Abecední rejstřík: it…

Hesla 1 - 30 z 48 nalezených

 • ita est

  ita est [lat.], tak jest, souhlasí, ano.

 • itabirit

  itabirit, hematitový kvarcit, v němž hematit je přítomen v šupinkaté podobě. V podružném množství mohou být přítomny…

 • Itagaki

  Itagaki Taisuke, 17. 4. 1837 - 16. 7. 1919, jap. politik a ideolog období Meidži; jeden z hlavních představitelů…

 • Italia irredenta

  Italia irredenta (neosvobozená Itálie), heslo it. nacionalistického hnutí usilujícího od 1870 o připojení zahraničních…

 • italické jazyky

  italické jazyky, vymřelá indoevr. jaz. větev na Apeninském poloostrově a Sicílii. Dělí se na vých. (umberština,…

 • Itálie dějiny

  Itálie - dějiny Základy etnického a kult. vývoje I. byly položeny již ve starověku. Na území I. se zformovalo několik…

 • Itálie historický přehled II.

  Itálie historický přehled II. - 800 císařská korunovace Karla Velikého, 809 dóže vládcem Benátek,…

 • Itálie historický přehled III.

  Itálie historický přehled III. 1878-1900 Umberto I. 1882 uzavřen Trojspolek (Německo, Rakousko-Uhersko,…

 • Itálie správní rozdělení

  Itálie - správní rozdělení - obyv. v 1000 adm. kraj km2

 • Itálie stát

  Itálie, Italská republika, it. La Repubblica Italiana (ang. Italy) - stát v již. Evropě na Apeninském poloostrově a…

 • italika

  italika [lat.], pravosklonné písmo vzniklé v období renesance v Itálii; stala se předlohou pro další tisková písma.…

 • Italikové

  Italikové, indoevr. kmeny v Itálii. Patřili k nim Latinové, Oskové, Samnité, Volskové, Umbrové, Sabinové aj. l. žili…

 • Italové

  Italové, národ rom. jaz. skupiny, obyv. Itálie (asi 57 mil.), část na Korsice a ve Švýcarsku; mnoho l. je v zámoří,…

 • italská kinematografie

  italská kinematografie, jedna z nejvýzn. a největších kinematografií na světě. Už od 1904 se v Itálii točily dlouhometrážní…

 • Italská sociálně demokratická strana

  Italská sociálně demokratická strana, Partito Socialista Democratico ltaliano, PSDI - it. polit. strana vytvořená 1947…

 • italská vojenská mise v ČSR

  italská vojenská mise v ČSR, skupina důstojníků italské armády, působící 19l 8-19 v ČSR. Na čs. území přišla…

 • Italská východní Afrika

  Italská východní Afrika, it. kolon. država ve vých. Africe 1936-4l, vytvořená po it.-etiopské válce spojením dobytého…

 • italská zahrada

  italská zahrada, renes. a raně barokní zahrada vil, zámků a paláců, navazující na ant. tradice (nerovný terén, šachovnicová…

 • Italské sociální hnutí

  Italské sociální hnutí - národní pravice, Moviento Sociale Italiano - Destra Nazionale, MSl-DN - it. polit. strana; MSI…

 • italské války 1495-1559

  italské války 1495-1559, též války o Itálii - mocenský konflikt mezi Francií a Habsburky; války o Itálii byly součástí…

 • italské výtvarné umění, II.

  italské výtvarné umění, II. Ve Florencii můžeme sledovat vývoj rané renes. od Masaccia přes Ucella, Fra Angelika,…

 • italsko-habešská válka 1935-1936

  italsko-habešská válka 1935-1936, brutální koloniální válka vedená it. fašist. státem proti řádnému členu Společnosti…

 • italsko-rakouská válka 1859

  italsko-rakouská válka 1859, voj. konflikt mezi habsburskou monarchií na straně jedné a Sardinií a Francií na straně…

 • italsko-turecká válka

  italsko-turecká válka, tripolská válka - kolon. válka vedená 1911-12 it. imperialisty proti osmanské říši s cílem…

 • italský balet

  italský balet, vznikl z dvorských slavností spojujících poezii, hudbu, zpěv a tanec. Koncem 15.st. se objevila první…

 • italský jazyk

  italský jazyk, italština - rom. jaz.; vznikl z latiny po rozpadu říše římské. Spisovný i. j. se vyvíjel do 13.st.…

 • Itami

  Itami, město v Japonsku na Honšú; 172 000 obyv. (1975). Obytné m. pro Kóbe.

 • Itanagar

  Itanagar, město v lndii, středisko Arunačálpradéše, území v předhoří Vých. Himálaje spravovaného ústřední…

 • Itatiaia

  Itatiaia [-tjaja], nejst. nár. park v Brazílii, vyhlášený 1937. Rozkládá se na ploše 119,43 km2 ve státě Minas…

 • item

  item [lat.], rovněž, také, dále (při výčtu).