jonesku] Dumitru Take, 13. 10. 1858 Ploieşti - 21. 6. 1922 Řím, rumunský politik. 1908 zal. Konzervativně…

 • ionexy

  ionexy [řec.], iontoměniče, měniče iontů - ve vodě nerozpustné, avšak botnající anorg. nebo org. makromolek. látky,…

 • ionizace atmosféry

  ionizace atmosféry, ionizace vzduchu působená kosm. a radioakt. zářením. V blízkosti zemského povrchu je ionizována…

 • ionizace nárazem

  ionizace nárazem, ionizace, ke které dochází při srážce molekuly (atomu) s jinou částicí; ionizační energie se…

 • ionizace obecně

  ionizace [-ny-, řec.], odtržení jednoho či více elektronů z atomu (molek.); nastává vzájemnými srážkami při zvýšené…

 • ionizační energie

  viz ionizační potenciál

 • ionizační kalorimetr

  ionizační kalorimetr, fyz. soustava terčů, absorbátorů a detektorů značných rozměrů, sloužící k měření…

 • ionizační komora

  ionizační komora, fyz. nejjednodušší počítač, založený na ionizaci. I. k. tvoří dvě nabité elektrody oddělené…

 • ionizační potenciál

  ionizační potenciál, ionizační energie energie potřebná k uvolnění elektronu z atomu (tzv. ionizace). Čím větší…

 • ionizační práce

  ionizační práce, práce potřebná k ionizaci atomu (molekuly) plynu.

 • ionizační schopnost částice

  ionizační schopnost částice, celk. i. s. č. je počet dvojic iontů vytvořených jednou částicí určitého záření…

 • ionizační vlny

  ionizační vlny, vlny tvořené oblastmi s různou koncentrací el. náboje, vyskytující se v nízkoteplotním plazmatu…

 • ionizační záření

  ionizační záření, ionizující záření - elmag. či korpuskulární záření s energií dostatečnou k ionizaci (přímé…

 • ionizující částice

  ionizující částice, fyz . částice schopná vyvolat ionizaci prostředí; zpravidla nabité částice (elektron,…

 • ionizující hvězda

  ionizující hvězda, budicí hvězda hvězda spektrální třídy W, O nebo B s povrchovou teplotou vyšší než 25 000 K.…

 • ionofon

  ionofon [řec.], elektroakustika reproduktor využívající tepelnou energii, která vzniká výbojem ve vzduchu v…

 • ionofory

  ionofory [řec.], syntetické nebo přír. org. slouč., které vytvářejí inkluzní komplexy s anorg. či org. ionty na…

 • ionogram

  ionogram, záznam pořízený v ionosféře speciální aparaturou. Lze z něho číst přímo výšku a hodnotu krit. kmitočtů…

 • ionosféra

  ionosféra, vrstva atmosféry ve výši 50 až asi 500 km nad povrchem Země, kde se výrazně projevuje vliv korpuskulárního…