Abecední rejstřík: iu…

Hesla 1 - 16 z 16 nalezených

 • IU E

  IU E, lnternational Ultraviolet Explorer - mez. družice pro měření ultrafialových spekter hvězd v oboru 120 až 320 nm;…

 • IUCN

  viz Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů

 • Iulia Domna

  Iulia Domna, asi 158-217, dcera Héliova kněze Bassiana v syrské Emese (dnešní Homs). Druhá manželka řím. císaře…

 • Iulia Maesa

  Iulia Maesa [méza], †226, sestra lulie Domny. Vládla v řím. říši jako poručnice svého vnuka císaře Elagabala.

 • Iulia mladší

  Iulia [jú-], kolem 19 př.n.l. - 28 n.l., dcera Agrippy a Augustovy dcery lulie. Pro neřestný život byla 8 n.l. poslána…

 • Iulia starší

  Iulia [jú-], 39 př.n.l. - 14 n.l., dcera císaře Augusta a jeho první manželky Scribonie. Provdala se nejprve za Marcella,…

 • Iulianus

  Iulianus [ju-já-] Flavius Claudius, Julián - 331 nebo 332 - 26. 6. 363, od 355 césar Konstantina II., od 36l římský…

 • Iulus

  Iulus [jú-], mytický praotec rodu luliů, z něhož odvozoval svůj původ Caesar a Augustus.

 • iura novit curia

  iura novit curia [jú- kú-, lat.], soud zná právo; zásada, podle které musí soudy v práv. otázkách vždy zaujmout…

 • ius civile

  ius civile, [lat.], občanské právo.

 • ius gentium

  ius gentium, [lat.], všeobecné právo, vznikalo ve starém Římě z příbuzenských vztahů, vzájemné úcty a spravedlnosti.…

 • ius primae noctis

  ius primae noctis [jús prímé noktys, lat.], právo první noci; právo feud. pána strávit noc s novomanželkou svého…

 • Ius regale montanorum

  Ius regale montanorum [jús regá- -tánó-], lat. psaný horní zákoník, vypracovaný 1300-05 na příkaz krále Václava…

 • ius summum saepe summa malitia est

  ius summum saepe summa malitia est [jús -cija, lat.], svrchované právo bývá často svrchovanou špatností, bezprávím…

 • iustitia regnorum fundamentum

  iustitia regnorum fundamentum [jústycija régnó- -dá-, lat.], spravedlnost (budiž) základem říší.

 • Iuvenalis

  Iuvenalis [jú-ná-] Decimus Iunius . kolem 50 - po 127, řím. básník satirik. Z jeho tvorby se zachovalo 16 satir…