Abecední rejstřík: is…

Hesla 1 - 30 z 94 nalezených

 • is fecit cui prodest

  is fecit cui prodest [fé- kuí pró-, lat.], učinil to ten, komu to prospívá, kdo z toho má zisk; práv. zásada, podle…

 • Isa

  Isa, m. v Bahrajnu; 7 500 obyvatel (197l). Zeměd. středisko.

 • Isaac

  Isaac [-zák] Heinrich , asi 1450 - 26. 3. 1517, vlámský skladatel; působil zvl. ve službách Lorenza Medici a císaře…

 • Isaacs Alick

  Isaacs [ajzeks] Alick . 17. 7. 192l - 26. l . 1967, brit. virolog; vedoucí prac. laboratoře pro výzkum interferonu…

 • Isaacs Jorge

  Isaacs [isaks] Jorge, 10. 4. 1837 - 17. 4. 1895, kolumbijský romanopisec a básník; působil ve státních a dipl.…

 • Isabela anglická

  Isabela [-z-] z dynastie Kapetovců, 1292-1358, angl. královna; manželka Eduarda II. (od 1308). Podílela se na odboji šlechty…

 • Isabela I. Katolická

  Isabela I. Katolická [-z-], 22. 4. 1451 až 26. 11. 1504, od 1474 kastilská královna. Její sňatek s následníkem aragonského…

 • Isabela II.

  Isabela II. [-z-], 10.10. 1830 - 9.4. 1904, špan. královna; ustanovena dědičkou země pragmatickou sankcí 1830, po smrti…

 • Isabey

  Isabey [izabe] Jean -Baptiste , 11. 4. 1767 - 18. 4. 1855, fr. malíř; Davidův žák. Opustil hist. a mytol.…

 • Isafjördhur

  Isafjördhur [ísafjerdyr], přístavní m. na sz. pobřeží lslandu; 3 100 obyv. (1978). Průmysl rybářský a rybný. Letiště.…

 • Isák

  Isák I. Komnénos [-z-], kolem 1005 až 31. 5. 1060, byzantský císař 1057 až 1059. Reprezentant maloas. voj. aristokracie;…

 • Isakovic

  Isakovic [-vič] Antonije , *6. ll. 1923, srb. prozaik a film. scenárista. Jeden z nejvýraznějších autorů srb.…

 • Isar

  Isar [ízar], ř. v Rakousku a v SRN v Bavorsku; pravostranný přítok Dunaje. Je dlouhá 295 km s povodím 9 000 km2.…

 • isaurijská dynastie

  viz syrská (isaurijská) dynastie

 • ISB

  ISB, angl. lndividual Side-Bands zkratka pro amplitudovou modulaci dvou vzájemně nezávislých postranních pásem. V.t.…

 • ISBD

  viz mezinárodní doporučení bibliografického popisu

 • ISBN

  viz mezinárodní standardní číslo knihy

 • ISCM

  viz Mezinárodní společnost pro soudobou hudbu

 • ISDN

  ISDN [angl. zkratka pro intergrated services digital network], mezinárodní telekomunikační standard pro přenos…

 • Ise

  Ise, do 1955 Udžijamada - m. v Japonsku na Honšú; 106 000 obyv. (1980). Prům. text., deštníků, tabákový. Náb. středisko…

 • Iselin

  Iselin [izelín] lsaak , 7. 3. 1728 - 17. 7. 1782, švýc. historik, filozof a pedagog. Historii lidstva považoval…

 • Iselt

  Iselt Richard, 2.4. 1889 - 16.10. 1965, hluž. prozaik; učitel a knihovník. Autor povídek a překladatel do hluž.…

 • Iseo

  Iseo [-zé-], it. Lago d'lseo, Sebino - jezero v Itálii v Lombardii; 185 m n.m., 61 km2, hluboké až 251 m. Jezerem…

 • Isère kraj

  Isère, dpt. v jv. Francii v kr. Rhóne-Alpes, 7 43l km2, 1,14 mil. obyv. (2004) srov. 936 800 obyv. (1982), adm. středisko…

 • Isère řeka

  Isère [-zér], ř. v jv. Francii; levostranný přítok Rhôny, dlouhý 290 km. Pramení v Grajských Alpách, protéká Grenoblem.…

 • Iserlohn

  Iserlohn [ízerlón], město v SRN v Sev. Porýnsku-Vestfálsku v Sauerlandu; 9l 800 obyv. (1983). Prům. pap., stroj., chem.,…

 • Isernia

  Isernia [-zernja], provinční m. v Itálii v kr. Molise ve stejnojmenné provincii; 21 152 obyv. (2001) srov. 18 300 obyv.…

 • Iseyin

  Iseyin, m. v jz. Nigérii v členském státě Oyo; 129 000 obyvatel (1973). Průmysl bavlnářský, strojírenský, potravinářský.…

 • Isfahán

  Isfahán, m. v Iránu, l 430 m n.m.; 67l 800 obyv. (1976). Prům. ocelářský, text., potr., cementárenský, konzervárenský,…

 • Isfjord

  Isfjord, fjord v Norsku na záp. pobřeži Špicberk. Vlivem Golfského proudu v létě nezamrzá. Největší rybářská…